0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm trong nhân dân

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 45 -46 )

II. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

2. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm trong nhân dân

Bảo hiểm là công cụ để xử lý rủi ro, đóng vai trò quan trọng trong việc bồi th- ờng, khắc phục hậu quả của các thiên tai, tai nạn góp phần ổn định nền kinh tế xã hội, huy động vốn cho đầu t phát triển. Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về bảo hiểm càng cao. Con ngời càng có nhiều tài sản thì sự mất mát càng tăng lên. Có rất nhiều nguy hiểm có thể xảy đến với con ngời gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản. Con ngời ngày càng cảm thấy sự mất an toàn khi sống trong thế giới đầy rẫy những hiểm hoạ này. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông ngày càng có nguy cơ lớn do tình trạng đô thị hoá, số máy móc và phơng tiện vận tải tăng nhanh,

bệnh tật lây lan nhanh chóng (nhiều căn bệnh đợc coi là nan y, hiểm hoạ của nhân loại). Ngay cả môi trờng trong lành mà trớc kia con ngời từng biết đến thì nay cũng chứa đầy những độc tố gây nguy hiểm có hại cho sức khoẻ con ngời do tình trạng ô nhiễm môi trờng ngày càng trầm trọng. Điều này cho thấy bảo hiểm là nhu cầu tất yếu khách quan của cuộc sống hiện đại và sự phát triển mạnh mẽ của bảo hiểm nớc ta trong thời gian qua cũng cho thấy điều đó. Song sự phát triển của bảo hiểm ở Việt Nam vẫn cha tơng xứng với qui mô của nó. các nớc phát triển ngời dân rất quen với việc tham gia bảo hiểm và hiểu rất rõ về lợi ích to lớn mà bảo hiểm mang lại. Còn ở Việt Nam nhân dân ta cha đợc tiếp xúc nhiều với bảo hiểm và cũng cha nhận thức đợc sự cần thiết của bảo hiểm. Ngời dân vẫn cha thoát hẳn nếp nghĩ cũ trông chờ ở Nhà nớc bao cấp, trợ giúp khó khăn khi có tai nạn, rủi ro. Do đó mọi ngời còn xa lạ với bảo hiểm đích thực theo cơ chế mới.

Từ thực tế đó, cho thấy sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo bảo hiểm cho nhân dân. Bảo hiểm và quảng cáo, quảng cáo với bảo hiểm đã đến lúc không thể thiếu trong công tác kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Muốn thức hiện tốt công tác tuyên truyền quảng cáo ngàn bảo hiểm cần phải kết hợp chặt chẽ cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng nh Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên,... tham gia vận động, nâng cao nhận thức cho toàn dân để mọi ngời hiểu và tham gia bảo hiểm vừa ích nớc, vừa lợi nhà, huy động sức mạnh của cả cộng đồng tham gia vào việc từ thiện, nhân đạo, cứu trợ, giải quyết tài chính, bảo vệ cuộc sống cho những ngời bị rủi ro bất thờng trong cuộc sống.

Việc tuyên truyền phải kết hợp nhiều hình thức: qua truyền hình, phát thanh, báo chí, qua các hội nghị, diễn đàn,..

Đối với ngời dân Việt Nam, trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng chứng minh thực tiễn việc làm nên các cán bộ, nhân viên bảo hiểm phải luôn lấy thực tiễn công việc, nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng để khách hàng ngày càng có niềm tin vào bảo hiểm.

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 45 -46 )

×