1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại xã đồng thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại xã đồng thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại đồng thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương

... biến đổi cấu trúc của rừng trồng keo lai qua các tuổi tại Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhằm đề xuất một số giải pháp kinh doanh hiệu quả loài cây này tại địa phương là cần ... chế.4.2. Đặc điểm cấu trúc rừng Keo lai qua các tuổi 4.2.1. Một số chỉ tiêu cấu trúc lâm phần Keo lai Nghiên cứu cấu trúc rừng Keo lai nhằm mục đích tìm ra được sự biến đổi về các chỉ tiêu trong cấu ... của rừng keo lai qua các cấp tuổi qua đó đưa ra biện pháp kĩ thuật lâm sinh tác động vào rừng kịp thời. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, việc nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng biến đổi cấu...
 • 75
 • 4,251
 • 15
nghiên cứu xác định sinh khối rừng tự nhiên trạng thái iib tại xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu xác định sinh khối rừng tự nhiên trạng thái iib tại tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên

... số đặc điểm cấu trúc tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 14- Nghiên cứu sinh khối tầng cây cao trạng thái rừng IIB tại khu vực nghiên cứu. - Nghiên ... Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất một số ứng dụng trong việc xác định sinh khối trạng thái rừng IIB.2.2. Đối tượng nghiên cứu Trạng thái rừng IIB tại Tân Thịnh, huyện Định ... kích thước của cây, quan hệ giữa sinh khối tươi sinh khối khô các bộ phận thân cây. Nghiên cứu đã lập ra đượcbiểu tra sinh khối ứng dụng biểu để xác định sinh khối của cây cá thể lâm phần...
 • 71
 • 1,308
 • 11
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

... năng sinh trưởng, phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế cao trong ñiều kiện sinh thái ở Bắc Ninh. - ðề xuất một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của cây ... ðánh giá hiệu quả kinh tế của biện pháp dùng phân bón lá Pomior 38 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm trong nhà lưới có mái che. 39 3.3.2. Phương pháp ñiều ... 3.2. Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nội dung 1: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng của một số giống hoa lily nhập nội trồng tại Bắc Ninh. TN1: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát...
 • 113
 • 663
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng phát triển loài Keo lá liềm (Acasia crassicarpa A. cunn ex benth) vùng đất cát ven biển Nam Trung Bộ

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng khả năng phát triển loài Keo lá liềm (Acasia crassicarpa A. cunn ex benth) vùng đất cát ven biển Nam Trung Bộ

... có sự quan tân của người dân các địa phương đó là: Xoan chịu han, Keo lá liềm, Keo lai, Tràm bông vàng một số cây bản địa khác.1.2.2.2. Ảnh hưởng của các loài cây trồng hiện ... làm nguyên liệu giấy… Các loài cây trồng dùng lấy gỗ nguyên liệu giấy ở các địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận chủ yếu là các loài Keo, với sức sinh trưởng ... NTB2.1.4.2. Đề xuất một số giải pháp phát triển loài Keo lá liềm trên vùng đất cát ven biển NTB2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu2.2.1.1. Kế thừa số liệu...
 • 100
 • 829
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

... phƣơng pháp thu sinh khối (b) xem phƣơng pháp kiểm tra số lƣợng bào tử trong sinh khối o Phƣơng pháp thu sinh khối  Nguyên tắc Nhằm đảm bảo thu một lƣợng sinh khối đồng đều giữa các đĩa, ... thực hiện đề tài 30 3.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1. Tổng quan các bƣớc thực hiện đề tài Sơ đồ 3.1: Sơ đồ nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của L. ... Lactobacillus khác biệt Bacillus về mặt sinh trƣởng phát triển sinh hóa của L. sporogenes đƣợc trình bày ở Bảng 2.3 2.4 17 Bảng 2.3 Những tƣơng đồng về đặc điểm sinh trƣởng sinh hóa của...
 • 57
 • 1,605
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hồng việt cường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

