0
Tải bản đầy đủ (.doc) (130 trang)

Quan niệm kiểm tra, đỏnh giỏ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của mụn học

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 106 -108 )

IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC.

2. Quan niệm kiểm tra, đỏnh giỏ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của mụn học

2.1 Khỏi niệm: kiểm tra cú thể hiểu là việc thu thập những dữ liệu, thụng tin về mộtlĩnh vực nào đú là cơ sở cho việc đỏnh giỏ. Núi cỏch khỏc thỡ kiểm tra là xem xột lĩnh vực nào đú là cơ sở cho việc đỏnh giỏ. Núi cỏch khỏc thỡ kiểm tra là xem xột tỡnh hỡnh thực tế để đỏnh giỏ, nhận xột.

Khỏi niệm đỏnh giỏ cú thể hiểu là căn cứ vào cỏc kiến thức, số liệu,biểu đồ, cỏc dữ liệu, cỏc thụng tin để ước lượng năng lực hoặc phẩm chất để nhận định, phỏn đoỏn và đề xuất quyết định. Núi ngắn gọn thỡ đỏnh giỏ là nhận định giỏ trị.

2.2. Ba chức năng của kiểm tra:

Ba chức năng này liờn kết thống nhất với nhau. a) Đỏnh giỏ kết quả học tập của HS là quỏ trỡnh xỏc định trỡnh độ đạt tới những chỉ tiờu của mục đớch dạy học, xỏc định xem khi kết thỳc một giai đoạn (một bài, một chương, một học kỳ, một năm...) của quỏ trỡnh dạy học đó hoàn toàn đến một mức độ và kiến thức về kỹ năng...

b) Phỏt hiện lệch lạc (theo lý thuyết thụng tin) phỏt hiện ra những mặt đó đạt được và chưa đạt được mà mụn học đề ra đối với HS, qua đú tỡm ra những khú khăn và trở ngại trong quỏ trỡnh học tập của HS... Xỏc định được những nguyờn nhõn lệch lạc về phớa người dạy cũng như người học để đề ra phương ỏn giải quyết.

c) Điều chỉnh qua kiểm tra (theo lý thuyết điều kiện) GV điều chỉnh kế hoạch dạy học (nội dung và phương phỏp sao cho thớch hợp để loại trừ những lệch lạc, thỏo gỡ những khú khăn trở ngại, thỳc đẩy quỏ trỡnh học tập của HS).

2.3. Cỏc thuật ngữ:

Đo: Kết quả trả lời hay làm bài của mỗi học sinh, ghi nhận bằng 1 số đo theo quy tắc đó định thụng thường (bằng điểm số theo thang bậc nhất định). Điểm số là những ký hiệu giỏn tiếp, phản ỏnh trỡnh độ của mỗi học sinh về mặt định tớnh (giỏi, khỏ, trung bỡnh...) và định hạng thứ bậc cao thấp của học sinh trong học tập. Cần lưu ý rằng điểm số khụg cú ý nghĩa về mặt định lượng. Vớ dụ khụng thể núi, trỡnh độ của HS đạt điểm 10 là cao gấp đụi HS đạt điểm 5.

- Lượng giỏ: Dựa vào số đo mà đưa ra những thụng tin ước lượng trỡnh độ kiến thức của HS.

+ Lượng giỏ theo chuẩn: là sự so sỏnh tương đối với chuẩn trung bỡnh của lớp HS. + Lượng giỏ theo tiờu chớ: là sự đối chiếu với cỏc tiờu chớ đó đề ra

- Đỏnh giỏ:

+ Đỏnh giỏ chẩn đoỏn: Được tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đú, nhằm giỳp GV nắm được tỡnh hỡnh về những kiến thức cú liờn quan với bài học. Từ đú cú kế hoạch dạy học phự hợp.

+ Đỏnh giỏ từng phần: được tiến hành nhiều lần trong quỏ trỡnh dạy học, nhằm cung cấp những thụng tin ngược để GV và HS kịp thời điều chỉnh cỏch dạy và cỏch học.

+ Đỏnh giỏ tổng kết: được tiến hành khi kết thỳc kỳ học hay năm học khoỏ học (thi). - Ra quyết định: Đõy là khõu cuối cựng trong quỏ trỡnh đỏnh giỏ, GV quyết định những biện phỏp cụ thể để giỳp đỡ học sinh cú sai sút đặc biệt.

2.4. Vị trớ của kiểm tra, đỏnh giỏ trong quỏ trỡnh dạy học.

Đầu tiờn dựa vào mục tiờu của dạy học, GV đỏnh giỏ trỡnh độ xuất phỏt của học sinh (kiểm tra đầu vào) trờn cơ sở đú mà cú kế hoạch dạy học: Kiến thức bộ mụn rốn kỹ năng bộ mụn để phỏt triển tư duy bộ mụn. Kiến thức khoỏ học lại kiểm tra đỏnh giỏ (đỏnh giỏ đầu ra) để phỏt hiện trỡnh độ HS, điều chỉnh mục tiờu và đưa ra chế độ dạy học tiếp theo.

Bản chất của khỏi niệm kiểm tra thuộc phạm trự phương phỏp, nú giữ vai trũ liờn hệ nghịch trong hệ điều hành quỏ trỡnh dạy học, nú cho biết những thụng tin về kết quả vận hành, nú phần quan trọng quyết định cho sự điều khiển tối ưu của hệ (cả GV và HS).

Kiểm tra, đỏnh giỏ trong quỏ trỡnh dạy học là hết sức phức tạp luụn luụn chứa đựng những nguy cơ sai lầm, khụng chớnh xỏc. Do đú người ta thường núi: "Kiểm tra -đỏnh giỏ" hoặc đỏnh giỏ thụng qua kiểm tra "để chứng tỏ mối quan hệ tương hỗ và thỳc đẩy lẫn nhau giữa hai cụng việc này.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 106 -108 )

×