0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Đẩy mạnh quảng cáo.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 40 -41 )

- Năm là: cha có các chính sách đầu t cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch cũng nh những u tiên cho các dự án bảo vệ tài nguyên du

3.3. Đẩy mạnh quảng cáo.

Ngày nay quảng cáo là phơng tiện truyền thông mang tính chất đại chúng và đạt đợc hiệu quả tơng đối cao cùng với các hình thức : tờ rơi, tờ bớm, áp phích hoạt động du lịch có thể ứng dụng quảng cáo bằng các…

phơng tiện hiện đại và dễ truyền tải hình ảnh đến với ngời tiêu dùng. Tuy nhiên do đặc thù riêng, sản phẩm du lịchkhông thể trng bày và mang tính chất vô hình nên rất khó khăn khi thực hiện quảng cáo cộng với các chi

phí nên rất cao cho mỗi lần quảng cáo tạo ra hiệu quả không cao lắm. Chính vì vậy cũng là việc quảng cáo, nhng lựa chọn theo hình thức và ph- ơng thức nào để có thể vừa đạt đợc mục đích truyền tải nội dung đồng thời mang đợc tối đa thông tin đến với ngời tiêu dùng đòi hỏi có sự nghiên cứu kĩ lỡng và lâu dài.

Mặt khác mỗi hình thức quảng cáo lại có u nhợc điểm riêng, việc lựa chọn bất kì hình thức quảng cáo nào cũng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là: có thông tin đầy đủ và dễ nhờ đối với du khách cũng nh cần tạo ra những ấn tợng riêng.

Hai là: có sự chính xác giữa quảng cáo và các dịch vụ cung ứng đến du khách . Điều đó đồng nghĩa với việc sản phẩm dịch vụ phải tơng ứng nh những gì đã quảng cáo, có nh vậy mới tạo đợc vị thế và niềm tin đói với khách hàng.

Ba là: đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện cũng là một yêu cầu rất quan trọng, tạo ra lợi thế đối với các đối thủ cạnh tranh.

Bốn là: cần nắm bắt xu thế phát triển của ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng để có sự điều chỉnh kịp thời trong các hoạt động quảng cáo nhằm thích nghi nó với từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể sao cho ngời tiêu dùng luôn cảm thấy mới mẻ và gần gũi làm tăng khả năng tiêu dùng sản phẩm.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 40 -41 )

×