0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

trương thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 33 -34 )

Đáp ứng đòi hỏi khách quan của sự phát trien kinh tế - xã hội và GD&ĐT và cũng là đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau;

Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 20/2006/QĐ - TTg ngày 20/01/2006 “Về việc phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010”, trong đó có ghi rõ chủ trương cho “Thành lập một số Trường CĐCĐ

ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, An Giang và Cần Thơ trên cơ sở quy hoạch”.

Ngày 17/7/2006, UBND tỉnh Cà Mau đã có Tờ trình số 24/TTr gửi HĐND tỉnh về việc xin chủ trương thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau và sau đó, ngày 28/7/2006, tại kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIIđã thảo luận và thống nhất quyết nghị “Chấp thuận chủ trương thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau”.

Ngày 29/9/2006, UBND tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định số 154/QĐ - UBND phê duyệt Đề án thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau với những nội dung chủ yếu như tên trường, trụ sở chính của trường, quy mô đào tạo, ngành nghề, cơ cấu và trình độ đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất. Đề án đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt này cũng khẳng định rằng: “Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau là cơ sở, tiền đề và

điều kiện thuận lợi quan trọng cho việc thành lập Trường CĐCĐ Cà Mau”.

Cũng theo Đề án này, tiến trình thành lập và xây dựng Trường CĐCĐ Cà Mau gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (kết thúc vào cuối năm 2007): là giai đoạn thành lập và xây dựng Trường CĐCĐ Cà Mau trên cơ sở Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau với nội dung hoạt động chủ yếu là sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất - kỹ thuật và đội ngũ CB - GV - NV hiện có của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau để chuẩn bị và thực hiện kế hoạch năm học đầu tiên của Trường CĐCĐ Cà Mau sau khi Bộ GD & ĐT ra quyết định thành lập trường này.

Giai đoạn 2 (kết thúc vào cuối năm 2015): là giai đoạn đào tạo, bổ sung đội ngũ CB-GV-NV của trường với yêu cầu đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định (việc này phải hoàn thành vào cuối năm 2010) và sẽ thực hiện lập Dự án xây dựng CSVC-KT của trường trên một mặt bằng có diện tích trên 44,9 hecta thuộc Xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau (việc này phải hoàn thành vào cuối năm 2015).

2.3.

Mô hình Trường CĐCĐ Cà Mau trong Đề án thành lp trường này (đã

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU (Trang 33 -34 )

×