0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Tổ chức công tác lễ tân

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 51 -52 )

2.3.9 .Công tác cải cách hành chính

2.3.14. Tổ chức công tác lễ tân

Bất cứ một cơ quan đơn vị nào dù là cơ quan hành chính sự nghiệp hay tổ chức kinh tế, xã hội… đều phải có giao dịch làm việc với khách; do đó lễ tân là công việc không thể thiếu được trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của cơ quan. Họat động lễ tân cơ quan là rất quan trọng, vì nó thể hiện bộ mặt của cơ quan mình trước công chúng.

Công tác lễ tân được chú trọng. Khi tổ chức hội nghị, đón tiếp đoàn khách thì vai trò của lễ tân được thể hiện:

Tổ chức tiếp đón khách tại cơ quan

- Trang bị: Lễ tân sẽ mặc áo dài đứng ở cửa chính của cơ quan để đón khách, trang phục đồng bộ, có thể cầm sổ đăng ký khách đến liên hệ công tác.

- Phân loại khách: Khách nội bộ hay khách ngoài cơ quan để có ứng xử phù hợp.

- Đón tiếp khách: Sau khi chào hỏi, ghi tên lễ tân sẽ dẫn khách đến văn phòng. Trong trường hợp đặc biệt, sự kiện quan trọng lãnh đạo sẽ ra tận nơi đón khách vào.

- Chảo hỏi khách: Khách đến cơ quan được chào đón với thái độ tôn trọng và lịch sự.

- Sắp xếp khách làm việc với lãnh đạo, hướng dẫn khách ngồi ở sảnh chính của cơ quan trong thời gian chờ báo cáo với lãnh đạo.

- Tiễn khách rời khỏi cơ quan.

Văn phòng là bộ mặt của cả cơ quan, vừa thể hiện văn hóa công sở: Quy định về trụ sở làm việc, cách ăn mặc, giờ giấc làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức trong công sở.

=> Tuy nhiên hiện tại Văn phòng vẫn chưa xây dựng được quy chế văn hóa công sở của cơ quan. Do đó, trong thời gian tới, cán bộ công chức của Văn phòng có thể đề xuất với lãnh đạo xây dựng quy chế văn hóa công sở của cơ quan, giúp cơ quan thực hiện tốt.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 51 -52 )

×