... Kết quả điều tra tình hình sản xuất cây ăn quả của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 78 1.2. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học của cây hồng Việt Cường 78 1.3. Kết quả nghiên cứu biện pháp ... Thường chín vào rằm tháng 8 âm lịch. 1.4. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC LIÊN QUAN ĐẾN PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1. Đặc điểm sinh vật học của cây hồng 1.4.1.1. Đặc điểm của rễ hệ rễ ... loại cây ăn quả quy hoạch đến năm 2010 50 Bảng 3.3. Diễn biến diện tích sản lượng một số cây ăn quả của huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên 52 Bảng 3.4. Diện tích cho thu hoạch của một số cây...
 • 99
 • 620
 • 0
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

... phƣơng pháp thu sinh khối (b) xem phƣơng pháp kiểm tra số lƣợng bào tử trong sinh khối o Phƣơng pháp thu sinh khối  Nguyên tắc Nhằm đảm bảo thu một lƣợng sinh khối đồng đều giữa các đĩa, ... thực hiện đề tài 30 3.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.4.1. Tổng quan các bƣớc thực hiện đề tài Sơ đồ 3.1: Sơ đồ nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của L. ... Lactobacillus khác biệt Bacillus về mặt sinh trƣởng phát triển sinh hóa của L. sporogenes đƣợc trình bày ở Bảng 2.3 2.4 17 Bảng 2.3 Những tƣơng đồng về đặc điểm sinh trƣởng sinh hóa của...
 • 57
 • 1,354
 • 2
Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

... PHÁP VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng địa điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đàn bò cái nội (bò vàng Lạng Sơn) nuôi tại các hộ gia đình tại hai Hiệu Tân ... nội tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn". 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Xác định một số chỉ tiêu sinh sản của đàn bò nội nuôi tại một số địa phương thuộc huyện Bình Gia - tỉnh ... chức năng sinh sản là cơ quan sinh dục. Các nhà khoa học về giải phẫu, sinh lý đã có những nghiên cứu, tìm hiểu về cấu tạo chức năng của cơ quan sinh dục cái. Các bộ phận của cơ quan sinh dục...
 • 80
 • 773
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số đặc điểm sinh lý của cây Keo lưỡi liềm (Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth) ở giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số đặc điểm sinhcủa cây Keo lưỡi liềm (Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth) ở giai đoạn vườn ươm

... đặc điểm hình thái của cây Keo lưỡi liềm;− Tìm hiểu đặc điểm sinh thái của cây Keo lưỡi liềm;− Tìm hiểu về giá trị kinh tế của cây Keo lưỡi liềm;3.4.4. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một ... DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1. Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1. Mục tiêu tổng quát− Đánh giá được đặc điểm sinh trưởng một số đặc điểm sinh của cây Keo lưỡi liềm ở giai đoạn vườn ươm nhằm ... trưởng một số đặc điểm sinh của cây Keo lưỡi liềm ở giai đoạn vườn ươm3.4.4.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của cây Keo lưỡi liềm ở giai đoạn vườn ươm− Nghiên cứu sinh trưởng về chiều...
 • 61
 • 1,420
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rượu

... nặng cho nền kinh tế đảm bảo an ninh hội của Quốc gia. Chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến đổi một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân sảng rợu nhằm các mục tiêu ... Liên quan giữa lâm sàng với một số chỉ số xét nghiệm. Khảo sát sự tơng quan giữa điểm số của các nhóm triệu chứng lâm sàng với kết quả một số chỉ số xét nghiệm ở ngày thứ nhất bằng tơng quan ... sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân sảng rợu. 2. Nghiên cứu một số chỉ số xét nghiệm chức năng gan, hoá sinh máu, công thức tế bào máu mối liên quan của chúng với các nhóm...
 • 14
 • 886
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởngnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênmột số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt định hoá huyện định hoá tỉnh thái nguyênquản lý và khai thác rừng của người dân tại huyện định hóa tỉnh thái nguyênđánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyêntiểu luận vấn đề ô nhiễm môi trường ở xã phúc chu huyện định hóa tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ kinh tế đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