0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (157 trang)

Đối với Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bà Rịa-VũngTàu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 109 -110 )

M ột số giải pháp cho từng trường được lồng ghép, đưa vào ở phần giải pháp chung cho cả 3 trường Sau đây là một số giải pháp riêng khác cho từng trườ ng.

B.3- Đối với Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bà Rịa-VũngTàu

- Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ ngày 23/8/2006 quy định trường THPT hạng I từ 28 lớp trở lên có 1 HT và 3 PHT. Sở GD&ĐT xem xét và bổ nhiệm thêm 3 PHT cho các trường THPT huyện Tân Thành, trong đó trường HD 1 PHT, trường THĐ thêm 2 PHT, ưu tiên bổ

nhiệm CBQL là GV nữ.

- Để thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Quyết định số

09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-VT ban hành, Sở GD&ĐT cần liên kết với trường cán bộ QLGD Thành phố Hồ Chí Minh

để mở lớp cho CBQL giáo dục hàng năm, đảm bảo 100% CBQL được BD kiến thức QLGD.

- Chuyển hình thức tuyển dụng GV từ xét tuyển sang thi tuyển và tăng quyền tự chủ công tác tuyển dụng GV cho HT các trường THPT. Cả hai điều này

đều phù hợp với Quyết định 62/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/10/2007 của Bộ

GD&ĐT về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên THPT. Chỉ có hình thức thi tuyển GV mới kiểm tra được năng lực sư phạm- một yếu tố rất quan trọng trong yêu cầu nghề nghiệp của GV.

- Quy định thêm các điều kiện cụ thể về thời gian công tác và kết quả công tác của GV đang công tác ở huyện thuyên chuyển về thành phố Vũng Tàu.

- Nghiên cứu, thực hiện các biện pháp QL về chủ trương luân chuyển giáo viên THPT trong huyện (điều động hoặc biệt phái), nhằm mục đích tạo sựđồng bộ

trong đội ngũ giáo viên giữa các trường và trong từng bộ môn của từng trường,

đồng thời tạo nên một sự cạnh tranh lành mạnh trong việc sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các trường.

- Tách số lớp, số HS bán công trong các trường THPT để thành lập một trường THPT công lập mới trong huyện. Luật GD năm 2005 và Điều lệ trường

THPT mới ban hành ngày 2/4/2007 quy định trường THPT có loại hình công lập và loại hình tư thục. Với tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tân Thành thì biện pháp chuyển số HS bán công sang một trường công lập có tính khả thi cao hơn là chuyển số HS này sang một trường tư thục.Việc thành lập trường THPT tư thục trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT giai đoạn 2007-2010 là khó khả thi, Sở GD&ĐT cần chuẩn bị thật kỹ để kêu gọi các nhà đầu tư, để đến năm 2010 thành lập một trường THPT tư thục trong huyện.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 109 -110 )

×