0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 60 -61 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

Cần có nhận thức đúng, sâu sắc, toàn diện về vai trò và tác dụng của TTKDTM trong mọi hoạt động kinh tế nói chung; trong hoạt động kinh doanh tiền tệ nói riêng

Cần tổ chức các lớp học về hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán. Cử người tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên môn về thanh toán trong nước cũng như ngoài nước để tiếp cận với kiến thức hiện đại

Bố trí các cán bộ vào các công việc thích hợp với khả năng của từng người nhằm phát huy thế mạnh của họ. Cần phải thường xuyên theo dõi sát sao tình hinh làm việc của cán bộ nhân viên

Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác TTKDTM chưa thật đồng đều. Mặc dù ban lãnh đạo rất quan tâm đào tạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhưng không phải cán bộ nào cũng làm việc có hiệu quả như mong muốn. Trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế, thiếu tính sang tạo trong công việc.

Không ngừng nâng cao tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Phải có chế độ thưởng phạt phân minh, kiên quyết

xử phạt các trường hợp vi phạm quy định gây tổn hại tới tài sản và uy tín của ngân hang.

Ngân hàng còn nhiều tiêu cực trong việc tuyển chọn nhân viên. Ngân hàng cần phải tổ chức các kì thi tuyển vào ngân hàng hoàn toàn trung thực

Ngành Ngân hàng cần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn việc “tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, làm dịch vụ thanh toán, quản lý việc cung ứng các phương tiện thanh toán” như đã quy định trong Luật NHNN 1997. Trước mắt, cần làm cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đặc biệt là các cán bộ công nhân vi ên ngân hàng nhanh chóng nắm bắt và nhận thức đúng các quy định của luật pháp về thanh toán qua ngân hàng; đồng thời cần có các quy định thật chặt chẽ về việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán, nhằm trong một thời gian ngắn nhất có thể loại bỏ tình trạng không ít doanh nghiệp thanh toán cho nhau chủ yếu bằng tiền mặt như đã diễn ra trong thời gian qua

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 60 -61 )

×