0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Tăng cờng công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 68 -70 )

- Thanh tra chất lợng tín dụng định kỳ hoặc đột xuất dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể về chấp hành các thủ tục quy chế cho vay, chức năng nghiệp vụ của cá nhân, các bộ phận trong việc quản lý nợ, phân loại đánh giá các khoản nợ theo các khoản nợ tổn thất khác nhau

- Đánh giá chất lợng tín dụng thông qua kiểm tra trên cơ sở quy định có liên quan đến cho vay thu nợ nhằm vạch ra những điểm mạnh, yếu, những vớng mắc trong quá trình thực hiện để đề ra giải pháp.

- Các cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp cũng nh của ngân hàng.

Đối với công tác xử lý nợ quá hạn.

Chất lợng tín dụng nói chung và chất lợng tín dụng trung dài hạ nói riêng đợc thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng. Hiện tại tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh thấp hơn so với các ngân hàng khac, giải quyết tôt công tác nợ quá hạn sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo tốt hơn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

- Đối với các khoản nợ quá hạn mà ngân hàng xét thấy bên vay vẫn còn khả năng duy trì sản xuất kinh doanh và có ý thức trả nợ ngân hàng thì ngân hàng có thể giải quyết theo hớng:

+Ngân hàng có thể tiếp tục cho vay hoăch hỗ trợ cho các doanh nghiệp có điều kiện tổ chức lại, phát triển kinh doanh để có khả năng tài chính thanh toán nợ cho ngân hàng.

+ Ngân hàng hớng dẫn, t vấn cho ngời vay trên nhiều khía cạnh: Hớng sản xuất kinh doanh, thị trờng, sản phẩm. Nhằm tác động đến khả năng tạo ra và thu hồi lợi tức ở ngời vay hoặc ra hạn cấp thêm tín dụng để tăng sức mạnh tài chính cho doanh nghiệp.

+ Nếu doanh nghiệp thua lỗ trong kinh doanh là do nguyên nhân bất khả kháng nh thiên tai dich bệnh. Ngân hàng có thể giảm bớt mộ phần hoặc toàn bộ lãi phạt quá hạn cho bên vay.

- Đối với các khoản nợ quá hạn chắc chắn không có khả năng thu hồi thì không còn cách nào khác ngân hàng phải xiết nợ và sử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Ngân hàng có thể khai thác tài sản thế chấp theo hớng:

+ Những tài sản nào có thể bán với mức giá chấp nhận đợc thì bán ngay để thu hồi vốn cho ngân hàng, giá có thể thấp hơn dự kiến nghĩalà ngân hàng bị thua lỗ chút ít nhng tính về mặt lâu dài thì không thiệt hại về tài sản vì không mất chi phí quản lý không mất nhiều công sức khai thác.

+ Với những tài sản xiết nợ không bán đợc ngay cần phải phân loại, đánh giá từng tài sản để có biện pháp khai thác kịp thời và hữu hiệu nhất.

- Các khoản nợ quá hạn do ngời vay chết, mất tích, doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc khách hàng cố tình chây ỳ, có hành vi lừa đảo. Những biện pháp sử lý có thể là:

+Thông báo và để khách hàng tự bán tài sản thế chấp để lấy tiền trả nộ hoặc yêu cầu ngời bảo lãnh thanh toán.

+ Nếu khách hàng thiếu thiện chí trong việc xử lý nợ một cách tự nguyện tín hành kê biên và phát mại tài sản thế chấp. Việc phát mại thực hiện theo ph- ơng châm không ồn ào, gây tâm lý bất ổn định, làm giá tài sản, nhà đất… giảm hoặc khó bán.

+Đối với các tài sản thế chấp có giá trị lớn, khó phát mại thì ngân hàng có thể tự khai thác để thu hồi nợ bằng cách cho thuê có thời hạn, cho thuê mua, dùng làm tài sản góp vốn vào các liên doanh để khai thác chung với những doanh nghiệp tin cậy.

+ Dùng áp lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ yếu là cành sát kinh tế, chính quyền địa phơng, để ép các đối tợng có hành vi lừa đảo phải thu xếp nguồn trả nợ.

+ Khởi kiện những ngời vay hoàn toàn không có thiện chí trả nợ, tẩu tán tài sản hoặc mu toan tuyên bố phá sản để trốn nợ.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 68 -70 )

×