0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Toán học >

Giáo án đại số lớp 8

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

... - x = 8 -4x = 8 x = -2 ( TMĐK )Vậy tập nghiệm của PT là: S = { - 2; 4 }b, | -2x | = 4x + 18 (2)Nếu - 2x 0 x 0 thì | -2x | = - 2xTừ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = ... -37 đà không đổi chiều bất phơng trình4. Bài tập số 30 ( SGK - Tr. 48 ) (8 ) Gọi số tờ giấy bạc loại 5000đ là x ( tờ )ĐK : x nguyên dơng Số tờ giấy bạc loại 2000đ là 15 - x ( tờ )Theo đầu ... lớp làm vào vở Thực hiện.Nếu 3x 0 x 0 thì | 3x | = 3xTừ (1) ta có : 3x = x + 8 3x - x = 8 2x = 8 x = 4 ( TMĐK ) Nếu 3x < 0 x < 0 thì | 3x | = -3xTừ (1) ta có : -3x = x + 8...
 • 30
 • 1,512
 • 14
Giao an dai so lop 8

Giao an dai so lop 8

... biết:(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 ⇔ (48x2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x2 - 7 + 112x = 8183 x - 2 = 8183 x = 83 ⇔ x = 14) Chữa bài 14 *Gọi cỏc số cần tỡm là: n;n+2;n+4Ta có: n(n+2)=(n+2)(n+4) ... của 1 hiệu 2 số bằng lập phương số thứ nhất,trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương số thứ 2, trừ lập phương số thứ 2.Với ... 2013-2014 - GV ở lớp 6 và lớp 7 ta đã định nghĩa về phép chia hết của 1 số nguyên a cho một số nguyên b - Em nào có thể nhắc lại định nghĩa 1 số nguyên a chia hết cho 1 số nguyên b?- GV:...
 • 99
 • 2,014
 • 3
giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

giáo án đại số lớp 8 (hot)co chinh sua

... nhán phán thỉïc.(13 ph)GV: Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút gç?Tỉång tỉû , Phẹp nhán phán thỉïc cọ cạc tênhHS: : Phẹp nhán phán säú cọ nhỉỵng tênh cháút:Giao hoạn, kãút håüp, nhán ... NHÁN CẠC PHÁN THỈÏC ÂẢI SÄÚ. Ngy soản:17/12 A. Mủc tiãu: - HS nàõm vỉỵng v váûn dủng täút qui tàõc nhán 2 phán thỉïc. -HS biãút cạc tênh cháút giao hoạn, kãút håüp, phán phäúi ca phẹp nhán, ... 59,62,63,67b) SBT. Tiãút 38, 39 kiãøm tra toạn hc k ITiãút 38, 39. Kiãøm tra män toạn hc k I.Tiãút 38/ 18. ÄN TÁÛP ÂẢI SÄÚ. (Tiãút 1) . Ngy soản 28/ 12 A. Mủc tiãu:- Än táûp cạc phẹp tênh nhán, chia âån,...
 • 25
 • 918
 • 5
Giao an dai so lop 8- chuong 2

Giao an dai so lop 8- chuong 2

... 37sgk, 26,27. 28, 29sbt.- Đọc trớc bài: Phép nhân các phân thức đại số. - ôn lại qui tắc nhân phân số, tính chất của phép nhân phân số. Trờng THCS Lê Hồng Phong 86 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai ... 60 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý Hoà Ngày sọan:Ch ơng 2 Phân thức đại số Tiết 22: Đ1. Phân thức đại số. I.Mục tiêu của bài:- Kiến thức: Học sinh hiểu rõ khái niệm phân thức đại số, ... 2(3 6).(3 6)2 8 8 2 8 83 ( 2) 3 ( 2) 32( 4 4) 2( 2) 2( 2)x x xxx x x xx x x x xx x x x++ =+ + + ++ += = =+ + + +Trờng THCS Lê Hồng Phong 87 Giáo án đại số 8 Giáo viên: Mai Thuý...
 • 62
 • 1,371
 • 9
giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

giáo án đại số lớp 8 trọn bộ

... bài tập làm bài tập 53- 58 SBT chuẩn bịtiết sau ôn tập tiếp theoNg y . tháng . n m20 08 Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 38 Giáo án đại số lớp 8 I . Mục tiêu : + Rèn ... (SGK)a, x10: (-x 8 ) = x10 : x 8 = x2 b, (-x5) : (-x3) = (- x2)= x2 c, (-y)5 : (-y)4 = -y Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 30 Giáo án đại số lớp 8 dụng vào để ... để ghi 1 số bài tập , phiếu học tập. Giáo viên: Lê Thị Tuyết Tr ờng PTDT Nội Trú Ngọc Lặc 14 Giáo án đại số lớp 8 + HS nêu các quy tắc nhân chia đơn đa thức?Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ?*Khi...
 • 135
 • 1,580
 • 22
Giao an dai so lop 8 chuong 1

