0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... bÊt Pt là: x < 0//////////////////////////////)0b. Ta có : 41 18 x < 13 ⇔ 8 - 11x < 52 ⇔ -11x < 52 - 8 ⇔ - 11x < 44 ⇔ x > - 4Vậy nghiệm của bất Pt là : x > - 4 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|c. ... - 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ) ⇔ -4x : (- 4) > 8 : (- 4) ( Chia hai vế cho - 4 và đổi chiều) ⇔ x > - 2 VËy tËp nghiƯm cđa bÊt phơng trình là: {x | x > ... bất phơng trình -2x > 23Ta cã : -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔⇔ 3(x - 1) < 2(x - 4) ⇔ 3x - 3 < 2x - 8 ⇔ 3x - 2x < -8 + 3 ⇔ x < -5VËy nghiệm của bất Pt là: x < -5 //////////////////////////////)0(///////////////////////-4|//////-5d....
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giáo án vật lý lớp 8  trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 8 trọn bộ

... phương án để giải quyết C1.Ghi nội dung 1 vào vở.Hoạt động cá nhân để trả lời C2 và C3 theo sự hướng dẫn của giáo viên.Thảo luận trên lớp để thống nhất C2 và C3. Tuần 8 Tiết 8 BÀI 8 : ÁP ... C3.- Lưu ý: C2: Học sinh tự chọn vật mốc và xét chuyển động của vật khác so với vật mốc.C3: Vật không thay đổi vị trí so Quan sát.I.Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên ?Hoạt ... trong tính toán.II.CHUẨN BỊ: Giáo viên phóng to bảng 2.1 và 2.2, hình vẽ tốc kế.III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.2.Kiểm tra bài cũ: Một vật như thế nào...
 • 89
 • 2,447
 • 9
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... bài 13 (sgk)Tìm x biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: ... ý.Tính nhanha). 342 + 662 + 68. 66 ;b). 742 + 242 - 48. 74 Tính giá trị của biểu thức:a) x2 + 4x + 4 Tại x = 98 b) x3 + 3x2 + 3x + 1 Tại x =99- GV: Em nào hãy nêu cách tính nhanh các ... (C + D) = AC + AD + BC + BDE-BT - Hướng dẫn về nhà. - HS: Làm các bài tập 8, 9 / trang 8 (sgk). bài tập 8, 9,10 / trang (sbt)HD: BT9: Tính tích (x - y) (x4 + xy + y2) rồi đơn giản biểu thức...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... SBT. Tiãút 38, 39 kiãøm tra toaïn hoüc kyì ITiãút 38, 39. Kiãøm tra män toaïn hoüc kyì I.Tiãút 38/ 18. ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ. (Tiãút 1) . Ngy soản 28/ 12 A. Mủc tiãu:- Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia ... váún âãư (5 ph)GV: Nhàõc laûi qui tàõc nhán 2 phán säú. Nãu cäng thỉïc täøng quạt?Thỉûc hiãûn phẹp nhán: 5 8 .65dbcadcba...=BT: 5 8 .65 = 34Hoảt õọỹng 2:1.Qui từc (20 ... ph)BT?1.óử baỡi treo ồớ baớng phuỷ.Haợy rụt gn cạc phán thỉïc?GV giåïi thiãûu:Viãûc cạc em vỉìa laìm chênh laì nhán 2 phán thæïc.Váûy muäún nhán 2 phán thæïc ta laìm nhæ thãú naìo?CT: DBCADCBA...=...
 • 25
 • 918
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... chỗ-Vì bài toán liên 2 HS lên bảngTrả lời miệng. 2 HS lên bảng.Bài 51: Làm phép tínhb. 2 22 22 22 22 44 2) .2) (2( 8 2 )2) (2( . )2( )2( 4444 )2) (2( 22 :) )2( 1 )2( 1() 2 1 2 1(:)441441(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+=+++=++++=+++++Bài ... nnnn111)1(1=Bài 29 /50 sgk: Làm tính trừ PTa.xyyxxyxxxyxxyxx13331714317314 2 222 ==+=Bài 30/50: Thực hiện phép tínhb.31)1(31331 23 11 )23 (11 23 1+ 2 2 2 2 2 244 2 24 2 2 24 2 ===+=+++=+xxxxxxxxxxxxxxxxBài ... 2 2 2 2 2 2 2 2x y z xyx y z xz+ − +− + += 2 2 2 2( )( )x y zx z y+ −+ −=( )( )( )( )x y z z y z x y zx y z x z y x z y+ − + + + −=+ + + − + −b) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2(...
 • 62
 • 1,371
 • 9
Giáo án hoá hoc lớp 8 tron bo

