0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

skkn xây dựng hệ thống câu hỏi tích cực trong giờ đọc văn qua đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài - nguyễn huy tưởng

... dùng mở đầu trong hệ thống câu hỏi phân tích, bình….3.1.3. Câu hỏi phân tích - bình:Sau khi học sinh phát hiện những đơn vị kiến thức cần thiết, giáo viên đưa ra những câu hỏi phân tích và bình ... tính chất thuyết giảng. Việc nêu câu hỏi trong giờ dạy đã được chú ý hơn nhưng các câu hỏi trong giờ giảng văn thường mang tính chất vụn vặt, chưa có tính hệ thống, chưa phát huy được tính ... phẩm văn chương. Qua những năm thực hiện chương trình thay sách Ngữ văn, tôi xin mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của mình về hệ thống câu hỏi mang tính tích cực trong một giờ đọc hiểu văn...
 • 27
 • 862
 • 0
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng

... năng : - Quan sát mô hình máy quang phổ để nêu cấu tạo của nó. - Quan sát một số quang phổ để rút ra nhận xét. - Vận dụng lí thuyết giải thích một số hiện tƣợng liên quan. - Vai trò của quang ... nhiều lần nhƣ các câu hỏi khác. - Tránh viết những câu trong câu dẫn và phƣơng án trả lời đúng có những từ tƣơng tự hay giống hệt nhau. - Mỗi câu trắc nghiệm chỉ nên đề xoay quanh một đơn vị ... 14 Việc chuẩn bị câu hỏi dễ hơn, ít tốn kém so với câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Nhƣợc điểm: Độ tin cậy thấp do số lƣợng các câu hỏi hạn chế và việc chọn mẫu câu hỏi thiếu tính chất tiêu...
 • 143
 • 2,560
 • 17
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8

... 612 1. Lí thuyết 613 a. Khái niệm câu hỏi trắc nghiệm 614 b. Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm chủ quan 615 c. Những loại câu trắc nghiệm thường dùng 616 d. Cách soạn câu hỏi trắc nghiệm ... Kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình Âm nhạc lớp 8MỤC LỤCSTT Nội dung Trang1 A. Đặt vấn đề 32 ... nghiệm có ưu điểm và nhược điểm 818 g. Kĩ thuật tổ chức baì trắc nghiệm trên lớp 919 h. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 1020 i. Đáp án 1821 k. Một số yêu cầu khi thực hiện 2122 2. Thực nghiệm2123...
 • 2
 • 1,828
 • 3
Vận dụng hệ thống câu hỏi tích cực hóa hoạt động chiếm lĩnh tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học bài thơ vội vàng của xuân diệu

Vận dụng hệ thống câu hỏi tích cực hóa hoạt động chiếm lĩnh tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học bài thơ vội vàng của xuân diệu

... 1.2. Hệ thống câu hỏi tích cực hoá hoạt động chiếm lĩnh tác phẩm văn chƣơng trong dạy học 1.2.1. Quan niệm về câu hỏi tích cực hoá * Câu hỏi tích cực hoá Những câu hỏi tích cực hoá hoạt ... vấn đề, câu hỏi sáng tạo, câu hỏi tự bộc lộ cảm xúc, câu hỏi phát triển tư duy văn học, câu hỏi tranh luận, câu hỏi đọc hiểu, câu hỏi liên tưởng, tưởng tượng, câu hỏi phát hiện, câu hỏi lựa ... duy văn học, nêu và giải quyết vấn đề, câu hỏi sáng tạo, câu hỏi tự bộc lộ cảm xúc là những câu hỏi quan trọng nhất. Mục đích của luận văn này là đề xuất cách vận dụng hệ thống câu hỏi tích cực...
 • 17
 • 7,703
 • 4
sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... đến hệ thống câu hỏi Tích hợp” ở cả 3 phần: Văn – Tiếng việt – Tập làm văn, đặc biệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. B - NỘI DUNG THỰC HIỆNSử dụng hệ thống câu hỏi Tích ... văn bản, cảm nhận được văn bản một phần chủ yếu là thông qua hệ thống câu hỏi. Để hệ thống câu hỏi phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh lại cần có tính tích hợp.Vấn đề nghe có ... “TÝch hîp” trong gi¶ng v¨n THCS  - Câu hỏi về tác giả và những tác phẩm có liên quan (Tích hợp ngang, dọc) -Tóm tắt văn bản (Tích hợp Tập làm văn) 2. 3- Phần đọc tìm hiểu văn bản. Trong phần...
 • 21
 • 1,392
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giảng văn thcs

