0
Tải bản đầy đủ (.doc) (130 trang)

Thực trạng cụng tỏc kiểm tra, đỏnh giỏ trong dạy học mụn học

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 105 -106 )

IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC.

1. Thực trạng cụng tỏc kiểm tra, đỏnh giỏ trong dạy học mụn học

1.1. Thuận lợi:

Kiểm tra, đỏnh giỏ là một vấn đề quan trọng, vỡ vậy gần đõy nhiều nhà giỏo dục, cỏc cấp quản lớ đó quan tõm đến vấn đề này.

Thụng qua cỏc hội nghị, lớp tập huấn, tinh thần đổi mới đó bắt đầu đi vào thực tế. Phần lớn cỏc GV ở trường phổ thụng đó nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra, đỏnh giỏ và ớt nhiều cú sự cải tiến về nội dung, hỡnh thức, phương phỏp dạy học.

Đó cú những giỏo viờn, nhà trường tớch cực và thu được kết quả tốt trong đổi mới kiểm tra, đỏnh giỏ đồng bộ với cố gắng đổi mới phương phỏp dạy học nhưng chưa cú nhiều và chưa được cỏc cấp quản lớ giỏo dục quan tõm khuyến khớch, nhõn rộng điển hỡnh.

1.2. Khú khăn và nguyờn nhõn:

a) Chưa đạt được sự thăng bằng: giỏo viờn dạy khỏc nhau nờn kiểm tra, đỏnh giỏ khỏc nhau.

− Thiếu tớnh khỏch quan: phần lớn dựa vào cỏc đề thi cú sẵn và ộp kiến thức của học sinh theo cỏc dạng cõu hỏi được ấn định trước trong cỏc đề thi cú sẵn.

− Thiếu tớnh năng động: Do chưa cú ngõn hàng đề thi nờn số lượng cõu hỏi kiểm tra rất hạn chế và chủ yếu dựa vào nội dung của cỏc đề thi tốt nghiệp hay cỏc đề thi vào lớp 10 cỏc trường THPT của cỏc năm trước.

− Coi nhẹ kiểm tra đỏnh giỏ chất lượng nắm vững bản chất hệ thống khỏi niệm hoỏ học cơ bản, cỏc định luật húa học cơ bản, cũn nặng về ghi nhớ và tỏi hiện .

− Chưa chỳ ý đỏnh giỏ năng lực thực hành, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hầu như ớt kiểm tra về thớ nghiệm hoỏ học và năng lực tự học của học sinh.

− Chưa sử dụng cỏc phương tiện hiện đại trong việc chấm bài và phõn tớch kết quả kiểm tra để rỳt ra cỏc kết luận đỳng.

b) Trong quản lớ chỉ đạo đó chưa đỏnh giỏ đỳng tầm quan trọng của đổi mới thi, kiểm tra, đỏnh giỏ đối với việc tạo động cơ, thỳc đẩy đổi mới phương phỏp dạy học, thể hiện:

− Về thi, kiểm tra, đỏnh giỏ hiện vẫn cũn nặng về yờu cầu học sinh học thuộc lũng, nhớ mỏy múc; ớt yờu cầu ở cỏc mức độ cao hơn như hiểu, vận dụng kiến thức, rốn luyện kĩ năng và giỏo dục tỡnh cảm, thỏi độ.

− Chưa vận dụng linh hoạt cỏc hỡnh thức kiểm tra, chưa coi trọng đỏnh giỏ, giỳp đỡ học sinh học tập thụng qua kiểm tra mà chỉ tập trung chỳ ý việc cho điểm bài kiểm tra. Một số giỏo viờn, nhà trường lạm dụng hỡnh thức trắc nghiệm.

− Tỡnh trạng trờn đang là một trong những rào cản chớnh đối việc đổi mới phương phỏp dạy học theo hướng phỏt huy tớnh tớch cực, chủ động, sỏng tạo và rốn luyện phương phỏp tự học của học sinh; làm thui chột hứng thỳ và động cơ học tập đỳng đắn.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BDGV MÔN HÓA HỌC THCS (Trang 105 -106 )

×