Giao an dai so lop 8 chuong 1

... cũng độc lập, phát huy tính sáng tạo.B. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Bảng phụ, thớc thẳng, nội dung bài dạy.- Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Toán 8. 2. Học sinh - Học sinh học ... hằng đẳng thức đáng nhớ.- HS biết phát hiện các nhân tử chung.- Rèn luyện trí nhớ,tính linh hoạt và sáng tạo khi thực hiện phép tính. b. Chuẩn bị1. Giáo viên -Soạn giáo án, chuẩn bị nội ... -x212).6xy3+ xy51.6xy3=18x4y4-3x3y3+x562y4?3:Kết quả yxyxyyxxS ). 38( 22)].3()35[(+=+++==8xy+3xy2Với x=3(m); y= 2(m) thì S= 58( m2)Phát phiếu học tập số 2 cho HS:Em hÃy điền...
 • 72
 • 1,031
 • 5
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 pptx

... điểm). Gọi x là số học sinh trồng cây (, 38 x x ¢) Số học sinh làm vệ sinh là 38 – x Theo đề bài toán, ta có phương trình: x – ( 38 – x) = 8  x – 38 + x = 8  2x = 8 + 38  2x = 46 ... -Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia. -Đọc yêu cầu ?1 -Ta lấy hệ số chia cho hệ số, phần biến chia cho phần ... 89 -Kiến thức: HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ; biết vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất không quá phức tạp . -Kĩ năng: kỹ năng vận dụng để giải một số...
 • 122
 • 500
 • 3
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC pdf

... biểu thức sau:a) 85 . 12,7 + 15 . 12, 7b) 52 . 143 – 52 . 39 – 8 . 26* Đáp án: a) 85 . 12,7 + 15 . 12, 7 = 12,7 . (85 + 15) = 12,7 . 100 = 1270;b) 52 . 143 – 52 . 39 – 8 . 26 = 52 . 143 – ... giảng:8A: … /9/20128B: … /9/2012TiÕt 8 BµI TËPI. Mục tiêu1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.2. Kỹ năng: Vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức vào việc giải toán. ... 6xy3.51xy= 18x4y4 – 3x3y3 + 56x2y4.?3 Bài giảiDiện tích mảnh vườn là:S = [ ]22.)3()35( yyxx+++ = (8x + y + 3).y = 8xy + 3y + y2.Khi x = 3 mét; y = 2 mét, ta có:S = 8. 3.2...
 • 50
 • 1,590
 • 5
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 CẢ NĂM

... 35x3 + 10x2 Giáo Viên: 38 Trờng : Giáo án đại số 8 b) 1002 - 992+ 98 2 -972+ + 22-122. So sánh :(2 +1)(22+1)(24 + 1) (2 8 + 1) và 2164(32+1)(34+1)(3 8 +1)(316+1) ... Lu ý sau khi sử dụng giáo án Tiết 14: Luyện tập Giáo Viên: 28 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 2 * GV đọc đề bài? Đọc đa thức bị chia? đa thức chia?ở cấp I khi chia số 121 cho 11 ta đặt ... 18 (Sbt)IV Lu ý sau khi sử dụng giáo án Giáo Viên: 17 Trờng : Giáo án đại số 8 Hoạt động 4* Củng cố:Sau từng phần chốt các hằngđẳng thức, ghi nhớ, chú ý.* Học sinh luyệntập bài 16, 18, ...
 • 155
 • 1,118
 • 1
Giáo án đại số lớp 8 học kì I

Giáo án đại số lớp 8 học kì I

... SGK)Tìm x biết:(12x -5)(4x-1) + (3x-7)(1-16x) = 81 48x –12x -20x+5+ 3x-48x-7 +112x =81 83 x = 83 x = 1Bài 14 (Tr9 - SGK)- Ba số đó là : 46, 48, 50Trang 5 - HS biết cách đổi dấu để xuất hiện ... 34 7;2 4 5xx x−+ − b) 215;3 7 8x x− +c) 12;1x −các biểu thức như trên gọi là các phân thức đại số. ĐỊNH NGHĨA: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu ... học- Làm bài tập : 31 -> 38 Tr16,17 – SGK Ngày soạn : 06/09TIẾT 8 : LUYỆN TẬPTrang 13 ? 3 ? 4 .AB* Số 0,1 cũng viết được dưới dạngphân thức đại số. HOẠT ĐỘNG 3. HAI PHÂN THỨC...
 • 77
 • 2,021
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài soạn giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8giáo án đại số lớp 8 phép chia các phân thức đại số docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 14 bài 10 chia đơn thức cho đơn thức potgiáo án đại số lớp 8 tiết 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ pptgiáo án đại số lớp 8 tiết 36 ôn tập tiếp theo pptxgiáo án đại số lớp 8 luyện tập biến đổi biểu thức pdfgiáo án đại số lớp 8 tiết 29 luyện tập phép trừ các phân thức đại số potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 33 ôn tập chương ii docxgiáo án đại số lớp 8 mở đầu về phương trình docgiáo án đại số lớp 8 luyện tập phương trình tích potxgiáo án đại số lớp 8 tiết 52 luyện tập tiếp doctai lieu giao an dai so lop 8 tap 2giáo án đại số lớp 8 tiết 53Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật