0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 22 HỢP CHẤT CỦA SILIC pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 22 HỢP CHẤT CỦA SILIC pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 22 HỢP CHẤT CỦA SILIC pot

... 2 - So sỏnh với C, Si cú tớnh chất hoỏ học ntn? dẫn điện thấp, t0 cao thì độ dẫn điện tăng lờn. - Silic vụ định hỡnh là chất bột mầu nõu. 2. Tính chất hoá học ... thiờn nhiờn - Khụng tồn tại ở dạng đơn chất (khỏc C). - Hợp chất chủ yếu của Si trong tự nhiờn là SiO2 cú trong cỏt và khoỏng vật silic t, aluminosilicat, là thành phần chủ yếu của vỏ trỏi ... chất khử mạnh để khử SiO2 ở nhiệt độ cao: TPTN: SiO2 + 2Mg  Si + 2MgO TCN : SiO2 + 2C  Si + 2CO II - HỢP CHẤT CỦA SILIC 1. Silic đioxit - Dạng tinh thể ntử, trắng, cứng, k tan...
 • 7
 • 764
 • 1
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 22 HỢP CHẤT CỦA SILIC pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 22 HỢP CHẤT CỦA SILIC pptx

... dẫn điện thấp, t0 cao thì độ dẫn điện tăng lờn. - Silic vụ định hỡnh là chất bột mầu nõu. 2. Tính chất hoá học - Cũng giống như C, Si có các số oxi hoá - 4, 0, +2, +4. - Si vô định hình ... thiờn nhiờn - Khụng tồn tại ở dạng đơn chất (khỏc C). - Hợp chất chủ yếu của Si trong tự nhiờn là SiO2 cú trong cỏt và khoỏng vật silic t, aluminosilicat, là thành phần chủ yếu của vỏ trỏi ... nguyên tố Si và C. Hoạt độngcủa GV và HS Nội dung Hoạt động 1 HS nghiờn cứu SGK và cho biết tính chất vật lí của Si. I - SILIC 1. Tính chất vật lý - Cú 2 dạng thù hỡnh: Si tinh...
 • 7
 • 1,986
 • 6
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

... trong nước. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết :  Thành phần tính chất và tầm quan trọng của dầu mỏ, khí ... tính tan A- DẦU MỎ I - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ 1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí - Dầu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh, mầu sẫm, có mùi ... hợp CRK nhiệt và CRK xúc tác. HS  Vazơlin  Parafin  Atphan (dùng để rải đường) III - CHẾ BIẾN DẦU MỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC Mục đích: - Đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất...
 • 7
 • 5,359
 • 54
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 31 PHẢN ỨNG HỮU CƠ potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 31 PHẢN ỨNG HỮU CƠ potx

... 3. Đặc tính chung của gốc cacbo tự do và cacbocation  Tiểu phân trung gian là các gốc Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 31 PHẢN ỨNG HỮU CƠ I - Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức ... IV- Củng cố bài học Bài tập về nhà / SGK Chất đầu Tiểu phân trung gian Chất sản phẩm Hoạt động 2 GV lấy thí dụ 3 trường hợp phân cắt liên kết như trong ... trung gian. II - Chuẩn bị HS ôn tập lại một số phản ứng hữu cơ đã biết ở lớp 9. III - Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động của GV & HS Nội dung Hoạt động 1 GV yêu cầu HS viết các phương...
 • 5
 • 1,711
 • 4
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 9: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ. potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 9: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ. potx

... đến bitmut- - Cho biết hóa trị của R đối với Hiđro ? viết công thức chung ? - Sự biến đổi bền , tính khử của các hợp chất hiđrua này như thế nào ? - Hợp chất với oxi R có số oxihóa cao nhất ... VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 9: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết được tên các nguyên tố thuộc nhóm nitơ . - Hiểu ... những tính chất hóa học chung của các nguyên tố nhóm nitơ . - Vận dụng những qui luật chung về biến đổi tính chất của các đơn chất hợp chất các nguyên tố nhóm nitơ . 3. Thái độ : - Tin tưởng...
 • 7
 • 1,197
 • 5
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 45 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 45 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH ppt

... Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 45 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH (Sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức Biết được: - Công thức cấu ... thức cấu tạo, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của SO2, SO3 và H2SO4. - Các giai đoạn sản xuất H2SO4 trong công nghiệp. - Tính chất của muối sunfat, nhận ... chất vật lí - Khí không mùa, mùi hắc, rất độc. - Nặng hơn 2 lần không khí và tan nhiều trong nước. (dSO2/KK = 6429 = 2,2) Hoạt động 3: T/C hoá học của SO2. 3. Tính chất hoá học: ...
 • 18
 • 5,646
 • 65
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 32 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO ppsx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 32 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO ppsx

... gia-ven. ở trạng thái rắn KClO3 là chất oxi hoá mạnh. - ƯD: Thuốc nổ, diêm, làm chất oxi hoá. HS làm các bài tập: 1,2,4 trang 134 SGK. Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 32 HỢP ... bền của các hợp chất chứa oxi của clo. + Tính chất chung của hợp chất chứa oxi của clo là chất oxi hoá . + PƯ điều chế và ứng dụng của nước Gia - ven, muối clorat, clorua vôi. - Học sinh ... nâng cao - Bài 32 HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO (Sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC -Học sinh biết: + Công thức, tên gọi một số oxit và axit có oxi của clo. + Quy luật biến...
 • 8
 • 4,711
 • 28
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

...  2Ag - Trừ HCH = O  4Ag (giáo viên giải thích rõ). +1 to +3 to ddNH3 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: ANĐEHIT VÀ XETON A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức. HS biết: ... tính chất hóa học chung của andehit? - GV cho các công thức sau: HS cho biêt hợp chất anđehit, xeton? HCHO CH3CHO CH2=CH-CHO C6H5CHO C2H5OH CH3-CO-CH3 - GV ghi nhận các câu tră lời của HS. ... tính chất hoá học của anđehit- xeton. Tính chất vật lý, phương phát sản xuất mới trong công nghiệp và ứng dụng của fomađehit, axetandehit và axeton. HS hiểu: Tính chất hoá học của anđehit- xeton....
 • 8
 • 3,337
 • 2
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

... R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức. R-C6H4-COOH C6H5-COOH. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 60. AXIT CACBOXYLIC CẤU TRÚC, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ I.Mục tiêu bài học: ... t-ương ứng ? nước. - Ts0 cao hơn rượu tương ứng do có liên kết hiđro bền hơn của r-ượu. CH3COO HC CH3OOH Luyện tập: (11 ) 1. So sánh nhiệt độ sôi của: CH4, CH3Cl, CH3OH, ... … của HCOOH, CH3COOH, nhận xét. (?) So sánh ts0 của axit với rợu và anđehit tương ứng? (?) Hãy giải thích tại sao t0s của axit cacboxylic cao hơn nhiệt độ sôi của rượu t-ương...
 • 8
 • 3,518
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

... (CH3COO)2Ca + H2O Canxi Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu: cấu trúc nhóm ... điều chế, tính chất hoá học của axit cacboxylic. - Học sinh biết: ứng dụng của axit cacboxylic. 2. Kỹ năng: học sinh có kỹ năng: - Gọi tên, viết CT của axit cacboxylic. - Vận dụng cấu trúc, ... cacboxylic. - Vận dụng cấu trúc, để hiểu tính chất hoá học và giải đúng bài tập. - Viết đúng các PTPƯ của anđehit. - Vận dụng tính chất hoá học để định ra cách điều chế, cách nhận biết....
 • 10
 • 2,350
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài mở đầu về hợp chất hữu cơgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 21 của cacbon pptxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 56 luyện tập dẫn xuất halogen ancol phenol ppsxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 10 nitơ pptgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 7 luyện tập docxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 25 hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ ppsxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 45 bài thực hành số 4 điều chế và tính chất của etylen axetylen pptgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 50 thực hành tính chất của một vài hidrocacbon không no và hidrocacbon thơm ppsgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 43giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 49 luyện tập docxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 57 bài thực hành số 6 pptxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 24 luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng docgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 55 phenol docgiáo án hóa học lớp 11 nâng caochuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