0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 68 -68 )

Rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng là một tất yếu khách quan đối với tín dụng trung dài hạn do lợng vốn lớn và thời gian dài nên lại càng dễ xảy ra rủi ro. Ngoài những nguyên nhân chủ quan tạo ra rủi ro, còn có những nguyên nhân khách quan gây ra, thậm chí để lại hậu quả hết sức nặng nề. Phân tán rủi ro là một giải pháp có tính chủ động và ngăn ngừa tích cực những hậu quả lớn có thể xảy ra với ngân hàng.

Việc phân tán rủi ro đợc thực hiện thông qua phân tán d nợ và đồng tài trợ. Nó đợc biểu hiện cụ thể dới hình thức ngân hàng không nên tập trung quá nhiều vốn cho một ngời vay. Những dự án lớn, có thời gian vay vốn dài cần huy động nhiều ngân hàng tham gia tài trợ và cùng quản lý vốn cho vay đồng thời hạn chế cho vay các lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro cao.

Việc xây dựng và sử lý hợp lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng là một biện pháp cần thiết trong việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng. Theo quy định hiện nay ngân hàng phải có một quỹ dự phòng và bù đắp rủi ro. Quỹ dự phòng tổn thất tín dụng đợc hình thành phải dựa trên dự kiến một khoản rủi ro trích trớc vào chi phí của ngân hàng để thực hiện các khoản tín dụng. Bằng cách này làm cho quỹ dự phòng tổn thất tín dụng thể hiện đúng bản chất của nó: Rủi ro gắn liền với kinh doanh, thông qua hoạch toán để phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. Việc xác định tỷ lệ trích lập quỹ dựa vào số liệu các năm trớc, có tính đến tình hình thực tế về số tiền cho vay, số tiền dự phòng tổn thất, diễn biến tình hịnh thanh lý nợ trong đó quan trọng nhất là kết quả của công tác thẩm định dự án và đối tợng xin vay.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 68 -68 )

×