0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

NHCT Việt Nam cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 76 -86 )

Để nhằm mở rộng hoạt động của chi nhánh trong những năm sắp tới, nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh so với các ngân hàng khác trên địa bàn. NHCT Việt Nam cần tăng quyên tự chủ cho chi nhánh trong hoạt động noi chung và hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng. Nh việc tăng hạn mức cho vay và d nợ cho vay đối với một khách hàng. Đối với các dự án lớn, đề nghị NHCT Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất hợp lý. Việc Ban hành chế độ nghiệp vụ tín dụng nên cân nhắc thận trọng, tránh mâu thuẫn chồng chéo với các quy địnhcủa Nhà Nớc.

3.4.3.2 Có chính sách khuyến khích các chi nhánh mở rộng hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng trung dài hạn.

Trong thời gian qua hoạt động cho vay nói chung và cho vay trung và dài hạn nói riêng của các chi nhánh NHCT đợc NHCTVN quản lý khá chặt chẽ. Các khoản cho vay của chi nhánh NHCT đối với tổ chức tín dụng khác đều phải thực hiện thông qua NHCTVN. Ngoài hình thức cho vay theo dự án, các hình thức cho vay trung và dài hạn khác nh cho vay đồng tài trợ, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay trả góp đều phải có sự xem xét chỉ đạo bằng văn bản của Tổng giám đốc NHCTVN thì mới đợc thực hiện. Các chi nhánh NHCT cũng đợc chỉ đạo không cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nếu không có tài sản thế chấp. Những quy định này là nhằm đảm bảo an toàn cho các chi nhánh song chúng cũng phần nào hạn chế khả năng mở rộng cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh NHCT chi nhánh Khu Công nghiệp Bắc

Hà Nội nói riêng và các chi nhánh của NHCT nói chung. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các chi nhánh NHCT trong việc mở rộng cho vay trung và dài hạn, Ngân hàng Công Thơng Việt Nam nên khuyến khích các chi nhánh thực hiện các hình thức cho vay mới.

3.4.3.3 Cần hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách.

Do tính chất phức tạp của hoạt động ngân hàng nên NHCT Việt Nam cầm bổ sung cơ chế chính sách, chế độ, thể lệ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợ của đội ngũ cán bộ tín dụng, có chính sách u đãi các cán bộ tín dụng về thu nhập, phơng tiện đi lại, đảm bảo an toàn. Thờng xuyên quan tâm, động viên, khen thởng với những cán bộ tín dụng giỏi. Có chính sách nh vậy mới đảm bảo đợc chất lợng hoạt động tín dụng.

3.4.3.4 Tăng cờng công tác thông tin cho các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Trong thời gian tới một mặt phát huy những mặt tích cực đã đạt đợc, mặt khác Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro của NHCT Việt Nam nên phát triển nghiệp vụ lên một bớc cao hơn nữa, không chỉ thu thập, phân tích, lu trữ thông tin mà thực hiện luôn việc xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng là khách hàng của NHCT. Trong khi chờ đợi tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Nhà nớc đ- ợc thành lập, bảng xếp hạng này sẽ là căn cứ để các chi nhánh NHCT có đợc đánh giá chính xác hơn về khách hàng vay vốn. Bên cạnh những thông tin về doanh nghiệp, NHCT Việt Nam cần cung cấp thêm cho các chi nhánh những thông tin về hoạt động của ngành nh lợi nhuận bình quân, những tiến bộ về công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng; chủ trơng, chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nớc; các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tình hình hoạt động của các ngân hàng khác trong và ngoài hệ thống. Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin giữa NHCT và các ngân hàng khác, với các cơ quan thông tin và t vấn nhằm tăng thêm những thông tin cần thiết cho quá trình xét duyệt và giám sát cho vay của các Chi nhánh NHCT Việt Nam.

3.4.3.5 Thực hiện hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đào tạo, bồi dỡng cán bộ.

Hình thức hỗ trợ có thể là mở các lớp đào tạo, bồi dỡng cán bộ tại chỗ; mời các chuyên gia, những ngời có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng để tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cũng nh kinh nghiệm cho các cán bộ tín dụng. Ngân hàng Công Thơng Việt Nam cũng có thể hỗ trợ kinh phí, cử cán bộ đi học ở các trờng đại học, các trung tâm nghiên cứu kinh tế, khoa học trong và ngoài nớc. Cung cấp đầy đủ các t liệu, văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hớng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn và các quy định khác có liên quan của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng Công Thơng Việt Nam để cán bộ tín dụng tự tham khảo và nghiên cứu.

