0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

36và ñưa theo ñà chân ñi, chân nọ tay kia, dáng người mềm mại theo chân bước,

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 36 -36 )

và ñưa theo ñà chân ñi, chân nọ tay kia, dáng người mềm mại theo chân bước, mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

ði kiu 2: ñi tại chỗ, từng chân co gối, nhấc chân khỏi mặt ñất và ñưa ra phía trước, thẳng hết gối, bàn chân cách mặt ñất, rồi kéo chân là là mặt ñất về vị trí ban ñầu. Gối và bàn chân luôn luôn mềm mại, tay nọ chân kia, khi ñưa tay về phía trước thì bàn tay úp rồi nhấn nhẹ bàn tay và kéo bàn tay xuống ñưa hết về phía sau. Thân người chuyển mềm mại nhịp nhàng với tay chân. Mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

ði kiu 3: ñi tại chỗ, hai chân ñứng song song từng chân ñứng bằng gót, còn nửa bàn chân trên xoay ra bên cạnh 90 ñộ, rồi nhấc cả gót chân lên rồi ñể nửa bàn chân trên xuống trước rồi hạ gót xuống, nhưng phải có sức thì lúc này chân kia bắt ñầu làm cũng như trên. Tay nọ chân kia, tay ñưa lên xuống bình thường theo chân. Mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

ði trong mơ: (làm tiết tấu chậm)

Chân ñi di ñộng từng chân, ñặt nửa bàn chân trên xuống trước, trọng tâm dồn cả vào phía dưới và hạ từ từ gót chân xuống rồi chân kia mới bước cũng giống như trên, hai chân mới bước cách nhau khoảng 10 cm, tay nọ chân kia, nhưng bàn tay ñể nghiêng, ñể nghiêng như thế kéo về phía sau, người mềm mại chuyển theo chân. Mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Chy trong mơ: yếu lĩnh ñộng tác giống như ñi trong mơ, khác là khoảng cách của hai chân dài và người luôn luôn lao về phía trước và chân sau duỗi dài ra. Cảm giác như người bay lên.

Chy ti ch:

Cách 1: (làm tiết tấu chậm rồi nhanh dần) hai chân ñứng song song, từng chân nửa bàn chân trên bám ñất, gót chân nhấc lên, hạ xuống, cứ như vậy hai chân làm ñổi nhau liên tục, hai tay nắm nhẹ vẽ hai vòng tròn hai bên, tay ra tay vào, người cúi, mặt nhìn thẳng.

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 36 -36 )

×