0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

31A tay trái ñỡ cằm B, tay phải tát hai bên má B

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 31 -31 )

A tay trái ñỡ cằm B, tay phải tát hai bên má B

1. B tát A một cái.

2. A tát B mất ñà ngã nghiêng.

3. B vùng dậy, hai tay ñẩy lưng A, A ngã sấp. 4. A dậy, ñứng vào ngực B.

5. B ñấm lại, A tay trái nắm cổ tay B, tay phải A ñấm vào vai B, ñồng thời chân phải A ngáng vào chân B, B ngã ngửa.

6. A ñấm, hai tay B cùng nắm vào cổ tay A rồi xoay người cùng chiều với A và ngồi quỳ một gối quật A ngã lộn xuôi (qua vai B).

7. B ñi, A ñạp vào lưng B, B ngã sấp.

8. B ñang nằm, A tới kéo tay B, rồi lăn, B ngã nghiêng. 9. A ñang gạt mồ hôi, B bật dậy, lên gối vào bụng A.

10. B ñấm, A tay trái ñỡ, tay phải chẹt cổ B, B từ từ quỳ xuống.

11. A ñấm, hai tay hai bên mặt B, B tránh và hai tay B chém hai bên sườn A. 12. B ñứng lên ñấm, A tay trái nắm cổ tay B, tay phải ôm ngang người B, ñồng thời dùng hông phải nhấc hẳn B quay tại chỗ một vòng rồi vứt B nằm ngửa, B ñạp A bật ra.

13. B cùng dậy, hai tay cùng ñấm vào mặt A, hai tay A cùng gạt tay B ra và khóa một tay B, ñồng thời chém vào gáy B, B buông lỏng trước.

14. A bất ngờ bị B dùng cả người húc vào A, A ngã ngửa, B nhảy vào, A ñạp B bật ra.

15. A chưa dậy kịp, B nhảy vào, ôm nhau lăn, B ở trên bóp cổ A, A co gối ñẩy vào mông B, B lộn xuôi qua vai A.

16. Hai người cùng bật dậy, lừa nhau rồi A nhảy vào chém hai tay vào cổ B, B buông lỏng sau, A bế B vào.

Một phần của tài liệu BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH BẬC TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU MÔN KHÔNG LỜI (Trang 31 -31 )

×