0

tầng ứng dụng bao gồm những giao diện người sử dụng cũng như những công cụ đơn giản mà người lập trình có thể dùng được xử lý dữ liệu của bài toán

Xử lý dữ liệu và bài toán cấp phát

Xử dữ liệubài toán cấp phát

Thạc sĩ - Cao học

... thng bao gm mt s n v x t hnh c liờn kt thnh mng v hp ng thc hin cỏc nhim v m chỳng c phõn cụng Cỏc n v x th thc hin c cỏc chng trỡnh tin nh trờn ú Nhng i tng c phõn tỏn: - Cỏc thit b x lý, ... trỳc tng giao; - S ng b gia cỏc thnh phn Ti phi phõn tỏn: - Nhm thớch ng tt hn vi vic phõn b rng rói ca cỏc cụng ty, xớ nghip - Nhiu ng dng cụng ngh hin i cn c phõn tỏn ca vic x phõn tỏn: ... x hiu qu hn Mt s h thng x hay c dựng: S húa bi Trung tõm Hc liu - HTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - H thng a b x b nh chung (hỡnh 1.1) Hỡnh 1.1: H a b x b nh chung - H a b x lý...
 • 79
 • 171
 • 0
Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý dữ liệu lớn

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản dữ liệu lớn

Thạc sĩ - Cao học

... dịch vụ liệu Bằng cách sử dụng loại siêu liệu khác giao diện lưu trữ đám mây, tạo giao diện cho phép đáp ứng yêu cầu dịch vụ quản liệu không phức tạp 7 CHƯƠNG 2: DỮ LIỆULỚN BIGDATA VÀ CÔNG ... công nghệ điện toán đám mây ứng dụng quản liệu lớn“, nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, xử liệu lớn đám mây thông qua công nghệ Hadoop kỹ thuật MapRecude cho phép xử liệu phân tán ... cho việc thực thi công việc ban đầu từ người dùng hàm map hàm reduce, hiểu cách đơn giản hàm map tiếp nhận mảnh liệu input thực xử (đơn giản lọc liệu, trích liệu) để chuẩn bị liệu làm đầu vào...
 • 26
 • 1,145
 • 1
Báo cáo

Báo cáo "Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng" potx

Báo cáo khoa học

... 3: Xây dựng ứng dụng minh hoạ Triển khai ứng dụng minh hoạ Kho liệu Ngân hàng References Danh sách tài liệu tham khảo tiếng Việt [001] Tạ Liên Dung (2003), Một số vấn đề khai phá liệu, Luận văn ... Kiến thức thực hành NXB Thống Kê [007] Nguyễn Thanh Thuỷ (8/2001), Bài giảng Khai phá liệu - Kỹ thuật ứng dụng Danh sách tài liệu tham khảo tiếng Anh [101] (1995) J.Gray, S.Chaudhuri, A.Bosworth, ... [004] Nguyễn Hùng Sơn (2006), Bài giảng Tập thô Khai phá liệu [005] Vũ Đức Thi, Lê Hải Khôi (1999), Một số nguyên hoạt động kho liệu [006] Vũ Đức Thi (1997), sở liệu – Kiến thức thực hành NXB...
 • 3
 • 522
 • 3
khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình

khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... dựng nhiều công trình lớn quy mô đại nh: nhà máy xi măng, công trình nhà cao tầng, nhà máy thuỷ điện, công trình cầu Để thi công đợc công trình phải tiến hành công tác trắc địa Một công tác ... - Sự suy yếu móng công trình thi công công trình ngầm dới công trình - Sự thay đổi áp lực ngang lên móng công trình xây dựng công trình khác gần - Sự rung động móng công trình vận hành máy móc ... sau: Tính chất sử dụng đặc điểm kết cấu công trình Đặc điểm móng công trình Thời hạn công trình sử dụng tợng biến dạng nhìn thấy mắt Số lợng máy thu đặc điểm máy thu GPS đợc sử dụng để quan trắc...
 • 90
 • 3,936
 • 26
khảo sát bình phương sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình

khảo sát bình phương sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử số liệu quan trắc lún công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... thuật xử số liệu quan trắc lún công trình a Yêu cầu công tác xử số liệu Công tác xử số liệu quan trắc lún công trình phải đảm bảo yêu cầu sau: - Trong tất chu kỳ quan trắc cần phải tính toán ... phép ta viết chơng trình ứng dụng kết hợp với giao diện, cách xử tính Office, nên ngôn ngữ lập trình VisualBasic 6.0 (VB 6.0) công cụ hữu ích giúp công tác xử số liệu trắc địa Đặc biệt phần ... Đối với công tác quan trắc lún công trình, tính đắn trình lún công trình phụ thuộc vào độ xác quan trắc, chịu ảnh hởng lớn phơng pháp xử số liệu Tuy nhiên, phơng pháp xử số liệu quan...
 • 70
 • 1,584
 • 12
Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún công trình pot

Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử số liệu quan trắc lún công trình pot

Báo cáo khoa học

... thuật xử số liệu quan trắc lún công trình a Yêu cầu công tác xử số liệu Công tác xử số liệu quan trắc lún công trình phải đảm bảo yêu cầu sau: - Trong tất chu kỳ quan trắc cần phải tính toán ... cho phép ta viết chương trình ứng dụng kết hợp với giao diện, cách xử tính Office, nên ngôn ngữ lập trình VisualBasic 6.0 (VB 6.0) công cụ hữu ích giúp công tác xử số liệu trắc địa Đặc biệt ... Đối với công tác quan trắc lún công trình, tính đắn trình lún công trình phụ thuộc vào độ xác quan trắc, chịu ảnh hưởng lớn phương pháp xử số liệu Tuy nhiên, phương pháp xử số liệu quan...
 • 70
 • 1,319
 • 3
ứng dụng webgis quản lý dữ liệu ô nhiễm không khí khu công nghiệp loteco – thành phố biên hòa

ứng dụng webgis quản dữ liệu ô nhiễm không khí khu công nghiệp loteco – thành phố biên hòa

Địa lý - Địa chất

... - Người sử dụng truy cập đến ứng dụng GIS không cần sử dụng phần mềm Đối với người dùng kinh nghiệm GIS, việc sử dụng WebGIS dễ dàng so với sử dụng phần mềm GIS khác - Đối với nhà quản lý, ... Kết khối lượng liệu khổng lồ cần phải xử lý, gây khó khăn cho người quản người sử dụng liệu Ngày nay, công nghệ WebGIS ngày phát triển tạo nên công cụ hữu dụng việc quản lý, thể truy vấn thông ... nguồn mở nhiên sử dụng API key Google cung cấp Một API key cho phép người sử dụng kiểm soát ứng dụng cách Google liên lạc với người sử dụng ứng dụng ích họ xây dựng 17 3.3.3 Công nghệ Geoserver...
 • 56
 • 713
 • 1
Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng

Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng

Công nghệ thông tin

... Chương 3: Xây dựng ứng dụng minh hoạ Triển khai ứng dụng minh hoạ Kho liệu Ngân hàng Khai phá liệu phát luật kết hợp Ứng dụng kho liệu ngân hàng Chương 1: KHO DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN ... hoạ thuật toán Apriori Khai phá liệu phát luật kết hợp Ứng dụng kho liệu ngân hàng 32 Cụ thể: (1) Trong lần lặp thuật toán, mục phần tử tập ứng cử 1-mục: C1 Thuật toán đơn giản quét tất giao dịch ... theo tiêu chí người sử dụng quan tâm Ứng với giai đoạn bước: Tập hợp liệu thô Tại bước này, người sử dụng phải thực tập hợp liệu từ nhiều nguồn để đưa vào bảng liệu thô Khai phá liệu phát luật...
 • 60
 • 597
 • 1
Khảo sát khả năng tách loại Photphat từ dung dịch nước bằng vôi, muối sắt (III) Clorua, nhôm Sunfat và ứng dụng để xử lý nước thải của công ty Supe Photphat và

Khảo sát khả năng tách loại Photphat từ dung dịch nước bằng vôi, muối sắt (III) Clorua, nhôm Sunfat và ứng dụng để xử nước thải của công ty Supe Photphat và

Hóa học

... qui trinh xu ly thich hcrp de tach loai c(3 hieu qua cac chat gay doc hai co nuac thai Cong ty bao dam tn^ng sach me)i tmang nuac la mot nhu cau can thiet Trong ban luan van chung toi de cap ... 0,2mg/l P,^Sng ~ 4mg/l - Nong cho phep doi vclri nude thai chi duac thai vao nguon nucifc diing cho giao thong thuy, tudi tieu, bcri loi, thuy san va trot: Phouca = 0,5mg/l ; P,.„^ = 6mg/l - Vdi nong ... nhieu Cong ty, xf nghiep dugc moc len va dan so cua linli gia tang nhanh chdng Tuy nhien ve mat bao ve moi trudng ft dugc quan tam diing muc vi the ca mdi tiordng khf va nguon nudc d day deu bj...
 • 99
 • 792
 • 0
Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng

Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng

Thạc sĩ - Cao học

... dựng ứng dụng minh hoạ Triển khai ứng dụng minh hoạ Kho liệu Ngân hàng KHO DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN Hệ thống xử giao dịch trực tuyến (OLTP) Hầu hết doanh nghiệp giới áp dụng công ... Nếu người sử dụng muốn thực truy vấn, hệ thống thực tìm kiếm liệu Data warehouse cách thống thay tìm kiếm CSDL (Cơ sở liệu) nguồn công cụ chuyên biệt tương ứng, từ tiết kiệm nhiều thời gian xử ... trung tối ưu Các công cụ phân tích: Các công cụ hỗ trợ truy vấn, tạo báo cáo, OLAP, chí hỗ trợ khai phá liệu (phân tích xu hướng, dự đoán, đưa luật ) - Các công cụ cho phép người sử dụng dễ dàng,...
 • 22
 • 334
 • 0
XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU

XÂY DỰNG LỚP XỬ DỮ LIỆU

Kỹ thuật lập trình

... dàng trình bảo trì, phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình đại Người Xử thể Xử nghiệp vụ Xử lưu trữ Dữ liệu Mô hình xử ứng dụng Học phần - Lập trình ứng dụng ... web làm trước Chỉ điều khác biệt trang web, nhiều thành phần giao diện xử tương ứng điều khiển người dùng, thiết kế xây dựng cho chức hay yêu cầu cụ thể Điều khiển người dùng thuộc ... code truy cập liệu xử giao diện gây không khó khăn việc xây dựng, phát triển bảo trì ứng dụng web Chính đó, phần này, hướng dẫn bạn xây dựng lớp xử đối tượng thể liệu Lớp xử đảm nhận...
 • 23
 • 401
 • 4
Tài liệu Bài 5: XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU pptx

Tài liệu Bài 5: XÂY DỰNG LỚP XỬ DỮ LIỆU pptx

Cơ sở dữ liệu

... DataTable Trong lớp xử trên, thực thao tác truy xuất cập nhật liệu, đó, cần sử dụng thư viện ADO.Net Bộ thư viện sử dụng lớp xử System.Data.OleDb Lẽ đương nhiên, xây dựng ứng dụng riêng mình, ... lCmd.ExecuteNonQuery() lCn.Close() End Sub Sử dụng lớp đối tượng Sau thiết kế lớp xử hoàn tất, việc hiển thị liệu hình đơn giản Xử sau liệt kê sách bảng liệu: Private Sub Page_Load(…, e …) ... nhóm +Danh sách thuộc tính: Để đảm bảo tính bao bọc phương pháp lập trình hướng đối tượng, sử dụng thuộc tính để thực giao tiếp biến thành viên với xử bên lớp +Nhóm hàm khởi tạo đối tượng: Danh...
 • 11
 • 500
 • 6
Xây dựng lớp xử lý dữ liệu

Xây dựng lớp xử dữ liệu

Kỹ thuật lập trình

... truy xuất cập nhật liệu, đó, cần sử dụng thư viện ADO.Net Bộ thư viện sử dụng lớp xử System.Data.OleDb Lẽ đương nhiên, xây dựng ứng dụng riêng mình, tùy theo yêu cầu cụ thể ứng dụng, bạn hoàn ... xử liệu Mô hình xử ứng dụng Thiết kế tổng quan Để giúp bạn dễ dàng theo dõi cấu trúc chi tiết lớp xử lưu trữ liệu (XL_BANG), bắt đầu tìm hiểu thiết kế tổng quan Như tên gọi nó, lớp xử ... xây dựng lớp đối tượng xử liệu Giáo viên hướng dẫn cho học viên xây dựng lớp xử (khách hàng chẳng hạn), sử dụng lớp xử vừa xây dựng để lấy liệu Dựa vào lớp xử hướng dẫn cho học viên,...
 • 10
 • 155
 • 0
Bảo mật trong điện toán đám mây và ứng dụng cho trung tâm dữ liệu điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT

Bảo mật trong điện toán đám mây và ứng dụng cho trung tâm dữ liệu điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệp hay cá nhân sử dụng dịch vụ công nghệ không cần phải kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu công nghệ, không cần phải quan tâm đến sở hạ tầng công nghệ Hạ tầng sở điện toán đám mây kết hợp ... tăng khả ứng dụng công nghệ thông tin sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ứng dụng điện toán đám mây giải pháp mang lại nhiều lợi ích Trong mô hình điện toán đám mây, vấn đề liên quan tới công nghệ ... bảo mật rủi ro thách thức an toàn thông tin người sử dụng cần biết trước định sử dụng điện toán đám mây Tìm hiểu kiến trúc mục tiêu bảo mật quản bảo mật Từ đó, đưa phương pháp để nâng cao...
 • 4
 • 1,034
 • 15

Xem thêm