Giáo án hoá hoc lớp 8 tron bo

... tớch (+) v n tron không mang điện .- Số p = số e- Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.Hoạt động 3: Lớp electron:? Trong nguyên tử lớp e chuyển động nh thế nào?( Lớp hình cầu)GV: ... toàn trong phòng thí nhiệm:HS: Đọc phần phụ lục 1 trong sách giáo khoa: (qui tắc an toàn trong PTN)- Giáo viên giới thiệu một số dụng cụ thường gặp nh ống nghiệm, kÍp gỗ, giá ống nghiệm.- Giáo ... năng:- Rèn luyện kỹ năng về sử dụng một số dụng cơ, hóa chất trong PTN. 3. Thái độ:- Giáo dục ý thức cẩn thận tiết kiệm trong học tập và trong thực hành hóa họcII. Chuẩn bị:- GV: Chuẩn bị cho...
 • 143
 • 1,293
 • 10
giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... bài tập làm bài tập 53- 58 SBT chuẩn bịtiết sau ôn tập tiếp theoNg y . tháng . n m20 08 Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 38 Giáo án đại số lớp 8 I . Mục tiêu : + Rèn ... x10: (-x 8 ) = x10 : x 8 = x2 b, (-x5) : (-x3) = (- x2)= x2 c, (-y)5 : (-y)4 = -y Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 30 Giáo án đại số lớp 8 dụng vào để ... để ghi 1 số bài tập , phiếu học tập. Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 14 Giáo án đại số lớp 8 + HS nêu các quy tắc nhân chia đơn đa thức?Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ?*Khi...
 • 135
 • 1,580
 • 22
Giáo án Hóa học lớp 8 trọn bộ

Giáo án Hóa học lớp 8 trọn bộ

... có mộtNTK riêng.13 Giáo án giảng dạyMôn : hóa học lớp 8 Tiết 1: Ngày tháng năm 2007Mở đầu môn hóa học I. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Học sinh biết hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất, ... dụng của hóa học trong sinh hoạt, sản xuất, y học ? Em hÃy nêu vai trò của hóa học trongđời sống?GV: Chuyển ý: Hóa học có vai trò nh vậy,vậy làm thế nào để học tốt môn hóa - Hóa học có vai ... Đặt vấn đề: Hóa học là môn học mới năm nay các em mới làm quen.Vậy hóa học làgì ?Hóa học có vai trò nh thế nào trong cuộc sống chúng ta cần nghiên cứu để có tháiđộ làm gì để học hóa học tốt hơn.Hoạt...
 • 17
 • 1,129
 • 14
Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ

Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ

... 7: Tin học và xà hội (Giáo án chi tiết)I/ Mục tiêu bài dạy: - Hs nắm đợc các loại ứng dụng của tin học, một số ảnh hởng tin học với xà hội; tìnhhình của xà hội hoá tin học - Giáo dục để học ... tin và ngành khoa học tin học đợc hình thành+ ứng dụng của tin học đối với xà hội ngày nay là gì?+ Khi nói đến tin học các em nghĩ ngay đến gì?- Gv giảng cho Hs bởi ngành tin học gắn liền với máytính ... nhà - Học bài theo vở ghi - Đọc trớc bài mới- HS ghi lại hớng dẫnđể về nhà thực hiện Tiết 1: Khái niệm tin học - Máy tính (Giáo án chi tiết)I/ Mục tiêu bài dạy: - HS nắm đợc tin học là...
 • 42
 • 2,080
 • 16
Giáo án Ngữ văn lớp 8 trọn bộ

Giáo án Ngữ văn lớp 8 trọn bộ

... Giáo án ngữ văn lớp 8 Năm học 20 08 -2009+ Thuỷ Tinh tức giận dâng nớc đánh Sơn Tinh nhng bị thua.hằng năm THuỷ tinh đều dâng nớc đánh Sơn Tinh.? Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn ... vật quan trọng+ Trong cuộc đối thoại với bà cô- Bà cô nói xấu mẹ bé Hồng3 Giáo án ngữ văn lớp 8 Năm học 20 08 -2009? Đọc các văn bản đó thì em thấy chúng có điểm nào chung? - Các văn bản ... đợcMỵNơng.2 Giáo án ngữ văn lớp 8 Năm học 20 08 -2009Luyện tập tóm tắt văn bản tự sựI. Mục tiêu cần đạt - Giúp h/s : vận dụng các kiến thức đà học ở tiết 18 vào việc luyện tập tóm tắt văn bản...
 • 7
 • 2,456
 • 5
Giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

Giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... 2: Bài tập 18a(10’)Hoạt động 3: Bài tập 15(5’)- Y/c hs hđ nhóm bài 18a trong 4’- Treo bảng đáp án, y/c các nhóm NX- NX, sửa chữa- HD hs làm BT 15 -GV cho HS đọc kĩ đề toán rồi trả ... Cả lớp hđ nhóm làm ?3 trong 4’+ Các nhóm cùng trình bày lời giải?+ Cho biết kết quả của nhóm?+ Đưa ra đáp án. Các nhóm tự chấm bài theo đáp án. Củng cố (11’)- y/c 1 hs làm nhanh BT 28c ... <=> 3(x+2) - 2(x - 2) = 4(x - 2)<=> 3x+6 -2x +4 = 4x -8 <=> x+10 = 4x -8 <=> x-4x = -8 -10<=> -3x = - 18 <=> x = 64/ Áp dụng22( 3) 2 2 ( 1)( 3)x x xx x x...
 • 80
 • 437
 • 0
Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

Giáo án đại số lớp 8 năm học 2014 - 2015 bộ FULL

... biết :(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 ⇔48x2 -1 2x- 20x+5 +3x -4 8x2 -7 +112x =81 83 x = 83 ⇔ x = 1.5.Bài tập 14.3 số tự nhiên liên tiếp là: n-1,n,n+1Ta có: n(n+1) - n(n-1) = 192⇒ ... x3 - 3x2y + 3xy2 - x + y - y3 được phân tích thành nhân tử là: A.(x-y)(x+y-1)(x+y-1) B.(x-y)(x-y-1)(x-y-1) C.(x-y)(x-y+1)(x+y-1) D.(x-y)(x-y+1)(x+y+1) 5.Dặn dò: (2’) - Học bài ... + b)3 - (a - b)3 - 2b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - a3 + 3a2b - 3ab2 + b3 - Giáo viên: Bùi Thị Hiền 15 Giáo án Đại số lớp 8 Trường THCS Trần Mai Ninh Năm học 2014 -2 015GV:...
 • 147
 • 1,541
 • 7
Giáo án Đại số lớp 8 trọn bộ full

Giáo án Đại số lớp 8 trọn bộ full

... , 7, 8 <4 SBT>. bài 8 < ;8 SGK>. 4 Kí duyệt của BGH Tiết 3: Luyện tậpNgày soạn:16 /8/ 2013Thứ Ngày giảng Tiết Lớp số Tên Học sinh vắng2 19 /8/ 2013 2 8B2 19 /8/ 2013 3 8AA. ... 7 + 112x = 81 83 x - 2 = 81 83 x = 83 x = 1.Bài 14 sgk tr 9.2n ; 2n + 2 ; 2n + 4 . (n N).(2n + 2)(2n + 4) - 2n(2n + 2) = 1924n2 + 8n + 4n + 8 - 4n2 - 4n = 1928n + 8 = 192 8 (n + 1) = ... SBT>. 10Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (TT)Ngày soạn:24 /8/ 2013Thứ Ngày giảng Tiết Lớp số Tên Học sinh vắng4 28/ 8/2013 2 8B4 28/ 8/2013 3 8AA. Mục tiêu:* Kiến thức: HS nắm đợc...
 • 145
 • 1,204
 • 2
Giáo án Đại số lớp 8 trọn bộ FULL_2

Giáo án Đại số lớp 8 trọn bộ FULL_2

... động của HS- GV ở lớp 6 và lớp 7 ta đã định nghĩa về phép chia hết của 1 số nguyên a cho một số nguyên b - Em nào có thể nhắc lại định nghĩa 1 số nguyên a chia hết cho 1 số nguyên b?- GV: ... p2 tìm số d+ Tìm 1 hạng tử trong đa thức bị chiaE. H ớng dẫn HS học tập ở nhà :- Ôn lại toàn bộ chơng. Trả lời 5 câu hỏi mục A- Làm các bài tập 75a, 76a, 77a, 78ab, 79abc, 80 a, 81 a, 82 a. ... s Nm hc: 2013-2014chơng II: Phân thức đại số Tiết 22 NS: 30/10/2013Phân thức đại số I. Mục tiêu:- Kiến thức : HS nắm vững định nghĩa phân thức đại số . Hiểu rõ hai phân thức bằng nhau A...
 • 105
 • 1,072
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 8 cả nămbài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án tin học lớp 8 trọn bộgiáo án hóa học lớp 8 trọn bộgiáo án ngữ văn lớp 8 trọn bộgiáo án đại số lớp 10 cơ bảnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM