0

toán nâng cao và các chuyên đề đại số 9

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ docx

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ docx

Cao đẳng - Đại học

... VNMATH.COM VNMATH.COM 1 www.vnmath.com TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ VNMATH.COM VNMATH.COM 20 VNMATH.COM VNMATH.COM ... VNMATH.COM 42 VNMATH.COM VNMATH.COM 40 VNMATH.COM VNMATH.COM 21 VNMATH.COM VNMATH.COM 39 VNMATH.COM VNMATH.COM 23 VNMATH.COM VNMATH.COM 3 VNMATH.COM VNMATH.COM 26 ...
 • 96
 • 1,442
 • 22
Các chuyên đề đại số 8

Các chuyên đề đại số 8

Tư liệu khác

... Tài liệu ôn tập - Đại số 8A= }}{{{100 100100 100200100 10020010 (10 1) 99 9 00 00 ,99 9 00 010 1 99 9 = =(Theo quy tắc đổi số thập phân tuần hoàn đơn ra phân số) .Bài 14. Cho phân ... 1)2 = - 19. Bài 10.Tính nhẩm theo các hằng đẳng thức các số sau:a) 19 2; 282; 812; 91 2; b) 19. 21; 29. 31; 39. 41;c) 29 2 - 82; 562 - 462; 672 - 562;Bài 11. Chứng mih các hằng ... chữ số thập phân.HDTa có A = 1001001010 1+. Nhân tử mẫu với 10100 - 1, ta đợc:Nguyễn Quang Huy Trờng THCS Dơng Đức 19 Tài liệu ôn tập - Đại số 8b) 19 8 5 9 19 8 4 27 194 5 7 194 5x...
 • 28
 • 1,429
 • 9
Cac chuyen de Dai so On thi vao THPT.doc

Cac chuyen de Dai so On thi vao THPT.doc

Tư liệu khác

... biệt. CáC CHUYÊN Đề LUYệN THI VàO THPT : ĐạI Số GIảI TOáN BằNG CáCH LậP PHƯƠNG TRìNH-Hệ PHƯƠNG TRìNH20.Cho một số tự nhiên có 2 chữ số .Nếu đổi chỗ 2 chữ số thì đợc số mới lớn hơn số đà cho ... của số đà cho số mới là110 .Tìm số đà cho 21.Tìm số tự nhiên có hai chữ số . Biết rằng tổng hai chữ số của nó là15 nếu đổi chỗ hai chữ số thì đợc số mới ( có hai chữ số ) lớnhơn số đà ... 1/8 số đà cho; nếu thêm 13 vào tích của 2 chữ số sẽ đợc một số viết theo thứ tự ngợc lại số đà cho25.Cho một số gồm 2 chữ số .Tìm số đó biết rằng tổng 2 chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và...
 • 4
 • 546
 • 7
TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ppt

TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ppt

Toán học

... VNMATH.COM 39 VNMATH.COM VNMATH.COM 24 VNMATH.COM VNMATH.COM 41 VNMATH.COM VNMATH.COM 16 VNMATH.COM VNMATH.COM 23 VNMATH.COM VNMATH.COM 30 VNMATH.COM VNMATH.COM 9 ...
 • 96
 • 581
 • 3
Chuyên đề Đại số tổ hợp và xác suất (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học.)

Chuyên đề Đại số tổ hợp xác suất (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học.)

Toán học

...  Số cách chọn 8 học sinh chỉ gồm có hai khối là: Số cách chọn 8 học sinh khối 12 11 là 813C Số cách chọn 8 học sinh khối 11 10 là 811C Số cách chọn 8 học sinh từ khối 10 ... dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 300  Chuyên đề 11: ĐẠI SỐ TỔ HP XÁC SUẤT  Vấn đề 1: SỬ DỤNG CÔNG THỨC kkn n nP ,A ,C A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. HOÁN VỊ Số hoán vị của n ... sinh, các lớp B, C mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 2 1 15 4 3C .C .C 120  Lớp B có 2 học sinh, các lớp C, A mỗi lớp có 1 học sinh. Số cách chọn là: 1 2 1543C .C .C 90 ...
 • 11
 • 2,993
 • 4
Chuyên đề đại số (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học. )

Chuyên đề đại số (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học. )

