0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

quan hệ thực hiệ n Tuy nhiên, biện pháp này đòi hỏi đầu tư lớn và độ rủi ro cao

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 39 -40 )

- Vân đè chất lượng cà phê xuất khẩu.

quan hệ thực hiệ n Tuy nhiên, biện pháp này đòi hỏi đầu tư lớn và độ rủi ro cao

do đó cần đến sự trợ giúp về vốn của nhà nước .

+ Ký kết hợp đồng đại lý với người mua gom . Phương thức này có thê thu hút mạnh mẽ người mua gom cung cấp cà phê cho Công ty thông qua khoản hoa hồng đại lý .

+ Trao đổi hai chiều với người cung cấp <Barter >. Phương thức này chỉ thực hiện được khi hai bên có nhu câu đối ứng với nhau. Đối tượng của phương thức này bao gồm cả người gom và người trồng cà phê .

Các phương thức thu mua kế trên nếu được khai thác tốt sẽ cho phép Công ty ôn định đầu vào, giảm thời gian thu mua, giảm chỉ phí dẫn đến giảm giá thành và quan trọng là găn bó hơn với người trồng cà phê để có nguồn hàng chất lượng cao đảm bảo quyền lợi cả người xuất khẩu và người sản suất.

Đội ngũ cán bộ thu mua có một vai trò quan trọng trong quà trình thu mua cà phê. Họ là những người trực tiếp tham gia vào quá trình thu mua, phải thường xuyên tiếp xúc với người cung cấp. Do công ty tiễn hành xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản nên cán bộ thu mua thường phải tiến hành thu mua nhiều loại hàng vì vậy những người này phải có hiểu biết sâu rộng, có trình độ nghiệp vụ ngoại thương cũng như khả năng làm marketing tốt .

Hiện nay đội ngũ cán bộ của công ty chưa nhiều trong khi khối lượng công việc lớn và người cung cáp lại không chỉ làm việc với riêng Công ty. Do vậy, Công ty cần chú ý tới việc bổ sung nhân lực cho đội ngũ này đồng thời có hình thức khen thưởng thích hợp đề động viên khi hoàn thành vì công việc này rất vất vả.

*, Khai thác giá thu mua . Trên thực tế giá thu mua bao gồm ba bộ phận :

+ Giá trị thực tế của lô hàng

+ Phí hoa hồng đại lý <nễu mua qua đại lý > + Phí giao dịch thu mua

Công ty cần xác định rõ các bộ phận này để có phương án điều chỉnh tuỳ theo người cung cấp để vừa đảm bảo giá cả hợp lý vừa đảm bảo lợi nhuận cho người cung cấp theo đúng phương châm hai bên cùng có lợi.

Đồng thời để đề phòng giá xuất cà phê biến động gây ảnh hưởng tới giá thu mua, có thê áp dụng một số biện pháp làm giảm ảnh hưởng như :

- Tiến hành thu mua dự trữ. Biện pháp này rất hiệu quả trong việc tránh những.

- Ảnh hưởng của thị trường bên ngoài tới kinh doanh cà phê xuất khẩu của các doanh nghiệp nói chung. Tuy nhên, nó cũng đòi hỏi sự dự đoán chính xác

tình hình giá cả thị trường: có kế hoạch cụ thê về việc tiêu thụ lượng cà phê dự

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 39 -40 )

×