0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

32 Mỗi ñôi xử lý kết thúc khác nhau, có thể B chém vào cổ A, A ngã B ñạp A

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 32 -32 )

Mỗi ựôi xử lý kết thúc khác nhau, có thể B chém vào cổ A, A ngã B ựạp A lăn vào, hoặc A vác, bế, kéo B ở nhiều thế khác nhau.

- Súng lục:

1. (Mặt ựối mặt với nhau) A rút súng lục, B giơ tay rồi rất nhanh nhảy lên một bước, hai tay cùng ựánh vào cổ tay cầm súng (một tay trên một tay dưới) rơi súng, ựồng thời hai tay cùng nắm vào tay cầm súng của ựối phương và xoay người cùng chiều với ựối phương và ngã ngồi xuống, quật ựối phương ngã lộn qua vai (có thể thêm những ựộng tác của bài phối hợp)

2. A dắ súng lục sau lưng B, B hơi xoay người và tay phải B ựánh rơi súng, tay trái B cầm cổ tay cầm súng của A. Tay phải B ấn vai trái A xuống, ựồng thời chân phải B ngáng vào chân A, A ngã ngửa (có thể thêm những ựộng tác của bài phối hợp)

- Dao găm:

(đứng mặt ựối mặt với nhau) A ựấm B, B tránh ựược. A ựấm B ựỡ bằng tay phải, chân phải của A ngáng chân B, B ngã ngửa. A ngồi ựè lên B, khóa chân B. A ựấm hai bên mặt B, B tránh. B dùng chân trái ựánh tay phải A cầm dao. A lộn ngược, cả hai vùng dậy lừa nhau. B ựá văng dao A.

- đánh gậy:

A nhổ gậy ựánh B, A dùng gậy lao vào vụt B, B tránh. A vụt chân B nhảy lên, vụt ngang B ngồi tránh. B cũng nhổ ựược gậy. B vụt từ trên xuống, A ngồi quỳ ựể gậy nằm ngang trên ựất, hai tay ựỡ rồi hất B bật ra. A hai tay cầm một ựầu gậy vừa quay liên tục, vừa ựánh ngang. B hai tay cầm dọc gậy ựỡ liên tục. B mất gậy, A ựánh gậy B tránh và B ựá vào tay A, A văng gậy (ựánh tay không) ựấm, ựá, ựỡẦ

33

Yêu cu:

động tác làm phải chắnh xác, nhanh, gọn, các thế ngã phải nhẹ nhàng, những ựộng tác về cảm giác trọng lượng phải có sức nặng.

Bài 9: TO HÌNH TH: đỘNG, THC VT

Ý NGHĨA CỦA BÀI:

Có những vở cần phải xử lý ựộng thực vật trên sân khấu, khác với xiếc, nghệ thuật kịch nói không thể mang ựộng thực vật lên sân khấu ựược. để khắc phục khó khăn ựó, chắnh người diễn viên phải thực hiện, mà cơ thể diễn viên càng ựiêu luyện thì thể hiện ựộng thực vật càng dễ dàng, chắnh xác và chinh phục ựược khán giả.

Cách làm:

- Gu: hai ựầu gối bao giờ cũng chùng và khoảng cách giữa hai bàn chân hơi rộng, lưng gẫy, càng gẫy càng ựạt yêu cầu, mông cong, hai vai so, hai cánh tay co lại, dựng lên ựể song song ựằng trước, hai bàn tay rủ xuống, khi bước ựặt cả bàn chân cùng một lúc, bước ựi nặng nề, trọng tâm dồn hẳn vào một bàn chân rồi mới bước tiếp, khi muốn nhìn lại bên trái hoặc bên phải thì gấu quay cả người, khi gấu muốn ngồi thì ựặt mông trước rồi hai chân cùng giơ lên.

- Kh: nghịch ngợm, không lúc nào dừng lại ở một tạo hình nào ựược lâu, nửa thân trên bao giờ cũng cúi về trước, khỉ ựứng một chân, một chân co lên ựể khép vào chân kia, hai chân nhảy ựổi nhau liên tục, hai cánh tay gập lại, dựng lên ựể song song phắa trước, hai bàn tay không lúc nào ựể yên, từng bàn tay ựưa

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 32 -32 )

×