0

soan bai lap dan y bai van tu su 10

Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Công nghệ

... tài thuyết minh).- Kết bài : Ở bài văn tự sự, kết bài thường là sự kết thúc của câu chuyện, nhận định về ý nghĩa của câu chuyện. Ở bài văn thuyết minh, nhấn mạnh về đối tượng đã thuyết minh, ... thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh.II. RÈN KĨ NĂNG1. Khi lập dàn ý cho bài văn thuyết minh, cần chú ý các bước như sau :(1) Xác định đề tài : Thuyết minh về đối tượng nào ?(2) X y ... b y các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh ?- Kết bài : Nhấn lại đề tài thuyết...
 • 2
 • 14,228
 • 15
Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Tiết 13 Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... với sự giúp đỡ của th y, bạn, Mạnh đã nhìn th y lỗi lầm của mình.+ Chăm chỉ học hành, tu dưỡng mọi mặt.+ Kết quả cuối năm Mạnh đạt học sinh tiên tiếnKết bài:+ Suy nghĩ của Mạnh sau lễ ... Soạn bài Uy-li-xơ trở về.IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung : Giaùo aùn văn 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Maïnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 10 Từ ... Mạnh nghĩ về những khuyết điểm, việc làm của mình trong những lúc y u mềm. Đó là trốnhọc đi chơi lêu lổng với bạn.Chuyến đi y chẳng mang lại kết quả gì.+ Gần một tu n bỏ học, bài vở không...
 • 5
 • 39,014
 • 57
Lập dàn ý bài văn tự sự

Lập dàn ý bài văn tự sự

Ngữ văn

... Mết tất y u phải đến vì ông là cội nguồn, là c y xà nu đại thụ của T y Nguyên. của T y Nguyên. + Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên+ Sau đo ùlà bé Heng, tương lai của T y Nguyên-Tình ... con người T y Nguyên.của mỗi con người T y Nguyên.Em h y khái quát những điều nhà văn nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” ? Nhóm 2Lập dàn ý cho văn bản “Truyện An Dương ... trường mến y u Trong phần trích trên nhà văn Nguyên Ngọc nói về vấn đề gì?Nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc ông đã viết truyện ngắn “Rừng xà nu” như theá naøo. Lập dan ý viết...
 • 13
 • 6,092
 • 6
iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

iết 7: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.

Ngữ văn

... đ y lùi cái y u của bản thân và phát huy thế Ng y giảng: Tiết 7. phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.A. Mục tiêu bài học. Giúp học sinh: - Nắm vững cách phân tích và xác định y u ... tích đề và lập dàn ý hai đề luyện tập SGK.- Soạn bài theo phân phối chơng trình. Nhóm 3. - Phân tích đề và lập dàn ý cho đề 1: Từ ý kiến dới đ y anh chị có suy nghĩ gì về việc "chuẩn ... Nam là sự thông minh và nh y bén với cái mới Nh ng bên cạnh cái mạnh đó vẫn tồn tại không ít cái y u. y là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hớng ch y theo những môn học "thời...
 • 4
 • 32,351
 • 113
tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

tiet 85: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... bài:- Giới thiệu lời d y của chủ tịch Hồ Chí Minh- Lời d y của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện tu dưỡng của từng cá nhân.- Cần phải Thường xuyên rèn luyện phấn đấu để có cả ... tính quyết định cho hiệu quả của công việc.III- Kết luận:III- Kết luận: Khẳng định:+ Hoàn cảnh khó khăn, ta càng phải quyết tâm khắc phục.+ Khó khăn chính là môi trường rèn luyện bản lĩnh ... nLuËn cø 1LuËn cứ 2Luận cứ nKết bàiMở bàiThânbài 11III- Luyện tậpIII- Luyện tậpBài tập 1Bài tập 1 Trong một lần nói chuyện với học sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đà chỉ rõ: Có tài mà không...
 • 15
 • 9,608
 • 29
Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tư liệu khác

... Mỗi nhóm h y lập dàn ý cho mỗi y u cầu của phần Luyện tập trong SGK.Em h y trình b y dàn ý giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm?Em h y giới thiệu quy trình để làm ra hạt gạo. Vế ... Nguyễn Bỉnh Khiêm là tấm gương về tài năng và nhân cách.- Tấm gương đó còn sáng soi đến mÃi ng y nay và sau n y. 2. Giới thiệu quy trình để làm ra hạt gạo.Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm h y ... Nêu suy nghĩ, nhận định của người viết về vấn đề vừa trình b y. 2. Văn bản thuyết minh và bố cục ba phần:- Bố cục 3 phần hoàn toàn phù hợp với văn bản thuyết minh.- Bởi vì: Văn bản thuyết minh...
 • 8
 • 20,588
 • 52
lap dan y bai van nghị luan

lap dan y bai van nghị luan

Ngữ văn

... hoàn thành đ y đủ các bài tập ở phần luyện tập.- Soạn bài: Truyện Kiều (Tác giả)theo câu hỏi hướng dẫn học bài (SGK):+ cuộc đời tác giả Nguyễn Du.+ Sự nghiệp văn học. III. Luyện tập1. ... khác để gợi suy nghĩ cho người đọc:* Ví dụ:+ Các loại sách dành cho lứa tu i học đường hiện nay.+ Các loại sách về tâm sinh lí bạn trẻ.+ Các loại sách tham khảo cho học sinh khối 10 . - ... tôi những chân trời mới”H y giải thích và bình luận ý kiến trên. III. Luyện tập* Lập dàn ý cho bài văn:- Mở bài:+ Giới thiệu lời d y của Bác.+ Khẳng định đ ybài học quý giá và có...
 • 20
 • 5,723
 • 17
Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tiết 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Ngữ văn

