0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Tình hình áp dụng các hình thức TTKDTM

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 41 -46 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

2.2.1 Tình hình áp dụng các hình thức TTKDTM

Hiện nay NHNo&PTNT huyện Hoài Đức áp dụng cả 5 hình thức TTKDTM phổ biến:UNT, UNC, Séc, thẻ, thư tín dụng

Mỗi hình thức thanh toán có ưu và nhược điểm riêng. Mức độ sử dụng các hình thức TTKDTM trong thanh toán khác nhau, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng và hợp đồng kinh tế được kí kết. Khách hàng sẽ chọn hình thức thanh toán thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và mang lại lợi ích kinh tế cho mình. Căn cứ để lựa chọn hình thức thanh toán bao gồm

- Các quy định cụ thể của mỗi hình thức thanh toán - Điều kiện sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị - Mức độ tín nhiệm đối với bạn hàng

- Thói quen sử dụng các công cụ thanh toán - Trình độ trang thiết bị của mỗi ngân hàng

- Độ an toàn và mức độ nhanh chóng của các phương tiện thanh toán TTKDTM còn gắn với sự phát triển của hệ thống tài chính-tín dụng, đặc biệt là sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Sự tồn tại và phát triển của hệ thống này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ

chức xã hội và cá nhân mở tài khoản tiền gửi và thanh toán tiền hàng dịch vụ thông qua việc trích chuyển tài khoản trong hệ thống này. Thanh toán không dùng tiền mặt ra đời là một đòi hỏi tất yấu khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hoá, của các mối quan hệ kinh tế diễn ra thường xuyên và phức tạp. Nó đã đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hiện đại nói chung.

Hoạt động TTKDTM đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong thanh toán. Ngân hàng đã tập trung cải tiến cho hoàn thiện hơn, song cho đến nay vẫn còn 1số hạn chế nhất định. Để đánh giá một cách rõ ràng hơn tình hình áp dụng các hình thức TTKDTM của chi nhánh, ta phân tích bảng số liệu sau:

Tình hình TTKDTM ở NHNo&PTNT huyện Hoài Đức

Đơn vị: Triệu đồng Hình thức Năm 2006 Năm 2007 Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Séc 2.076.000 75,5% 2.724.279 75,6% UNC 192.732 7,01% 286.689 7,95% UNT 126.000 4,58% 189.000 5,24% Thẻ 9.427 0,34% 10.401 0,29% Thư tín dụng 345.012 12,57% 394.372 10,92% Tổng 2.749.171 100% 3.604.741 100%

(Nguồn: Phòng kế toán-ngân quĩ NHNo&PTNT huyện Hoài Đức)

Qua bảng số liệu ta thấy hình thức thanh toán bằng Séc chiếm tỉ trọng cao nhất trong tống các hình thức TTKDTM.Thanh toán bằng thẻ chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng vẫn ổn định qua 2 năm.Tỉ lệ thanh toán bằng thẻ chiếm tỷ trọng nhỏ là do địa điểm lắp đặt máy ATM còn ít.

Thanh toán bằng Séc: Séc được dùng để thanh toán tiền hàng, dịch vụ, nộp thuế, trả nợ…hoặc để rút tiền mặt tại các chi nhánh ngân hàng. Tất cả các tác nhân mở tài khoản tại ngân hàng đều có quyền sử dụng Séc để thanh toán. Séc là một chứng từ thanh toán được áp dụng rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới, quy tắc sử dụng Séc được chuẩn hoá theo lụât. Chính phủ ban hành hai Nghị định về sec:Nghị định 30/CP ngày 9-5-1996 về Quy chế phát hành

và sử dụng Séc và Nghị định 159/2003/NĐ ngày 10-12-2003 về cung ứng và sử dụng Séc, thay thế Nghị định 30/CP ngày 9-5-1996 của Chính phủ về phát hành và sử dụng Séc

Doanh số thanh toán bằng Séc của năm 2007 tăng so với năm 2006 (648279 triệu đồng).Thanh toán bằng Séc chuyển khoản vẫn chiếm ưu thế.Séc chuyển khoản được sử dụng chủ yếu để thanh toán giữa hai đơn vị có tài khoản tại cùng ngân hàng hoặc ở 2 ngân hàng trên cùng địa bàn có tham gia thanh toán bù trừ. .Việc phát hành Séc chuyển khoản rất đơn giản nên với tư cách người mua họ rất thích thanh toán bằng Séc chuyển khoản