... đến hệ thống câu hỏi Tích hợp ở cả 3 phần: Văn Tiếng việt Tập làm văn, đặc biệt chú ý đến hệ thống câu hỏi tích hợp ở phần giảng văn. b- nội dung thực hiệnSử dụng hệ thống câu hỏi Tích hợp trong ... saunày.-Một câu đặc biệt kếtquả của những ý trên. - úng đây là một câu đặc -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt. -Tích hợp Tậplàm văn -Tích hợp Tiếng việt -Tích hợp TLV -Tích hợp TV -Tích ... (tích hợp dọc)*Đối với hệ thống câu hỏi Tích hợp tôi luôn chú ý cho mọiđối tợng : Giỏi-Khá-Trung bình-Yếu-Kém và luôn đặt ra câu hỏi cho mỗi tiết dạy văn Tích hợp cái gì? Tích hợp nh thế nào để...
 • 12
 • 1,080
 • 0
 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

... HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa ” và sử dụng chúng theo hướng dạy và học tích cực để phát triển năng lực tư duy, ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 II – Nội dung chính của đề tài: Hệ thống câu hỏi và bài tập tự luận môn phân tích lí hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. -...
 • 155
 • 1,472
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

... phân biệt của các câu hỏi. 5. Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng tốt lý thuyết về trắc nghiệm khách quan để xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Hóa Phân Tích, ... bằng loại câu hỏi trắc nghiệm tự luận soạn kỹ. - Tốn kém giấy mực khi in đề loại câu hỏi này so với loại câu hỏi khác và cũng cần nhiều thời gian để học sinh đọc nội dung câu hỏi. - Câu hỏi loại ... khách quan trong kiểm tra - đánh giá kiến thức chương cân bằng và chuẩn độ axit – bazơ trong Hóa Phân Tích, hệ Cao đẳng và Đại học Sư phạm. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan...
 • 124
 • 2,191
 • 8
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

... dùng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá kiến thức chương Cân bằng và Chuẩn độ tạo phức trong Hóa Phân tích dành cho hệ Cao đẳng và Đại học Sư phạm. - Xây dựng hệ thống câu ... câu hỏi trắc nghiệm khách quan. - Phân loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thành 4 loại chính - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Hóa phân tích (giáo trình Đại học ... bằng loại câu hỏi trắc nghiệm tự luận soạn kỹ. - Tốn kém giấy mực khi in đề loại câu hỏi này so với loại câu hỏi khác và cũng cần nhiều thời gian để học sinh đọc nội dung câu hỏi. - Câu hỏi loại...
 • 124
 • 1,941
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

... quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã xây dựng được bộ câu hỏi trắc nghiệm chương “Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan” - học phần Hoá phân tích dành cho hệ Cao đẳng ... chú ý sao cho một câu hỏi không cung cấp đầu mối cho việc trả lời các câu hỏi khác. - Trong một bộ câu hỏi, sắp xếp các câu trả lời đúng theo cách ngẫu nhiên. - Tránh các câu hỏi mang tính chất ... soạn thảo hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo nội dung kiến thức vừa phù hợp với học sinh. 1.2.4.2. Những chỉ dẫn riêng cho từng loại câu hỏi a, Câu hỏi điền khuyết - Nên sử dụng loại câu hỏi này...
 • 141
 • 1,815
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: xay dung he thong cau hoi tich hop trong chuong trinh ngu van 7hệ thống câu hỏi tích hợp trong môn ngữ văndàn ý phân tích đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài của nguyễn huy tưởngxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hoáxây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệmxây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy họcxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanphuong phap xay dung va su dung he thong cau hoi bai tap trong day hoc sinh hoc 11 chuong 3 sinh truong và phat trienxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10xây dựng hệ thống câu hỏi cho trẻ đàm thoại về công việc của cô giáo mầm nonxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương trình mắt các dụng cụ quang của học sinh lớp 11 thptxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng đánh giá một số kiến thức thuộc chương dòng điện không đổi của học sinh lớp 11 thpt chương trình nâng caoNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