... kinh nghiệm, bổ sung : Giáo án 10 cơ bản - 3 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 2 - – Nguyễn Văn Mạnh ... n y có thể làm mẫu để thuyết minh về các nhân vật lịch sử (nhà trị, nhà văn, nhà giáo)2.Bài văn thuyết minh về tác phẩm văn học :Ra-ma-ya-na Bài gồm 3 phần : -Giới thiệu lai lịch, quy ... nhóm, cử người trình b y - Học sinh đọc văn bản :Ra-ma-ya-na - Học sinh trao đổi theo nhóm , cử người trình b y Họat động2:Học sinh xác định dàn bài cho bài văn thuyết minh - Học sinh...
 • 3
 • 10,071
 • 72
Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tiết 79 Lập dàn ý bài văn nghị luận

Ngữ văn

... d y: Giáo án 10 cơ bản - 1 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Maïnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 ... buộc.+ Dàn ý: cái tự x y dựng, mang tính sáng tạo, t y thuộc vào trình độ, sở thích, kỹ năng của mỗi cá nhân.+ Bài viết: sản phẩm ngôn ngữ cụ thể, hoàn chỉnh, phản ánh đ y đủ cách hiểu đề, ... Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009Tiết:79 Làm văn: Ng y soạn: 06.3. 2 010 I .M ụ c tiêu : Giúp học sinh: 1.Kiến thức : -Nắm được tác dụng của việc lập dàn ý...
 • 4
 • 4,147
 • 15
Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Lap dan y bai van nghi luan ( 11 nang cao)

Ngữ văn

... NLXH2/Kyợ nng : Coù kyợ nng phỏn tờch õóử, tỗm y , lỏỷp daỡn y cho baỡi vn NLXH3/ Thại âäü : Cọ thỉïc v thọi quen láûp daỡn y trổồùc khi laỡm vnB. PHặNG PHAẽP GIANG DAYaỡm thoải, Nãu váún ... giổợa 3 õóử trón.Hoỹc sinh tióỳn haỡnh tỗm y cho õóử 2 vaỡ õóử 3- Âãö 2: Bäø sung thãm mäüt säú cáu hoíi âãø tỗm y + Taỷi sao noùi moỹi tióỳt kióỷm suy cho cng l tiãút kiãûm thåìi gian?+ Âiãưu ... vàn) LUYÃÛN TÁÛPPHÁN TÊCH ÂÃÖ, LÁÛP DAÌN Y CHO BAÌI VÀN NGHậ LUN XAẻ HĩIA. MUCTIU: Giuùp hoỹc sinh:1/ Kióỳn thổùc: Nừm vổợng caùch phỏn tờch õóử, lỏỷp daỡn y cho baỡi vn NLXH2/Kyợ nng...
 • 3
 • 2,227
 • 8
LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHị LUẬN

Ngữ văn

... luận:(phần Ghi nhớ SGK, trang 108 )III. Luyện tập.Bài tập 1.a. Bổ sung một số điểm còn thiếu. - Đức và tài có quan hệ khăng khít với nhau - Thường xuyên rèn luyện để có cả đức lẫn tài b. ... thiệu lời d y của Bác và định hướng nội dung bài viết. - Thân bài: + Giải thích câu nói của Bác + Ý nghĩa câu nói đối với việc rèn luyện tu dưỡng cá nhân - Kết bài: Cần phải rèn luyện để có ... cục ba phần(mở, thân, kết bài)2. Tác dụng: -Giúp người viết bao quát được những nội dung chủ y u, những luận điểm, luận cứ và phạm vi mức độ nghị luập(mức độ nhiều, ít) -Tránh được tình trạng...
 • 5
 • 11,690
 • 33
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sựsử dụng yếu tố nghị luận

Công nghệ

... U tôi :D y con từ thuở còn thơD y vợ từ thủơ bơ vơ mới vềNgười ta như c y. Uốn c y phải uốn từ non. Nếu để lớn lên mới uốn, nó g y. Có khi nó còn bật vỡ mặt mình.(Theo Duy Khán, Tu i thơ ... bỏ đi y u tố nghị luận thì câu chuyện sẽ ra sao? Để tìm hiểu y u tố nghị luận trong đoan trích văn bản tự sự n y, chú ý đoạn từ “Người ta bảo” cho đến hết)Khi kể chuyện về người bà kính y u ... 1996)Gợi ý: Tác giả kể chuyện gì về người bà của mình? (những sự việc nào được kể) Kể chuyện về bà, tác giả muốn thể hiện điều gì, chứng minh điều gì? Trong câu chuyện về bà, người viết có sử...
 • 2
 • 14,395
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008