0
Tải bản đầy đủ (.doc) (103 trang)

Hạn ngạch xuất khẩu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 41 -42 )

III. Chính sách tự do hoá thơng mại.

2. Hạn ngạch xuất khẩu

Trong xu thế tự do hoá thơng mại ngày nay, Chính phủ các nớc ít sử dụng công cụ hạn ngạch. Tuy nhiên ở Việt nam vẫn có một số mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu hoặc cần có sự quản lý của nhà nớc. Do vậy, hàng năm Chính phủ duyệt các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch. Bộ thơng mại có trách nhiệm công bố danh mục các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch và phân bổ cho cá Bộ, Tỉnh, thành phố theo sự chỉ đạo của thủ tớng Chính phủ.

Trớc đây, số mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch lên tới 16-17 mặt hàng nh- ng từ năm 1999 trở lại đây chỉ còn lại hai mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch đó là gạo và hàng dệt may( vào EU, Canada, Thổ nhĩ kỳ, Nauy..)

- Đối với hàng dệt may chính phủ quản lý bằng hạn ngạch vì đây là mặt hàng xuất khẩu theo hiệp định ký kết với EU, Canada, Thổ nhĩ kỳ, Nauy.. Theo sự chỉ đạo của Thủ tớng Chính phủ. Bộ Thơng mại, Bộ Kế hoạch và đầu t, Bộ Công nghiệp thực hiện phân bổ kim ngạch cho các doanh nghiệp và dành 20% hạn ngạch để đấu thầu đối với các doanh nghiệp ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với mặt hàng gạo

+ Năm 2000 chỉ tiêu xuất khẩu gạo là 2,5 triệu tấn, đợc giao làm 2 đợt. Từ đầu năm đến tháng 9/2000 khoảng 2 triệu tấn. Số còn lại tuỳ tình hình mùa vụ Bộ Thơng mại bàn với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để phân bổ tiếp.

+ Năm 2001 hạn ngạch xuất khẩu là 4 triệu đợc giao nh sau:

Các địa phơng 2,8 triệu tấn (bao gồm các doanh nghiệp nhà nớc, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố ). Các công ty của trung ơng 1,2 triệu tấn ( kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài).

+ Năm 2002 hạn ngạch xuất khẩu gạo ở mức 3,9 triệu tấn và phân bổ nh sau:

• Các tỉnh phía nam 2,7 triệu tấn ( bao gồm các doanh nghiệp nhà nớc, kể cả các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo là thành viên thực thuộc Tổng công ty lơng thực trung ơng, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

• Các công ty Trung ơng 1,0 triệu tấn

• Các công ty có vốn đầu t nớc ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến gạo xuất khẩu 50000 tấn.

• Các doanh nghiệp ngoài đầu mối xuất khẩu gạo tìm kiếm đợc khách hàng, thị trờng mới 50000 tấn

• Các tỉnh phía bắc: 100000 tấn

Rõ ràng, trong những năm gần đây, chính sách quản lý xuất khẩu của nớc ta có xu hớng: Giảm tối đa các mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch; từng bớc đơn giản hoá chế độ quản lý xuất khẩu bằng hạn ngạch.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIA CÔNG XK TẠI CTY CỔ PHẦN GIẦY HÀ NỘI (Trang 41 -42 )

×