0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (157 trang)

Giải pháp1: Tăng cường sự tác động quản lý để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và về nội dung của công tác quản lý đội ngũ giáo viên

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 91 -93 )

M ột số giải pháp cho từng trường được lồng ghép, đưa vào ở phần giải pháp chung cho cả 3 trường Sau đây là một số giải pháp riêng khác cho từng trườ ng.

3.2.2.1- Giải pháp1: Tăng cường sự tác động quản lý để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và về nội dung của công tác quản lý đội ngũ giáo viên

thức về tầm quan trọng và về nội dung của công tác quản lý đội ngũ giáo viên

Mục đích:

- Các HT có sự tác động QL để mọi thành viên trong nhà trường thấy được vai trò của đội ngũ giáo viên, cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ đối với họ, từđó tạo nên ý thức thái độđúng đắn về nghề nghiệp trong đội ngũ giáo viên.

- Nâng cao nhận thức của CBQL và đội ngũ giáo viên về khoa học QL, khoa học QLGD, những vấn đềđổi mới giáo dục THPT và khẳng định được QL đội ngũ giáo viên là mặt QL quan trọng nhất trong công tác QL trường học của HT.

Nội dung giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện:

- Tổ chức nghiên cứu luật GD, Điều lệ trường THPT, chỉ thị 40 của Ban Bí thư, quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ vềđề án: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục giai đoạn 2005-2010”.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc QL để

GV thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một viên chức, đồng thời thể hiện được vai trò của một đoàn viên.

- Cụ thể hóa sự tác động QL của HT để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác QL đội ngũ giáo viên vào phương hướng, nhiệm vụ năm học.

3.2.2.2 - Giải pháp 2: Quản lý tuyển dụng giáo viên một cách có hiệu quả

Mục đích:

- Tuyển được GV đúng tiêu chuẩn có trình độ đại học, được trang bị kiến thức về giáo dục học, và tâm lý học.

- GV được tuyển dụng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần hợp tác, yêu nghề và sáng tạo trong lao động sư phạm.

- Tuyển đủ số lượng giáo viên.

Định mức biên chế GV theo thông tư 35 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ là 2,25 GV/lớp. Năm học 2006-2007 toàn huyện Tân Thành thiếu 22 giáo viên THPT, chủ yếu là trường HD và trường THĐ. Năm học 2007-2008 các trường THPT có 114 lớp và dự báo đến năm học 2008-2009 có 120 lớp. Như vậy đến năm học 2008-2009 các trường THPT phải có 270 GV mới đủ số lượng, các HT phải tuyển thêm 33 GV so với năm học 2006-2007.

Để tuyển đủ số lượng GV các HT phải làm tốt công tác dự báo, chủ động lập kế hoạch có tính dài hạn và thông báo rộng rãi trong nhà trường để mọi người

đều biết.

- Đội ngũ giáo viên phải đồng bộ, nghĩa là không có môn thiếu hoặc thừa GV.

Đây là một bài toán khó trong công tác QL đội ngũ giáo viên khi mà cơ chế

tuyển GV đang còn quá phụ thuộc vào cấp trên và một số bộ môn như Công nghệ, GD Nghề, GD Quốc phòng - An ninh, GD Ngoài giờ lên lớp, GD Hướng nghiệp, chưa có GV chuyên trách, trong lúc các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, GD Công dân, Toán học ở các trường THPT huyện Tân Thành và các trường THPT khác trong tỉnh lại dư GV.

Thực tế trên đòi hỏi các HT phải làm tốt khâu dự báo và lập kế hoạch, trong đó phải tính đến các yếu tố như: GV thuyên chuyển, GV nghỉ hưu, GV được cửđi học ĐT đạt chuẩn và trên chuẩn. Để khắc phục tình trạng GV một số bộ môn bị dư các HT cũng cần mạnh dạn từ chối không tuyển GV môn dư.Trước mắt HT các trường cần tập trung tuyển GV ở các môn Công nghệ, Tiếng Anh, Tin học, GD Nghề, GD Quốc phòng -An ninh, GD Hướng nghiệp và GD Ngoài giờ lên lớp.

- Giáo viên được tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu về năng lực sư phạm. Hình thức tuyển dụng GV ở tỉnh BRVT hiện nay là xét tuyển, hội đồng xét tuyển chỉ căn cứ trên hồ sơ, xem xét kết quả học tập của sinh viên để xét tuyển. Vì vậy năng lực sư phạm là một yếu tố rất quan trọng của người thầy giáo đã bị bỏ qua trong khâu xét tuyển. Các HT cần tham mưu với Sở GD&ĐT để được phép chọn

hình thức tuyển dụng là thi tuyển. Trong trường hợp tuyển dụng GV bằng hình thức xét tuyển thì cần tổ chức phỏng vấn để kiểm tra năng lực sư phạm. Thí sinh viết tay trái, nói lắp, nói ngọng hoặc có dị tật không được tuyển dụng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 91 -93 )

×