Toán học

... Kết hợp: (a) (1)(b) (1) Dạng 4: Hệ tổng quát: Thường biến đổi để nhận ra ẩn số phụ, sau đó dùng phương pháp thế để giải tiếp. B. ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 ... (3; 1). Bài 5: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 20 09 Giải hệ phương trình    22x x y 1 3 0x, y5x y 1 0x      . Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 114 ... xy = t2, x + y = 3 + t vào (1) ta được:            223 t 2 2 t 3 t 1 16 2 t t 4 11 t Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 117 Bài 15: ĐỀ DỰ BỊ 2 Giải hệ phương...
 • 27
 • 1,102
 • 0
các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... thị hàm số 4 21y x x= − +CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐWritten by Hưng Vũ ViếtHungmap2004@gmail.com.vn Các chuyên đề hàm số CHUYÊN ĐÈ 5: TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC ĐỒ THỊ ... các giá trị cực đại cực tiểu đat giá trị nhỏ nhất.Written by Hưng Vũ ViếtHungmap2004@gmail.com.vn Các chuyên đề hàm số CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ HÀM SỐBài 1. Tìm cực trị của hàm số 2. 2 3 12 ... đại cực tiểu tại các điểm có hoành độ thỏaBài 34: Cho họ Tìm để có điểm cực đại cực tiểu cách đều đường thẳng Bài 35: Cho họ Tìm để đồ thị có điểm cực đại và cực tiểu tích các giá...
 • 9
 • 2,298
 • 25
SO HOC VA CAC CHUYEN DE

SO HOC VA CAC CHUYEN DE

Toán học

... đem số đó chiacho 91 thì d bao nhiêu?Bài 1 79: Cho các số 12 ; 18 ; 27 a) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho các số đó?b) Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia cho mỗi số đó đều d 1?Tìm số ... 20063221 212121++++B = 101100323131 313131−++−+−C = 1 .99 913 .99 71 99 7.31 99 9.11 99 91 51311++++++++15. Chøng minh r»ng:a) 4120071 6151232<+++b) ... 1: So sánh các số sau:a) 2711 818 b) 6255 1257c) 536 1124d) 32n 23nBài 2: So sánh các số sau:a) 523 6.522 b) 7.213 216 c) 2115 275. 49 8.Bài...
 • 25
 • 1,030
 • 4
Toán – Chuyên đề Đại số Sơ cấp pptx

ToánChuyên đề Đại số cấp pptx

Cao đẳng - Đại học

... 01 693 548377 TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN www.luyenthikhtn.com ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 - NĂM 2012 Môn: ToánChuyên đề Đại số cấp Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1. Giải các ... Bài 2. Giải các bất phương trình sau a) 12312xxx b) 2 23 2 2 3 1 1      x x x x x c)   23 1 1 2 3 4      x x x x Bài 3. Giải các hệ phương trình...
 • 2
 • 416
 • 1
Chuyên đề đại số và tổ hợp ôn thi đại học

Chuyên đề đại số tổ hợp ôn thi đại học

Toán học

...  Số cách chọn 8 học sinh chỉ gồm có hai khối là: Số cách chọn 8 học sinh khối 12 11 là 813C Số cách chọn 8 học sinh khối 11 10 là 811C Số cách chọn 8 học sinh từ khối 10 ... CDBT từ các ĐTQG Toán học – 302  Vấn đề 2: PHÉP ĐẾM XÁC SUẤT A.PHƯƠNG PHÁP GIẢI 1. NGUYÊN TẮC ĐẾM 2 biến cố A B A có m cách xảy ra B có n cách xảy ra 2 biến cố A B cùng ... Hệ số của x26 là k10C với k thỏa mãn: 11k  40 = 26  k = 6. Vậy hệ số của số hạng chứa x26 laø : 610C 210. Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 300  Chuyên đề 11:...
 • 11
 • 585
 • 0
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên pdf

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên pdf

Thủ tục hành chính

... thường xuyên -Chuyên Nghiệp. Hồ Thành phần hồ 1. Danh mục các nội dung bồi dưỡng của các phòng , ban cơ quan Sở, 01 bản chính (không mẫu). 2. Danh sách học viên các đơn vị ... 01 bản chính (không mẫu) Số bộ hồ sơ: 2 (bộ). Yêu cầu Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Quyết định hành chính Giấy phép, chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả ... Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn . - Nếu hồ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết. - Nếu hồ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ nộp lại sau. 3. Bước...
 • 4
 • 522
 • 0
CHUYÊN ĐÊ ĐẠI SỐ: HÀM SỐ MŨ VÀ LÔGARITS pdf

CHUYÊN ĐÊ ĐẠI SỐ: HÀM SỐ LÔGARITS pdf

Cao đẳng - Đại học

... hàm số luỹ thừa phụ thuộc vào cả số biểu thức chứa biến (cơ số) của hàm số ú, c thã Nu s m l s nguyờn dng thì hàm số xác định khi cơ sốsố thc;ã Nu s m l 0 ho c s nguyờn âm thì hàm số ... a) Lấy lôgarit cơ số 2 số 3. Đáp số. (4; −6).b) Lấy lôgarit cơ số 2. Đáp số. (1; 0).c) Thế x = 2y từ phương trình thứ hai vào phương trình thứ nhất. Đáp số. 2 9 ;1 9 .d) Thế x = ... −√b)2a=ab.Ví dụ 2.2. So sánh các cặp số saua)4√6 và 3√5; b)√10 và 3√30;c)π5√10−3 và 1; d) e√3+1 và e√7.8 HÀM SỐ LOGARÍT BÙI QUỸ− Đưa về cùng một cơ số; − Đặt ẩn phụ;−...
 • 50
 • 1,102
 • 4

Xem thêm