0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Định hướng hoạt động TTKDTM

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 54 -56 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

3.1.2 Định hướng hoạt động TTKDTM

TTKDTM không thể thiếu đối với nền kinh tế hiện đại. Sau nhiều năm phát triển chậm, thời gian gần đây việc thanh toán không dùng tiền mặt đã ngày càng phổ biến hơn và có mức phát triển nhanh chóng. Trong mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại, theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ máy, các sản phẩm dịch vụ mới, tiếp tục xử lý nợ tồn đọng. Trong đó, yêu cầu

chuyển khoản giữa 2 tài khoản chỉ vài giây. Các NHTM cũng chạy đua trong việc phát hành thẻ thanh toán và rất quan tâm phát triển mạng lưới tài khoản cá nhân. Cùng với hiện đại hóa ngân hàng và các tiện ích ngân hàng mới được ứng dụng.Thực hiện khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị phục vụ cho các giao dịch thanh toán hiện đại, tập trung chủ yếu cho dịch vụ thẻ và tạo điều kiện phát triển thanh toán qua internet, mobile, đồng thời tiếp cận nhanh chóng với công nghệ hiện đại trên thế giới. Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, kết nối các hệ thống máy tính ATM của các liên minh thẻ hiện hành thành một hệ thống thống nhất, nhằm tăng tính thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng, đảm bảo thẻ do một ngân hàng phát hành có thể sử dụng ở nhiều máy ATM và POS của các ngân hàng khác.Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm qua, cùng với dự báo chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008 tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, hoạt động TTKDTM đạt mục tiêu phấn đấu năm 2008 như sau:

- Số lượng khách hang sử dụng các hình thức TTKDTM tăng 40% - Tổng doanh số TTKDTM, thu từ dịch vụ thanh toán tăng 55% so với năm 2007

- Hoàn thiện chương trình ngân hàng bán lẻ, thực hiện đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng

- Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị đáp ứng nhu cầu của khách hàng - Nhanh chóng khắc phục những vướng mắc hạn chế hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt để giảm thiểu sai sót trong thanh toán do lỗi của các bên không phân biệt khách hàng hay ngân hàng

- Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, tuyên truyền quảng cáo các hình thức TTKDTM đến quần chúng nhân dân

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên để tiếp cận với các thiết bị máy móc hiện đại

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 54 -56 )

×