0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Giải pháp về tuyển sinh trình độ đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy khoá đầu tiên của Trường CĐCĐ Cà Mau

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 55 -55 )

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRUNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒ NG

3.2.4.2. Giải pháp về tuyển sinh trình độ đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy khoá đầu tiên của Trường CĐCĐ Cà Mau

khoá đầu tiên của Trường CĐCĐ Cà Mau

Tuyển sinh cho bậc cao đẳng của Trường CĐCĐ Cà Mau khoá đầu tiên là điều hiển nhiên phải làm. Việc này sẽ có những thuận lợi và khó khăn như ở mọi Trường Cao đẳng khác khi tâm lý HS vừa tốt nghiệp trung học phổ thông đều muốn học đại học. Ho chỉ học cao đẳng khi không còn cơ hội hoặc điều kiện để học đại học. Thậm chí nếu học cao đẳng thì họ muốn vào các trường cao đẳng đã được thành lập lâu năm và có tiếng tăm, còn Trường CĐCĐ chỉ là loại hình cuối cùng cho sự lựa chọn. Họ cho rằng ‘cái’ bằng tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng không giá trị bằng ‘cái’ bằng tốt nghiệp các trường cao đẳng khác.

Do đó, Trường CĐCĐ phải có kế hoạch tuyên truyền quảng bá về những ưu điểm đặc biệt của loại hình Trường CĐCĐ cho cộng đồng xã hội Cà Mau được biết. Mặt khác, phải có kế hoạch điều tra nhu cầu học cao đẳng của xã hội để có thể đề ra chỉ tiêu tuyển sinh khả thi.

Riêng năm học đầu tiên, khoá đầu tiên của Trường CĐCĐ Cà Mau lại được khai giảng sau khi các Trường Cao đẳng khác đã khai giảng trước đó lâu rồi, việc tuyển sinh của các trường cao đẳng đó cũng đã xong rồi, do đó việc tuyển sinh vào khoá đầu tiên này cua Trường CĐCĐ Cà Mau là có khó khăn về nguồn tuyển sinh cao đẳng đã cạn và về chất lượng đầu vào (những người được tuyển). Tất nhiên tình trạng này sẽ không còn nữa nếu Trường CĐCĐ Cà Mau sẽ tuyển sinh cho khoá 2 cùng lúc với kỳ tuyển sinh chung của các Trường CĐCĐ khác.

3.2.4.3. Giải pháp về tuyển sinh cho đào tạo các trình độ dưới cao đẳng (trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ…) của Trường CĐCĐ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 55 -55 )

×