0

Đối Với Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nộ

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 35-38 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

2. Đối Với Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nộ

- Thị phần xây dựng do công ty chiếm giữ không nhiều, uy tín cha cao, cha có khả năng tác động lớn vào thị trờng.

Do ảnh hởng của cơ chế đấu thầu và sức ép nặng nề về công ăn việc làm dẫn đến một số nhà thều bỏ giá thấp để trúng thầu làm cho thị trờng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao, khả năng sinh lợi kém.

- Cơ chế thành toán vốn đối với sản phẩm xây lắp hiện nay có nhiều bất cập dẫn đến nguy cơ bị chiếm dụng vốn cao.

Trong nền kinh tế thị trờng, yếu tố cung cầu rất linh động trong tất cả các lĩnh vực. Xét đến lĩnh vực lao động, Việc nam có một thị trờng lao động dồi

dào và đa dạng. Vì vậy các tổ chức doanh nghiệp có thể dễ dàng khai thác nguôn nhân lực cần thiết cho mình, từ lao động chân tay đến lao động trí thức. Trong những năm qua, Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội cũng đã sử dụng biện pháp này. Trong những thời vụ nhận đợc nhiều công trình cần nhiều nhân công để tiến hành thuê công nhân theo thời vụ thuê hợp đồng ngắn hạn ở các công ty khác. Đối với những hợp đồng các công trình lớn yêu cầu tĩnh kỹ thuật cao, công trình khá đồ sộ thị trong trờng hợp này nội bộ công ty cha đáp ứng đợc thì công ty tiến hành thuê ngoài hợp tác thi công, Khi tiến hành…

thuê nhân lực ở ngoài sẽ đem lại nhiều lợi thế sau: + Giảm thời gian đào tạo. giảm kinh phí đào tạo. + Linh hoạt dễ dàng chọn lựa đợc đối tợng cần thiết.

+ Vấn đề chế độ cho một lao động đợc thanh toán dứt điểm vào tiền l- ơng.

Tuy nhiên, mặt trái của nó vẫn đợc các doanh nghiệp xem xét. Thực tế thuê lao động ngoài chỉ là giải pháp tình thế trớc mắt, mang tính thời điểm không mang tính hiệu quả lâu dài.

Thực chất của thực trạng lao động Việt Nam là thừa về số lợng thiếu về chất lợng, lực lợng lao động mới ở mức phổ thông thì rất dồi dào nhng lực l- ợng lao động chất xám có đủ năng lực kiến thức khoa học hiện đại có thể đáp ứng đợc sự đòi hỏi của khoa học công nghệ mới thì rất khan hiếm. Đội ngũ quản lý tri thức với t duy mới có đầu óc sáng tạo, tác phong quản lý hiện đại thì cũng không phải là nhiều. Vì thế việc tìm kiếm đợc những ngời tài giỏi có năng lực cao trong tri thức lao động không phải là chuyện dễ. Hơn thế nữa, khi ngời lao động làm việc cho công ty dới hình thức hợp đồng thời vụ hoặc ngắn hạn thì chắc họ sẽ không thực sự tận tuỵ cống hiến hết mình vì công ty, hiệu quả làm việc sẽ không đạt tối đa.

Vai trò nguồn nhân lực trong doanh nghiệp này càng đợc khẳng định, vì thế công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp cần phải đợc chú trọng, phải đợc coi là một chiến lợc quan trọng trong các chiến lợc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội rất cần đợc có sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nớc, của Bộ xây dựng và các cơ quan chức năng giúp đỡ và tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần giúp cô Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội

II.Phơng hớng về đào tạo và phát triển nhân sực trong thời gian tới. 1.phơng hớng chung về đào tạo và phát triển nhân sự.

Công ty đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thờng xuyên nhằm có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Và lấy nó làm vũ khí cạnh tranh với công ty khác. Đào tạo dới mọi hình thức mà doanh nghiệp có thể áp dụng đợc. Đào tạo để đáp ứng cho nhu cầu, do đó công ty đã chú trọng, quan tâm đến đào tạo không những đội ngũ lao động trong công ty để đáp ứng nhu cầu thị trờng mà còn luôn củng cố tuyển dụng thêm những nhân viên mới.

Trong dài hạn công ty sẽ u tiên đào tạo và phát triển nhân viên trong các lĩnh vực. áp dụng thành quả của công nghệ thông tin vào quản trị nhân sự nói riêng và quản trị doanh nghiệp nói chung, đồng thời là những chiến lợc đào tạo cho cán bộ công nhân viên của công ty để chuẩn bị tiếp nhận công nghệ mới nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng thị trờng của công ty.Cụ thể:

- Trong thời gian tới do yêu cầu của sự phát triển, công ty sẽ cần phải sử dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng thông tin nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị trong công ty đồng thời cũng là để phục vụ cho mảng kỹ thuật của công ty. Cụ thể công ty sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống máy tính của công ty trong thời gian tới.

- Phòng quản trị nhân sự cũng cần phải đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp, chi phí ngày càng tăng của quản trị nhân sự trong các công tác: Trả

công, khuyến khích, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự Do đó để có…

thể giúp cho các nhà quản trị gia có các quyết định về phơng hớng hoạt động mới có hiệu quả, phòng quản trị nhân sự cần đợc biết về những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn mới nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự, việc mời các chuyên giá phải làm cố vấn cho công ty trong các vấn đề xây dựng hệ thống thang, bảng lơng tổng quát, thiết lập hệ thống kích thích trong công ty, quy hoạch đào tạo công nhân, cải tổ lại cơ cấu tổ chức, hoặc tham gia vào tuyển chọn nhân viên Sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu của công ty trong thời gian…

tới.

- Các chơng trình đổi mới công nghệ cũng nh tốc độ phát triển của công nghệ, kỹ thuật sẽ vẫn là những thách thức đối với công ty trong thời gian tới. Tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp đòi hỏi công ty phải liên tục đào tạo các kỹ năng về công nghệ, kỹ thuật và máy tính cho nhân viên để họ không bị lạc hậu trong công việc.

- Chơng trình nâng cao chất lợng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và yêu cầu cạnh tranh trong nền kinh tế. Nhân viên sẽ đợc huấn luyện về cách thức làm việc và cách thức phối hợp thực hiện công việc theo nhóm, đội, cách tham gia vào việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề. Mặt khác, yêu cầu cạnh tranh đòi hỏi công ty phải chú ý đặc biệt tới các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng và tăng cờng vị thế cạnh tranh của mình.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 35 -38 )