0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 65 -67 )

Trong mọi lĩnh vực, con ngời luôn là yếu tố quyết định. Việc đảm bảo chất lợng tín dụng trớc hết phải do chính những cán bộ tín dụng quyết định. Cán bộ tín dụng hàng ngày phải xử lý nghiệp vụ có tính biến động nhng liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế; gặp gỡ trực tiếp với nhiều loại khách hàng; đối mặt với nhiều loại cám dỗ; có nhiều cơ hội có thể thực hiện những hành vi để vụ lợi cho riêng mình. Vì thế ngời cán bộ tín dụng cần phải đợc tuyển chọn cẩn trọng, đợc bố trí hợp lý, đợc quan tâm giáo dục, rèn luyện thờng xuyên.

Hiện nay, ở NHCT chi nhánh Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội và đa số các NHTM khác, việc phân công cán bộ tín dụng chỉ dựa trên cơ sở số khách hàng, mức d nợ và thành phần kinh tế. Một cán bộ tín dụng khi đó sẽ vừa phải cho vay kinh doanh; dịch vụ, thơng mại, vừa phải cho vay xây dựng cơ bản, chế biến, vận tải.Nh vậy cán bộ tín dụng sẽ rất khó khăn trong việc thu thập và xử lý thông tin.

Vì thế thực hiện việc chuyên môn hóa với từng cán bộ tín dụng bằng cách chia khách hàng theo từng nhóm các đặc điểm riêng là một việc làm cần thiết. Trên cơ sở đó, căn cứ vào năng lực, sở trờng và kinh nghiệm của từng cán bộ tín dụng hay nhóm cán bộ tín dụng để phân công thực hiện cho vay đối với từng nhóm khách hàng nhất định. Để tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng có thể hiểu biết về khách hàng một cách sâu sắc, việc thay đổi cán bộ tín dụng phụ trách cho vay vốn khách hàng trong quá trình sắp xếp phân công lại nhân viên cũng cần đặc biệt hạn chế.

Việc chuyên môn hóa cán bộ tín dụng nh vậy khắc phục đợc mâu thuẫn giữa chuyên môn hóa và đa dạng hóa, làm tăng chất lợng và độ tin cậy của thông tin tín dụng, tạo cơ sở cho việc xây dựng các mối quan hệ khách hàng lâu dài. Đồng thời nó cũng làm giảm chi phí trong công tác điều tra tìm hiểu khách hàng, thẩm định và phân tích tín dụng, giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng tiền vay.

Bên cạnh việc thực hiện chuyên môn hóa ngân hàng phải không ngừng nâng cao kiến thức cho các cán bộ tín dụng. Có nhiều cách để nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng có thể tổ chức những lớp tập huấn bổ sung kiến thức cho các cán bộ hoặc cử những cán bộ có năng lực đi học tập tại nớc ngoài. Ngân hàng cũng có thể tạo điều kiện về giờ giấc, học phí để giúp cán bộ tham gia các lớp học nâng cao trình độ. Trong quá trình bồi dỡng tập huấn phải gắn lý luận thực với thực tiễn để các cán bộ tín dụng có thể vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, sáng tạo trong thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn các cán bộ tín dụng cần phải thờng xuyên đợc trang bị thêm các kiến thức về pháp luật, thị trờng, kinh tế ngành, tin học đồng thời thờng xuyên

chấn chỉnh về đạo đức, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và nhất là về văn minh thơng mại trong giao tiếp với khách hàng. Trong công tác đào tạo, ngân hàng nên chú trọng tới chất lợng hơn là số lợng. Các cán bộ sau khi đợc ngân hàng cử đi học cũng phải chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể, hết sức tránh căn bệnh trọng hình thức, ngân hàng bỏ tiền cho cán bộ đi học nhng khi học về lại không phục vụ đợc thêm gì cho ngân hàng.

Tất cả những biện pháp đó đều nhằm một mục đích duy nhất là nâng cao chất lợng nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng nói chung và chất lợng tín dụng trung và dài hạn nói riêng của NHCT chi nhánh Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 65 -67 )

×