0

Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ XÂY DỰNG (Trang 25-27 )

- Căn cứ nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ công nghiệp.

- Căn cứ nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nớc.

- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (tờ trình số 17/TT- HĐBT ngày 07 tháng 04 năm 2000 ).

- Theo đề nghị của vụ trởng vụ tổ chức cán bộ.

Quyết định thành lập Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng, doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam trên cơ sở tách một số đơn vị của Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp. Với xu h- ớng chuyển đổi, tổ chức và quản lý doanh nghiệp Nhà nớc nhằm mục đích sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng đợc thành lập nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành công nghiệp mũi nhọn, trọng điểm của Nhà nớc và hội nhập đợc với nền kinh tế thị trờng và xu hớng toàn cầu hoá hiện nay. Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng là một pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày đăng ký kinh doanh (ngày 01 tháng 09 năm 2000) , thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, đợc sử dụng con dấu riêng, đợc mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Công ty tại 275 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội, có văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dơng ( trên cơ sở chuyển nguyên trạng văn phòng đại diện của Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp ).

Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng với ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kết cấu thép cho các loại nhà, xởng; dầm thép tổ hợp cho các loại cầu; kết cấu thép phi tiêu chuẩn; các loại bu lông chất lợng cao và các sản phẩm cơ khí khác; sản xuất cột điện cao thế, hạ thế, cột vi ba truyền hình, các thiết bị xây dựng, các loại cầu trục phục vụ các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; xây dựng công trình công nghiệp dân dụng và cơ sở hạ tầng, xây lắp đờng dây và trạm đến 35 KV; kinh doanh kim khí và vật t tổng hợp.

Vốn điều lệ của Công ty tại thơì điểm thành lập là 27.095.000.000 đồng. Tại thời điểm thành lập Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng bao gồm có các thành viên hạch toán phụ thuộc và thành viên có vốn góp của Công ty.

- Thành viên hạch toán phụ thuộc:

1. Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh, Hà Nội. 2. Nhà máy cơ khí Hồng Nam, Hà Nội.

3. Nhà máy quy chế cơ khí và xây dựng ( tên cũ là xí nghiệp vật t, thiết bị xây dựng Từ Liêm, Hà Nội).

4. Khí nghiệp kinh doanh kim khí và vật t tổng hợp Đông Anh, Hà Nội.

5. Xí nghiệp xây lắp 5, thành phố Thái Nguyên.

6. Xí nghiệp kết cấu thép cơ khí xây dựng thành phố Thái Nguyên. 7. Trung tâm t vấn và thiết kế xây dựng, tại E1, Đờng Giải Phóng,

Đống Đa, Hà Nội.

8. Xởng sản xuất Sông Công và các đội thi công trực thuộc khác. - Đơn vị có vốn góp của Công ty: Công ty liên doanh Cốp pha thép Việt- Trung tại Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

Sản xuất các sản phẩm cung cấp cho thị trờng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo kế hoạch của Nhà nớc, thực hiện chức năng là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhà nớc.

Nâng cao chất lợng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa và ngày càng mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Sản xuất có lợi nhuận, nộp thuế đầy đủ, đảm bảo đời sống ấm no cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, khẳng định vị trí của hàng nội, đảm bảo đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại và hội nhập cùng với thơng trờng quốc tế.

Tập trung vào sản xuất các loại mặt hàng chủ yếu, trong đó trọng tâm là sản xuất các sản phẩm kết cấu nh: kết cấu thép, cầu trục, kết cấu rầm, bê tông, thiết bị nâng hạ, bu lông cờng độ cao .…

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ XÂY DỰNG (Trang 25 -27 )

Mục lục