0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Hoàn thiện cụng tỏc phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh Cụng tỏc phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh tại Chi Nhỏnh do kế toỏn trưởng

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 76 -79 )

Cụng tỏc phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh tại Chi Nhỏnh do kế toỏn trưởng thực hiện hiện. Thực tế cụng tỏc này chỉ mang tớnh hỡnh thức, việc phõn tớch chỉ mang tớnh tổng quỏt chưa đi sõu vào phõn tớch chi tết cỏc nguyờn nhõn ảnh hưởng do đú khụng phản ỏnh được tỡnh hỡnh tài chớnh thực tế của Chi Nhỏnh. Để cụng tỏc phõn tớch tài chớnh thực sự cú hiệu quả em xin đưa ra một số kiến nghị sau:

Một là: Cần xỏc định đối tượng sử dụng tài liệu phõn tớch.

Xỏc định đối tượng sử dụng tài liệu phõn tớch giỳp cho cụng tỏc phõn tớch đi theo trọng điểm khụng tập trung vào những yếu tố khụng cần thiết.

Hai là: Cần lập kế hoạch phõn tớch.

Đưa ra một kế hoạch phõn tớch cụ thể trờn cơ sở xỏc định đối tượng quan tõm từ đú xỏc định: thời gian tiến hành, loại tài liệu, nguồn thụng tin cần cho phõn tớch, phương phỏp phõn tớch được sử dụng.

Cần phõn tớch chi tiết cụ thể trờn những thụng tin của kế toỏn, ngoài ra cũn những thụng tin thị trường, xõy dựng cỏc tỷ suất nghành để so sỏnh.

Quan trọng hơn cả là cụng tỏc phõn tớch nờn được tiến hành thường xuyờn cú thể là sau mỗi quý.

KẾT LUẬN

Qua việc phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Chi Nhỏnh cho ta thấy, phõn tớch tài chớnh đúng vai trũ quan trọng, trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiờn để cụng tỏc này cú hiệu quả cần thực hiện thường xuyờn, chỳ trọng đỳng mức. Trong thời gian thực tõp tại Chi Nhỏnh em đó cú được những kiến thức thực tế về cụng tỏc kế toỏn, hiểu được một phần nào những yếu tố quyết định khả năng hoạt động của một doanh nghiệp.Bài chuyờn đề hoàn thành nhưng vẫn cũn nhiều thiếu sút, mong được sự chỉ bảo của cụ giỏo THS Lờ Kim Ngọc và anh chi phũng kế toỏn để chuyờn đề hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chõn thành cảm ơn sự giỳp đỡ tận tỡnh của cụ, cựng cỏc anh chị trong phũng kế toỏn.

Em xin chõn thành cảm ơn! Sinh viờn

Một phần của tài liệu NH165 DOC (Trang 76 -79 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×