0
Tải bản đầy đủ (.doc) (130 trang)

Tớnh chất hoỏ học của oxit:

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 101 -103 )

IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC.

1. Tớnh chất hoỏ học của oxit:

Hoạt động 1: ễn tập kiến thức lớ thuyết.

− GV: Dựng phiếu học tập số 1 yờu cầu HS điền cỏc cụm từ sau vào ụ trống sao cho hợp lý:

Oxit axit, oxit bazơ, dd bazơ, dd axit, hoỏ màu đỏ, hoỏ màu xanh

Canxi oxit Điphotpho pentaoxit (P2O5)

thuộc loại

tan trong nước tạo làm quỳ tớm

– Hỡnh vẽ nào sau đõy biểu diễn cỏch thờm 2 – 3 ml chất lỏng vào ống nghiệm là đỳng nhất ? vỡ sao ?

(A) (B) (C)

− GV gợi ý cho HS : chọn hỡnh (C) vỡ thờm lượng nhỏ và khụng được cầm ống nghiệm bằng tay. (Nếu thờm lượng lớn chất lỏng phải dựng phễu)

GV hướng dẫn để HS biết được mục đớch thớ nghiệm, một số lưu ý khi làm thớ nghiệm này. Yờu cầu thớ nghiệm, quan sỏt, giải thớch hiện tượng và viết PTHH.

Hoạt động 2: Thớ nghiệm 1 : Phản ứng của Canxi oxit với nước

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Hướng dẫn học sinh :

mục đớch, yờu cầu và cỏch tiến hành thớ nghiệm

– Cỏch cho mẩu nhỏ CaO vào ống nghiệm.

– Cỏch thờm từ từ một lượng nhỏ H2O vào ống nghiệm

– Quan sỏt

2. Hướng dẫn HS lấy giấy quỳ tớm thả cẩn thận vào dung dịch.

1. Cho một mẩu nhỏ Canxi oxit (vụi sống) vào ống nghiệm được kẹp sẵn bằng kẹp . Dựng ống nhỏ giọt nhỏ 2 – 3 ml nước lọc vào ống nghiệm

2. Quan sỏt hiện tượng : – CaO tan tạo dung dịch - Quỳ tớm đổi màu xanh.

3. Giải thớch và rỳt ra kết luận :

CaO tan trong nước tạo dd bazơ làm xanh quỳ tớm.

Hoạt động 3: Thớ nghiệm 2 : Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Hướng dẫn học sinh : mục đớch, yờu cầu và cỏch tiến hành thớ nghiệm – Cỏch dựng muỗng thuỷ tinh lấy P và

đốt trong lọ miệng rộng

– Cỏch thờm một lượng nhỏ H2O vào ống nghiệm, cỏch lắc nhẹ.

2. Hướng dẫn HS thả giấy quỳ tớm vào dd và quan sỏt

1. Dựng muỗng thủy tinh xỳc một ớt P rồi đốt trờn ngọn lửa đốn cồn, sau đú đưa từ từ vào lọ miệng rộng

– Khi P chỏy hết, dựng ống nhỏ giọt nhỏ 2 – 3 ml nước lọc vào lọ miệng rộng, đậy nỳt, lắc nhẹ. Quan sỏt hiện tượng, giải thớch. – P2O5 chỏy tạo khúi trắng, tan hết

trong nước tạo dung dịch – Quỳ tớm chuyển màu đỏ. 2. Rỳt ra kết luận :

P2O5 tan trong nước tạo dd axit làm đỏ quỳ tớm.

Cho ba dung dịch: A : Na2SO4 , B : HCl , C: H2SO4 loóng. – Hóy khoanh trũn cỏc dung dịch phản ứng được với quỳ tớm. − Hóy đúng khung vuụng cỏc dung dịch phản ứng với dd BaCl2.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 101 -103 )

×