Thủ tục thanh toán bằng Séc chuyển khoản dơn giản. Trong quá trình thanh toán, các chủ thể thanh toán không tín nhiệm nhau về khả năng chi trả, hoặc người chi trả có quyết định xử phạt của ngân hàng về việc không đảm bảo tiền trên tài khoản để thanh toán cho tờ Séc đã phát hành, người thụ hưởng có quyền yêu cầu người trả tiền sử dụng Séc bảo chi. Do đó thanh toán bằng Séc chuyển khoản thuận tiện cho người mua nhưng không khuyến khích người bán do không đảm bảo nhu cầu kịp thời và an toán vốn của họ

Hiện nay tỉ lệ thanh toán bằng Séc bảo chi tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức vẫn còn chiếm tỉ lệ nhỏ hơn thanh toán bằng Séc chuyển khoản. Tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức Séc bảo chi được áp dụng nhiều nhất trong thanh toán giữa hai đơn vị cùng địa bàn có tham gia thanh toán bù trừ. Séc bảo chi thanh toán trong cùng hệ thống ngân hàng đều phải tính kí hiệu mật và thanh toán liên hàng được ghi có trước

Thanh toán bằng Séc có nhiều hình thức để khách hàng lựa chọn và phương thức thanh toán tương đối thuận tiện, an toàn vì vậy đây là hình thức được khách hàng lựa chọn nhiều nhất

Thanh toán bằng UNC:Thủ tục thanh toán bằng UNC cũng tương đối đơn giản, người mua chỉ cần viết bộ UNC gửi tới ngân hàng mình mở tài khoản. Chính vì đơn giản nên phương thức thanh toán này cũng được khách

7,95%. Sau khi người mua viết bộ UNC gửi tới ngân hàng mình mở tài khoản ngân hàng sẽ tự động làm thủ tục thanh toán cho người bán, người bán không cần đến ngân hàng làm thủ tục như các hình thức khác. Vì thế hình thức thanh toán này thuận tiện cho cả người mua và người bán. UNC có phạm vi thanh toán rộng rãi có thể thanh toán bù trừ, thanh toán nội bộ, thanh toán qua NHNN, được áp dụng trong phạm vi cả nước cùng hệ thống hoặc khác hệ thống ngân hàng

Mặt khác UNC được thực hiện trên mạng vi tính nên tốc độ thanh toán nhanh chỉ sau một 2 ngày thậm chí vài giờ người bán đã nhận được tiền vào tài khoản đảm bảo an toàn, chính xác, nên hình thức này cũng được khách hàng ưa chuộng

Hình thức thanh toán bằng UNC đảm bảo quyền lợi cho cả bên mua và bên bán có thể kiểm soát được số lượng cũng như chất lượng hàng hoá trước khi trả tiền. Phương thức thanh toán này thường được áp dụng thanh toán trong quan hệ bạn hàng tin cậy, tín nhiệm lẫn nhau. Dùng trong mua bán hàng đổi hàng, thường xuyên, trao làm nhiều lần trong năm. Tuy nhiên trong quá trình thanh toán thì UNC cũng bộc lộ những hạn chế nhất định.Mức độ rủi ro còn cao đối với bên bán, nguồn vốn ứ đọng vì họ giao hàng trước nhận tiền sau, việc thu được tiền hay không phụ thuộc vào bên mua. Hình thức thanh toán này người mua không song phẳng, trung thực thì dễ xảy ra bên mua chiếm dụng vốn của bên bán làm cho bên bán không thu hồi được vốn để tái sản xuất gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch. Điều này làm cho tốc độ thanh toán chậm lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.Tuy nhiên hình thức này vẫn được khách hàng ưa chuộng và sử dụng tương đối nhiều

Thanh toán bằng UNT:Hình thức thanh toán này chiếm tỷ trọng nhỏ so với các hình thức thanh toán khác.Năm 2006 chiếm tỷ trọng 4,58% đến năm 2007 chiếm tỷ trọng 5,24%, tỷ trọng thanh toán đã tăng lên. Thực tế thì ở chi

dịch vụ có tính chất định kì thường xuyên như tiền điện, tiền điện thoại…Do đặc điểm của những hoạt động này nên các khoản phát sinh đều đặn theo tháng nhưng doanh số không cao.