Kết luận

Tín dụng trung và dài hạn đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nớc. Nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn tuy còn nhỏ bé mà NHCT chi nhánh Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội cung cấp cho nền kinh tế đã và đang góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành công trong hoạt động kinh doanh của NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội. Tuy nhiên việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn còn phải gắn liền với việc nâng cao chất lợng tín dụng trung và dài hạn để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Làm đợc nh vậy thì hoạt động kinh doanh của NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nôi mới ngày càng phát triển, hiện đại để hoà nhập với xu thế chung của thời đại.

Qua việc nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động tín dụng trung dài hạn tai NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội, ta nhận thấy sự chuyển hớng tích cực của hệ thống ngân hàng trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt đ- ợc thì NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội cũng còn một số hạn chế nhất định. Để vững bớc đi lên đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế đòi hỏi ngân hàng phải cố nỗ lực rất lớn trong việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn. Đây phải là mục tiêu hàng đầu trong chiến lợc phát triển của ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần có sự phối hợp với các nghành các cấp tạo hành lang vững chắc cho hoạt động của ngân hàng.

Với thời gian nghiên cứu và tìm hiểu không phải là dài, nội dung bài viết của em chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Là một sinh viên thực tập với hiểu biết có hạn, cha có kinh nghiệm thực tế nên trong bài viết của em có những vấn đề cha đề cập đến hoặc đợc đề cập đến nhng đang con thiếu sót hoặc cha đầy đủ em xin kính mong các thầy cô giáo, các anh chị đang công tác tại ngân hàng thông cảm và góp ý thêm.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. TS. Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thơng mại, NXB Thống Kê , 2004 2. Giáo trình Tín dụng ngân hàng- NXB Thống kê

3. PGS. TS Lu Thị Hơng, Tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tài chính dự án, NXB Thống Kê.

4. Các văn bản hớng dẫn Luật Ngân Hàng Nhà nớc Việt Nam và Luật các tỏ chức tín dụng.

5. Tạp chí Thông tin tài chính- Các số ra năm 2004, 2005, 2006.

6 . Tạp chí ngân hàng, Thời báo ngân hàng- Các số ra năm 2003, 2004, 2005, 2006.

7. Frederic s.Mishkin, Tiền tệ ngân hàng và thị trờng tài chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

8. Quyết Định 457/2005/QĐ-NHNN, quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về hoạt động của tổ chức tín dụng.

9. TS. Nguyễn Hữu Tài, Lý thuyết tài chính và tiền tệ, NXB thống Kê,2002. 10. Sổ tay tín dụng NHCT Việt Nam.

Mục lục

Lời mở đầu...1

CHƯƠNG I...3

PHƯƠNG PHáP ĐáNH GIá CHấT LƯợng tín dụng của ngân hàng thơng mại...3

1.1 Một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng thơng mại( NHTM)...3

1.1.1 Khái niệm...3

1.1.2 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại...5

1.1.2.1 Huy động vốn...5

1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn...5

1.1.2.3 Các hoạt động khác...6

1.2 Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại NHTM...6

1.2.1Khái niệm...6

1.2.1.1 Khái niệm và phân loại tín dụng...6

1.2.1.2. Khái niệm tín dụng trung dài hạn...9

1.2.2. Đặc điểm của tín dụng trung dài hạn...9

1.2.2.1. Độ rủi ro cao...9

1.2.2.2. Lợi nhuận từ các khoản cho vay trung dài hạn là lớn...10

1.2.2.3. Vốn đầu t lớn, thời gian dài, thu hồi vốn chậm...10

1.2.3. Phân loại tín dụng trung dài hạn...10

1.2.3.1. Căn cứ vào đồng tiền cho vay...10

1.2.3.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn trung dài hạn...10

1.2.3.3. Căn cứ vào tính chất có đảm bảo...11

1.2.3.4. Căn cứ vào cách thức hoàn trả...11

1.2.3.5. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của đối tợng xin vay...11

