0
Tải bản đầy đủ (.doc) (130 trang)

Dặn dũ và chuẩn bị cho tiết thực hàn hở bài 33 trang 104 SGK.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 99 -101 )

IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC.

3. Dặn dũ và chuẩn bị cho tiết thực hàn hở bài 33 trang 104 SGK.

III.3.4. Cỏc bài cú nội dung về Thực hành

1) Trong một tiết thực hành thường cú từ 2 đến 3 thớ nghiệm, trong mỗi thớ nghiệm GV cần phải kết hợp linh hoạt cỏc phương phỏp: TN Nghiờn cứu, TN Kiểm chứng, Đàm thoại gợi mở, Vấn đỏp – giải thớch và So sỏnh.

− Trước khi hướng dẫn cho HS làm cỏc thớ nghiệm thực hành GV cần tiến hành 2 việc sau: + ễn tập cỏc kiến thức liờn quan.

+ Hướng dẫn cẩn thận cỏc thao tỏc thớ nghiệm.

− Sau khi HS kết thỳc thớ nghiệm thực hành GV cần yờu cầu HS rỳt ra kết luận về kiến thức thu lượm được sau TNTH.

− Đặc biệt nờn cú một bảng to treo trờn lớp ghi rừ cỏc quy tắc an toàn trong phũng TN.

− Tận dụng triệt để cỏc phương tiện nghe nhỡn để hướng dẫn HS cỏc thao tỏc thớ nghiệm.

Vớ dụ: Bài 6- Thực hành tớnh chất của oxit và axit (SGK hoỏ học 9) I. MỤC TIấU:

1. Kiến thức:

– Hiểu sõu kiến thức về tớnh chất hoỏ học của oxit, dung dịch axit.

2. Kĩ năng:

− Biết cỏch sử dụng dụng cụ thớ nghiệm, cỏch hũa tan một chất. − Biết cỏch quan sỏt hiện tượng, ghi chộp và rỳt ra kết luận.

– Rốn luyện kĩ năng về thực hành hoỏ học, giải bài tập thực nghiệm hoỏ học.

II. CHUẨN BỊ:

Dụng cụ : 01 ống nghiệm, 01 cốc đựng nước, kẹp ống nghiệm, 04 ống nhỏ giọt, 01 lọ thuỷ tinh rộng miệng cú nỳt nhỏm, 01 muỗng thuỷ tinh, 01đốn cồn.

Hoỏ chất : Canxi oxit (vụi sống), Photpho đỏ, giấy quỳ tớm , nước cất, dd BaCl2 và 3 lọ khụng nhón (mỗi lọ đựng một ớt mỗi dd : H2SO4 loóng, HCl, Na2SO4 ).

− HS chuẩn bị về kiến thức ( biết tiến hành và giải thớch được thớ nghiệm) và cỏc động tỏc kỹ thuật cơ bản để bảo đảm sự an toàn và sự thành cụng.

− Chọn những cục vụi sống trắng, nhẹ mới sản xuất ra, được bảo quản trong lọ thuỷ tinh đậy kớn. Dựng lượng nhỏ canxi oxit để trỏnh gõy nguy hiểm.

HS cẩn thận khi sử dụng và đốt photpho. III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC:

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 99 -101 )

×