0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

Nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 64 -65 )

Trên cả lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy công tác thẩm định đợc thực hiện tốt thì chất lợng của khoản tín dụng đợc nâng lên rất nhiều, những rủi ro từ phía chủ quan hầu nh không có. Từ những nguồn thông tin đã thu thập đợc cán bộ tín dụng phải tiến hành phân tích và thẩm định.

Nội dung cơ bản của phân tích và thẩm định tín dụng tập trung vào hai vấn đề chủ yếu sau:

- Phơng án vay vốn phải đầy đủ các điều kiện cho vay, nguyên tắc cho vay theo chế độ quy định cụ thể đối với loại cho vay đó đảm bảo khả năng cho vay thu hồi đợc gốc và lãi đúng thời hạn.

- Hồ sơ thủ tục vay vốn phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo chế độ quy định, nếu xảy ra tranh chấp tố tụng thì đảm bảo an toàn về pháp lý cho ngân hàng.

Tuỳ theo từng nhu cầu vay vốn cụ thể, cán bộ tín dụng cần xác định nội dung và phơng pháp thẩm định thích hợp vừa phải đảm bảo chất lợng và thời gian thẩm định cho một món vay bình thờng. Theo quy định đối với cho vay trung và dài hạn thì thời gian thẩm định không quá 45 ngày làm việc. Nh vậy, nội dung của thẩm định bao gồm rất nhiều vấn đề mà thời gian lại ngắn. Vì vậy để nâng cao chất lợng thẩm định đòi hỏi ngân hàng phải thành lập phòng hoặc nhóm chuyên trách thẩm định dự án. Cán bộ tín dụng tham gia thẩm định phải có trình độ chuyên môn cao, mỗi cán bộ đảm nhiệm một lĩnh vực nhất định nh xây dựng, sản xuất.Đối với nhiều dự án mang tính chất chuyên môn sâu vào một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó mà cán bộ tín dụng không thể nắm bắt, hiểu một cách cặn kẽ thì ngân hàng cần mời các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm về ngành hay lĩnh vực đó tới giúp đỡ, t vấn về mặt chuyên môn kỹ thuật. Việc phân công rõ ràng nh vậy sẽ giúp cho công việc đợc thực hiện chuyên sâu, cán bộ đợc tiếp xúc với nhiều dự án sẽ tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm bổ ích. Sự thành thạo trong việc thực hiện các công đoạn thẩm định của cán bộ chuyên trách sẽ giúp rút ngắn đợc thời gian thẩm định và hơn hết là nâng cao đợc chất lợng của thẩm định dự án.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 64 -65 )

×