0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

nghĩa lớ luận và thực tiễn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 59 -66 )

III. Ảnh hưởng của mụi trường đến nụng, lõm, thủy sản.

3.2.3. nghĩa lớ luận và thực tiễn

Đề tài này cú thể nghiờn cứu sõu hơn nữa giỳp giỏo viờn ỏp dụng trong trường THPT.

PHẦN 3. KếT LUậN Và Đề NGHị

1. Kết luận.

Với kết quả nghiờn cứu bước đầu, chỳng tụi rỳt ra những kết luận sau: 1. SGK Cụng nghệ 10 – CTC cú sự đổi mới hoàn toàn về nội dung và phương phỏp tiếp cận, chớnh vỡ vậy phõn tớch nội dung xõy dựng tư liệu là việc làm cần thiết, đỏp ứng nhu cầu của thực tiễn dạy học ở trường THPT hiện nay, đặc biệt là những nơi cũn gặp nhiều khú khăn như vựng sõu, vựng xa.

2. Chỳng tụi lựa chon ba bài điển hỡnh của ba chương trong phần 1- Nụng, lõm, ngư nghiệp để phõn tớch nội dung xõy dựng tư liệu. Trong từng bài đó xỏc định kiến thức trọng tõm, cỏc thành phần kiến thức, cung cấp cỏc kiến thức bổ sung, giới thiệu một số tài liệu tham khảo cập nhật thụng tin. Đõy cú thể là tài liệu quan trọng giỳp GV và HS trong quỏ trỡnh xõy dựng kế hoạch dạy học cho từng bài trong chương trỡnh Cụng nghệ 10 – CTC.

3. Sử dụng kết quả phõn tớch nội dung và xõy dựng tư liệu chỳng tụi đó thiết kế bài giảng cho ba loại bài: Bài mở đầu, bài kiến thức cơ sở, bài kiến thức kỹ thuật theo hướng phỏt huy tớnh tớch cực học tập của HS. Trong từng bài học đó thể hiện rừ hoạt động tổ chức hướng dẫn, vai trũ cố vấn, đạo diễn của GV và hoạt động độc lập, chủ động, tớch cực của HS. Đõy cú thể là tài liệu tham khảo tốt cho GV và SV giảng dạy và thực tập giảng dạy mụn Cụng nghệ 10 – CTC.

4. Chỳng tụi đó tỡm hiểu tỡnh hỡnh dạy và học mụn Cụng nghệ 10 – CTC ở THPT, tranh thủ ý kiến nhận xột của GV cú kinh nghiệm giảng dạy. Cỏc ý kiến nhận xột ở trườngTHPT Nam Sỏch - Nam Sỏch - Hải Dương đều thống nhất đỏnh giỏ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, khẳng định kết quả phõn tớch nội dung, cỏc kiến thức bổ sung, cỏc tài liệu tham khảo là những tài

giảng. Cỏc thiết kế bài giảng cũng được đỏnh giỏ cú tớnh khả thi và đạt hiệu quả sư phạm cao. Nếu được sử dụng vào thực hiện dạy học ở trường phổ thụng sẽ gúp phần nõng cao chất lượng và đổi mới PPDH bộ mụn Cụng nghệ 10 – THPT.

2. Đề nghị.

Nờn tăng cường cơ sở vật chất cho mụn Cụng nghệ 10 ở THPT; cú những chớnh sỏch khuyến khớch GV đổi mới PPDH.

Chỳng tụi mong muốn được tiếp tục triển khai nghiờn cứu để cú thể rỳt ra những kết luận chớnh xỏc và đúng gúp hiệu quả hơn vào việc đổi mới PPDH.

PHỤ LỤC

- CÁC PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XẫT CỦA GIÁO VIấN. - CÁC PHIẾU HỌC TẬP.

* Phiếu học tập số 9.1.

Họ và tờn học sinh: ……… Lớp: ……. Yờu cầu:

Quan sỏt hỡnh 9.3, 9.4, 9.5, nghiờn cứu SGK và vận dụng vốn hiểu biết thực tiễn hoàn thành bảng túm tắt sau:

Cỏc biện phỏp

Nội dung Biện phỏp cụng trỡnh Biện phỏp nụng học

Cỏch tiến hành và tỏc dụng:

- Làm ruộng bậc thang

San đồi dốc tạo thành những mảnh ruộng hẹp bề ngang, những dải nằm ngang sườn dốc, dựng đất đỏ đắp bờ cao và vững. Cú thể trồng lỳa, hoa màu trờn đất dốc, ngăn cản dũng chảy, hạn chế

Canh tỏc theo đường đồng mức cú tỏc dụng hạn chế dũng chảy rửa trụi. Bún phõn hữu cơ kết hợp với phõn khoỏng làm tăng độ phỡ nhiờu cho đất, tạo mụi trường cho vi

- Thềm cõy ăn quả

giữ được mựn và cỏc chất dinh dưỡng.

Ở những nơi đồi cú đỏ, dốc khụng cao, chiều dài vừa phải nờn trồng cõy ăn quả ở đỉnh đồi, khoảng giữa và chõn đồi, xen giữa khoảng cỏch cỏc thềm cõy ăn quả cú thể trồng dứa hoặc cõy họ đậu bảo vệ đất.

Tận dụng đất dốc tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế xúi mũn bảo vệ đất.

phỏt triển.

Bún vụi làm giảm độ chua.

Luõn canh và xen canh gối vụ hạn chế sự bạc màu của đất. Trồng cõy thành băng nhằm hạn chế dũng chảy rửa trụi. Canh tỏc nụng lõm kết hợp làm tăng độ che phủ, hạn chế sức phỏ của mưa, hạn chế dũng chảy. Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dũng chảy, hạn chế lũ.

Họ và tờn học sinh: ……… Lớp: ... Yờu cầu:

Nghiờn cứu SGK và vận dụng vốn hiểu biết thực tế hoàn thành bảng túm tắt sau: Tờn sản phẩm Đặc điểm 1. Nụng sản. - Cỏc loại hạt - Cỏc loại rau - Cỏc loại củ, quả, thịt, trứng, sữa 2. Lõm sản. - Đỗ gỗ - Giấy, sợi - Mõy tre 3. Thủy sản. - Cỏ - Tụm - …

- Như gạo, ngụ, khoai, sắn, … Chứa nhiều đường, bột.

- Cú chứa nhiều loại vitamin, chất khoỏng, chất xơ, tỷ lệ nước cao trong rau (bắp cải, su hào,bớ, …) nước chiếm từ 70 đến 95%.

- Gỗ, mõy, tre, … chứa chủ yếu là chất xơ.

- Cú chứa nhiều chất dinh dưỡng, tỷ lệ hàm lượng cỏc chất dinh dưỡng cao chất đạm, chất bộo, vitamin, chất khoỏng, … Chứa nhiều nước thịt, cỏ từ 50 đến 80%, dễ bị vi sinh vật xõm nhiễm gõy thối hỏng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 10. THPT (Trang 59 -66 )

×