0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Những kết quả đạt đợc

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 48 -49 )

Hoạt động tín dụng trung và dài hạn đã góp một phần vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh của NHCT chi nhánh khu công nghiệp bắc Hà Nội chất lợng tín dụng trung và dài hạn vẫn đợc đảm bảo thể hiện qua sự tăng trởng của tín dụng trung và dài hạn cũng nh tỷ lệ nợ quá hạn vẫn giữ ở mức an toàn.

Những kết quả đó có đợc là do các nguyên nhân sau:

- Tín dụng trung dài hạn tăng lên cả về khối lợng và tỷ trọng.

Với quan điểm đầu t chiều sâu cho doanh nghiệp là đầu t cho tơng lai của ngân hàng. NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội đã chủ động khai thác bổ sung các nguồn vốn trung dài hạn cả bằng vốn trong nớc, cả bằng ngoại tệ với lãi xuất hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong qúa trình công nghiệp hoá hiện đại hoá..

- chi nhánh đã phát huy đợc u thế cho vay xuất nhập khẩu.

Trong công tác cho vay xuất nhập khẩu. NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội, đã đáp ứng hầu hết nhu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động, ngoài ra còn mở rộng sang cả địa bàn trung tâm thủ đô.

- Chi nhánh đã có chiến lợc khách hàng tốt.

Ngân hàng đã có những chính sách, chiến lợc để thu hút hấp dẫn khách hàng nh: Phân loại khách hàng, chính sách u đãi lãi suất… Ngân hàng thờng xuyên chỉ đạo bám sát khách hàng, bám sát địa bàn, chủ động phân tích tài chính. Ngân hàng sớm phát hiện các khoản nợ có vấn đề, từ đó có kế hoạch biện pháp xử lý kịp thời, không để khoản nợ quá hạn.

- NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội có thể mạnh trong cho vay trung dài hạn và ngoại tệ.

Xuất phát từ truyền thống, uy tín và kinh nghiệm của ngân hàng trong việc thanh toán quốc tế, nằm trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp hoạt

động kinh doanh xuất nhập khẩu. Do vậy ngân hàng có tiềm năng trong việc cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ.

- Chính sách tín hàng của chi nhánh đã từng bớc đợc hoàn thiện với sự thay đổi của cơ chế thị trờng.

Với việc đi sâu đi sát vào thị trờng, ngân hàng đã có những định h- ớng đầu t đúng đắn, mở rộng cho vay có hiệu quả, có cơ chế chính sách linh hoạt và phù hợp về lãi suất, phí dịch vụ. Với những biến động của thị trờng. Nh trong nm 2004- 2005 sự thay đổi của lãi suất trên thế giới đã tác động không nhỏ đến lãi suất VNĐ, sự cạnh tranh quyết liệt của các ngân hàng trên địa bàn nhng ngân hàng đã có những thay đổi kịp thời trong chính sách tín dụng của mình phù hợp với xu thế chung và thu hút các đối tợng khách hàng

- Ngoài ra ngân hàng còn có một đội ngũ nhân viên tín dụng có trình độ, năng lực, ham học hỏi.

Có khả năng đáp ứng các đòi hỏi trong quá trình làm việc, ngân hàng càn thờng xuyên mở những lớp đào tạo nâng cao nghiệp cụ cho cán bộ, cử cán bôj tham gia các khoá học tại trong và ngoài nớc.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 48 -49 )

×