0

Công ty phải phát hiện và tuyển chọn ra những cán bộ trẻ có năng lực, sẵn sàng gắn bó lâu dài với công ty, cho họ theo học các khoá đào tạo cán bộ

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 49-53 )

sẵn sàng gắn bó lâu dài với công ty, cho họ theo học các khoá đào tạo cán bộ quản lý hiện đại để áp dụng vào công tác quản lý tại công ty.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý của công ty có những buổi tiếp xúc thảo luận với các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp thành đạt để có thể học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý từ họ.

- Giữa cán bộ chủ quản và ban giám đốc thờng xuyên có những buổi thảo luận đa ra những vớng mắc, những hạn chế để từ đó đúc rút kinh nghiệm và đa ra những phơng hớng giải quyết trong thời gian tới.

kết luận

Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội có nhiều cơ hội để duy trì mức phát triển nhanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nớc và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế xã hội nớc ta đang phát triển trong một môi trờng chính trị, xã hội ổn định. Nớc ta là một nớc giàu tài nguyên, thiên nhiên, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế phát triển năng động nhất và có nhịp độ tăng trởng cao nhất về kinh tế. Vì vậy, cơ hội mở ra cho tất cả các ngành sản xuất kinh doanh trong nớc, trong đó có ngành xây dựng đó là Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội

Tuy nhiên để chớp lấy cơ hội lớn đó, Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội ngoài việc thực hiện chiến lớc kinh doanh, công ty không thể không chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bởi vì đào tạo là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, nó có tác dụng vừa hỗ trợ vừa thúc đẩy, vừa đảm bảo cho sự phát triển cân đối đồng bộ và vững chắc của một đơn vị nói riềng và của cả nền kinh tế nói chung. Hơn thế nữa, sản phẩm của đào tạo và tính hiệu quả của nó có tác dụng lâu dài. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục nhằm đạt đợc những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế, sản xuất và về văn hoá t tởng trớc hết công ty phải xây dựng chiến lợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp đã đa ra. Trong một tơng lai không xa, Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội vẫn là một con chim đầu đàn của ngành xây dựng Việt Nam và là một điểm sáng trong khu vực.

Những thử thách lớn vẫn còn ở trớc mắt đối với ngành xây dựng Việt Nam trong đó có Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội. Để có đợc thực hiện tốt thì còn có nhiều vấn đề nảy sinh có liên quan, song vấn đề cơ bản thiết yếu đòi hỏi Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội phải có quyết tâm cao, đặt mục tiêu tồn tại và phát triển lên hàng đầu, kết hợp với chính sách tạo cơ hội của chính

phủ. Nh vậy, Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội vẫn luôn vững bớc phát triển, vơn xa ra khu vực và thế giới.

Chuyên đề đã đợc hoàn thành đúng nh ý muốn nhờ có sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Trần Mạnh Hùng và các cô chú trong phòng kinh tế thị trờng của Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội, đã cung cấp đầy đủ những tài liệu cần thiết và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên thực hiện chuyên đề.

Mặc dù nội dung chuyên đề không tránh khỏi những hạn chế nhất định nhng cũng đã phản ánh một cách trung thực, chính xác, khách quan công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công Ty Vật Liệu Xây Dng Hà Nội

Với thời lợng có hạn, kinh nghiệm làm việc còn ít, chuyên đề cần đợc sửa đổi để có thể hoàn thiện hơn.

Ngời thực hiện chuyên đề rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô và các bạn đọc.

Tài liệu tham khảo.

1. Giáo trình Quản trị nhân lực của trờng Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS – PTS Phạm Đức Thành – NXB giáo dục 1995.

2. Giáo trình Kinh tế Lao động của trờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Dung.

3. Quản trị nhân sự, Nguyễn Hữu Thân, NXB Thống kê 1996.

4. Phát huy nguồn nhân lực- Yếu tố con ngời trong sản xuất kinh doanh, Đặng Vũ Ch- Ngô Văn Quế, NXB giáo dục.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 49 -53 )