Hình thức thanh toán bằng UNT phải luân chuyển chứng từ qua nhiều khâu. Thanh toán UNT giữa các khách hàng có tài khoản ở cùng một ngân hàng thì quá trình thanh toán đơn giản, nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần nộp UNT theo mẫu in sẵn của NHNN kèm theo hoá đơn bán hàng, sau khi nhân viên kiểm tra tính hợp lệ của UNT và tài khoản của bên mua có đủ tiền để tiến hành ghi “nợ” vào tài khoản bên mua và ghi “có” vào tài khoản của bên bán. Nếu các khách hàng mở tài khoản ở 2 ngân hàng khác nhau thì bên bán phải chờ một thời gian để ngân hàng gửi UNT sang ngân hàng phục vụ người mua đòi tiền trước. Khi UNT quay lại ngân hàng phục vụ người bán mới chi “có” vào tài khoản của người bán. Trong hình thức thanh toán này người bán vẫn khống chế được quyền định đoạt hàng hoá trước khi thanh toán, tuy nhiên người bán còn mất quyền kiểm soát hàng hoá và không có một bảo lãnh hay cam kết chắc chắn nào rằng người mua sẽ thanh toán mặc dù họ chấp nhận trước đó. Ngay cả trường hợp thanh toán chậm thì người bán vẫn bị thiệt hại và gánh chịu mọi chi phí liên quan. Vì vậy hình thức UNT vãn còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và thiện chí của người mua, thiếu bình đẳng trong quan hệ thanh toán. Vì còn nhiều mặt hạn chế và rủi ro đối với người bán nên hình thức này chưa được sử dụng nhiều, tỷ trọng còn cao.

Thanh toán bằng thư tín dụng: Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng thường được dùng trong thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá. Hình thức này được đảm bảo an toàn an toàn nhất tài sản của khách hàng so với các hình thức thanh toán khác. Ngân hàng và các bên liên quan chỉ giao dịch trên cơ sở chứng từ, không dựa trên hàng hoá hoặc dịch vụ. Ngân hàng phát hành có một khoảng thời gian hợp lí không quá 7 ngày làm việc sau khi nhận được chứng từ để kiểm tra chứng từ và xác định chứng từ phù hợp hay không phù hợp,

là loại văn bản thể hiện loại tín dụng do ngân hàng cung cấp cho người nhập khẩu và là sự cam kết trực tiếp của ngân hàng với nhà xuất khẩu. Trong trường hợp này từ “tín dụng” được hiểu theo nghĩa rộng là “tín nhiệm” chứ không hẳn là khoản tiền vay theo nghĩa thông thường.Mặc dù hình thức này khá phức tạp song L/C vẫn được khách hàng áp dụng nhiều trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoài Đức cụ thể năm 2006 chiếm tỷ trọng 12,57%, năm 2007 chiếm tỷ trọng 10,92%. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng đứng vị trí thứ 2 sau hình thức thanh toán bằng Séc

Thanh toán bằng thẻ: Năm 2005 chi nhánh NHNo&PTNT huyện mới bắt đầu trang bị máy ATM.Vì thế hình thức thanh toán bằng thẻ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.Năm 2006 tỷ trọng thanh toán bằng thẻ chiếm 0,34%, năm 2007 chiếm tỷ trọng 0,29%. Để được sử dụng thẻ ngân hàng khách hàng phải thực hiện các thủ tục đăng kí sử dụng thẻ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định của ngân hàng phát hành thẻ. Sau khi được ngân hàng phát hành chấp thuận, khách hàng phải kí hợp đồng sử dụng thẻ với ngân hàng. Nếu mất thẻ người sử dụng thẻ phải thông báo ngay bằng văn bản cho ngân hàng phát hành thẻ để thông qua ngân hàng đại lí thanh toán báo cho cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ biết.

Thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán tiên tiến, có độ an toán cao, thanh toán nhanh, thuận tiện, văn minh, là loại phương tiện thanh toán dễ bảo quản, cất giữ mang theo. Thủ tục cấp thẻ dễ dàng, nếu phải kí quỹ được hưởng lãi suất tiền gửi không kì hạn. Có nhiều loại thẻ để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.Hình thức này sẽ ngày càng được khách hàng ưa chuộng và sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. NHNo&PTNT huyện Hoài Đức sẽ cung cấp thêm nhiều máy ATM vào những năm tới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 41 -46 )

×