1.2.4 Vai trò của tín dụng trung dài hạn...12

1.2.4.1 Đối với doanh nghiệp...12

1.2.4.2 Đối với ngân hàng...15

1.3 Phơng pháp đánh giá Chất lợg tín dụng trung dài hạn của NHTM...18

1.3.1 Khái niệm...18

1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng trung dài hạn...19

1.3.2.1 Chỉ tiêu định tính...19

1.3.2.2 Chỉ tiêu định lợng...20

1.4. các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng tại NHTM...23

1.4.1. Nhân tố thuộc về phía khách hàng...23

1.4.2 Nhân tố thuộc phía ngân hàng...24

1.4.3 Nhân tố khách quan...28

1.4.3.1 Môi trờng kinh tế xã hội...28

1.4.3.2 Môi trờng pháp lý...29

Chơng II...30

Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội...30

2.1 Khái quát về NHCT chi nhánh khu công nghiệp Bắc Hà Nội...30

2.1.1 Cơ cấu tổ chức...30

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...30

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT chi nhánh khu công nghiệp Bắc Hà Nội trong hai năm gần đây...32

2.1.3.1 Về huy động vốn...32

2.1.3.2 Về công tác tín dụng...34

1.2.3.3 Công tác thanh toán quốc tế...35

1.2.3.5 Công tác kế toán...35

1.2.3.6 Công tác thông tin điện toán...35

1.2.3.7 Công tác kiểm tra, kiểm soat nội bộ...36

1.2.3.8 Công tác tổ chức hành chính...36

1.2.3.9 Các mặt công tác khác...36

2.2 Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại NHCT Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội...37

2.2.1 Chế độ tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công nghiệp

Bắc Hà Nội...37

2.2.1.1 Nguyên tắc tín dụng trung dài hạn...37

2.1.2 Quy định khác của chính sách tín dụng dài hạn tại ngân hàng...38

2.2.2 Chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội...41

2.2.2.1 Quy mô tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh...41

2.2.2.2 Cơ cấu tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh...42

2.2.2.3 Doanh số thu nợ...43

2.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh...44

2.2.2.5 Thu nhập từ hoạt động tín dụng...47

2.2.2.6 Những kết quả đạt đợc...48

2.3 Đánh giá khái quát chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh qua 2 năm hoạt động...49

2.3.1 Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hởng đến chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh...49

2.3.1.1. Những hạn chế...49

2.3.1.2 Nguyên nhân...51

Chơng III...55

Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng ...55

trung dài hạn tại chi nhánh NHCT...55

khu công nghiệp Bắc Hà Nội...55

3.1 Phơng hớng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội trong những năm tới...55

3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. ...57

3.2.2. Đối với doanh nghiệp...57

3.2.3. Đối với nền kinh tế...58

3.3. Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội...58

3.3.1. Tăng cờng huy động vốn trung dài hạn để mở rộng và nâng cao chất

lợng tín dụng trung dài hạn...59

3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng góp phần nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn...61

3.3.3. Đa dạng hoá các loại khách hàng, thực hiện chiến lợc khách hàng hợp lý...63

3.3.4 Nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t...64

3.3.5 Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng...65

3.3.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác...67

3.3.6.1. Xây dựng chiến lợc Maketing-ngân hàng. ...67

3.3.6.2. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng...68

3.3.6.3. Tăng cờng công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn...68

3.3.6.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, khiểm soát...70

3.3.6.5 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng..71

3.4 Kiến nghị...72

3.4.1 Kiến nghị với chính phủ...72

3.4.1.1 Hoàn thiện môi trờng pháp lý cho hoạt động cúa các NHTM...72

3.4.1.2 Thực hiện quản lý đi đôi với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và vay vốn...73

3.4.1.3 Thành lập cơ quan chuyên trách về xếp hạng tín nhiệm...74

3.4.2 Kiến nghị với NHNN...74

3.4.2.1 Ngân hàng nhà nớc cần thực hiện tốt hơn công tác thanh tra ngân hàng...74

3.4.2.2 Bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho hệ thống ngân hàng hoạt động...74

3.4.2.3 NHNN cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật...75

3.4.2.4 NHNN cần tăng quyền tự chủ cho các NHTM, các chi nhánh NHTM. ...75

3.4.3. Kiến nghị với NHCT Việt Nam...76

3.4.3.2 Có chính sách khuyến khích các chi nhánh mở rộng hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng trung dài hạn...76 3.4.3.3 Cần hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách...77 3.4.3.4 Tăng cờng công tác thông tin cho các chi nhánh trong toàn hệ thống. ...77 3.4.3.5 Thực hiện hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đào tạo, bồi dỡng cán bộ...77

Kết luận...79 Danh mục tài liệu tham khảo...80

Danh mục các từ viết tắt

NHCT: Ngân hàng công thơng

NHTM: Ngân hàng thơng mại

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 76 -86 )

×