0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (157 trang)

Đối với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 110 -112 )

M ột số giải pháp cho từng trường được lồng ghép, đưa vào ở phần giải pháp chung cho cả 3 trường Sau đây là một số giải pháp riêng khác cho từng trườ ng.

B.5- Đối với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

- Sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên THPT: Trong đánh giá giờ dạy của GV không chỉ đánh giá theo 5 tiêu chí: nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, kết quả, mà cần thêm tiêu chí đánh giá thiết kế bài dạy của

GV, việc rèn luyện kỹ năng của HS qua giờ dạy và cụ thể hóa thêm phần đánh giá mức độ tích cực của HS.

- Nghiên cứu, chuẩn bị thật kỹ càng về phương án phân ban, chương trình, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và đặc biệt là chuẩn bị ĐT đội ngũ giáo viên đủ các môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THPT hiện nay.

- Có giải pháp trước mắt, tổ chức BD đội ngũ giáo viên THPT để dạy môn Công nghệ, GD Quốc phòng – An ninh, GD Nghề phổ thông, hoạt động GD Ngoài giờ lên lớp, hoạt động Hướng nghiệp. Lâu dài phải sắp xếp lại số tiết của các môn học này và đào tạo GV chuyên trách thì việc giảng dạy mới đạt chất lượng cao hơn.

- Chỉ đạo các trường Sư phạm nghiên cứu, thực hiện Quyết định số

03/2008/QĐ-BGĐT ngày 4/2/2008 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh chất lượng chương trình ĐT giáo viên THPT trình độ đại học để đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp ĐT giáo viên THPT. Chương trình và phương pháp ĐT được thiết kế theo hướng chuyển dần sang ĐT tích lũy tín chỉ, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực sư phạm và tinh thần hợp tác của người học.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 110 -112 )

×