0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

27 Kéo trên vai ñi hướng thẳng bằng dây ñể trên vai bên phải, hai tay cầm chắc

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 27 -27 )

Kéo trên vai ñi hướng thẳng bằng dây ñể trên vai bên phải, hai tay cầm chắc vào dây, người ñổ về phía trước, mỗi bước ñi lên nặng nề. Mặt nhìn thẳng khoảng cách giữa hai tay cầm dây không ñược xê dịch rộng, hẹp.

Kéo trên vai ñi ngang bằng sợi dây nằm từ vai trái tới vai phải, tay phải nắm ñầu dây ghì vào vai phải, tay trái cầm vào dây ở phía bên trái nhưng thấp hơn vai, hai chân ñi ngang và bao giờ chân trái cũng bước chéo trước chân phải. Mỗi bước ñi nặng nề, người ñổ nghiêng về phía phải. Mặt nhìn phía trái.

Kéo từ trên xuống bằng cách kéo tại chỗ, từng tay cùng nắm vào dây, cảm giác như ñu người lên rồi hai tay cùng kéo xuống. Chân ñứng chữ V rộng, ở nhịp hai thì hai chân kiễng cao gót, khi hai tay kéo xuống thì ñồng thời hai chân chùng gối.

Yêu cu:

Toàn cơ thể phải có cảm giác sức nặng, khoảng cách giữa hai tay cầm dây và kéo lên không ñược xê dịch rộng hẹp, mặt nhìn xuống.

Bài tp: cm giác trng lượng

Mỗi bên hai hàng cùng kéo ngang di ñộng lùi ngang ra rồi tất cả kéo ngang tại chỗ, cùng chiều:

- Kéo trên xuống.

- Kéo dưới lên và kéo dưới lên di ñộng lùi về thành vòng cung.

- Tất cả tạo thành từng quần tượng: bê, vác, khiêng, vần, xeo, ñẩy, kéo. - Từng tốp hai hoặc 3 người làm, một trong những ñộng tác cảm giác trên, di ñộng vào hẳn.

Bài tp: hai người ñuổi gà rồi rê thóc, cắn thóc, nhặt rơm, lau mồ hôi. Tiếng sấm, chớp, một người ñánh kẻng, một người gọi (không lời), mọi người chạy ra hối hả, người trang thóc, người quét, người hốt, người bê, vác, khiêng, kéo,

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 27 -27 )

×