0

Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 41-42 )

VI. Đánh giáo chung về công tác phát triển nhân sự của công ty vật liệu xây dựng hà nội.

a. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự

Xác định đợc nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự đóng một vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Để xác định đợc nhu cầu đào tạo công ty cần xác định rõ số lợng cần đào tạo qua các năm để phù hợp với nhu cầu lao động của hiện tại cũng nh nhu cầu lao động trong tơng lai. Nên nghiên cứu xu hớng biến động của thị tr- ờng và nhu cầu của khách hàng để có kế hoạch đào taọ hợp lý. Mặt khác công ty phải thờng xuyên nghiên cứu sự biến động của môi trờng kinh doanh và kế hoạch kinh doanh để lập ra một kế hoạch đào tạo và phát triển một cách hợp lý tránh đợc tình trạng đào đạo một cách vội vàng, tốn kém mà không có hiệu quả. Để làm đợc điều này công ty nên tiến hành theo các bớc sau:

* Phân tích doanh nghiệp

- Phân tích doanh nghiệp là phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản lý, sử dụng lao động trong công ty. Đồng thời kết hợp với một số yếu tố khác nh nhu cầu của thị trờng, biến động môi trờng kinh doanh Để công ty đ… a ra kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới. Trên cơ sở để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh mới này là kế hoạch về nhân sự, trong đó:

+ Nếu công ty có kế hoạch tuyển thêm lao động bên ngoài thì cần nghiên cứu kỹ thị trờng lao động và các biện pháp có thể tuyển đợc nhân viên mới với các phẩm chất nh mong muốn đồng thời đa ra các kế hoạch đào tạo để cho những nhân viên mới theo kịp đợc với kế hoạch kinh doanh của công ty đã đề ra.

+ Đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty, nếu công ty có kế hoạch bổ nhiệm một số cán bộ công nhân viên vào các chức vụ mới để đáp ứng cho yêu cầu của kế hoạch kinh doanh mới thì công ty phải có các chơng trình đào tạo để họ có đợc các kỹ năng theo yêu cầu công việc.

* Phân tích tác nghiệp

Là phân tích các hoạt động tác nghiệp của nhân viên, phân tích các công việc mà nhân viên đang làm để từ đó tìm ra các phơng pháp thực hiện

công việc một cách hiệu quả nhất để nhân viên có thể thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất. Góp phần vào việc nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn công ty.

* Phân tích nhân viên

Phân tích nhân viên là phân tích các đặc điểm về tính cách khả năng, trình độ của họ để thấy đợc điểm mạnh, điểm yếu của họ từ đó có các phơng pháp đào tạo nhằm phát huy năng lực sở trờng của họ, làm đợc điều này thì công tác đào tạo sẽ đạt đợc kết quả cao. Vì con ngời ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, có những sở trờng riêng, nếu họ phát huy đợc sở trờng riêng của mình thì sẽ tạo ra động lực lớn giúp họ thành công cao nhất trong công việc.

Một phần của tài liệu CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI (Trang 41 -42 )