0

sang kien kinh nghiem phuong phap toa do trong mat phang

Trắc nghiệm Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trắc nghiệm Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNGCHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TẬP II Câu hỏi số 2:Câu hỏi số 2:Đường thẳng...
 • 12
 • 5,238
 • 232
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 3 Parabol 1. Phương trình chính tắc: 22y px, (p>0 gọi là tham số tiêu). 2. Các yếu tố: Một tiêu điểm ;02pF, đường chuẩn 2px B. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Trong ... Elip đã cho. 4. Trong mặt phẳng Oxy cho Hyberbol (H) : .14522yx a. Tìm tâm sai và các tiệm cận của (H). b. Lập phương trình tiếp tuyến của (H) đi qua điểm 4;5M. 5. Trong mpOxy cho cho ... (D) tiếp xúc với (E). B 2 F 2 y x O Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 7 12. (ĐH_CĐ Khối D_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x 1)2+(y+2)2=9...
 • 8
 • 23,247
 • 546
Thiết kế dạy học trực tuyến chương phương pháp toạ độ trong mặt phẳng - Hình học 10 THPT

Thiết kế dạy học trực tuyến chương phương pháp toạ độ trong mặt phẳng - Hình học 10 THPT

Thạc sĩ - Cao học

... lực, sự phát triển của hệ thần kinh có những thay đổi quan trọng do cấu trúc bên trong của não phức tạp và các chức năng của não phát triển, số lƣợng dây thần kinh liên hợp tăng lên, liên kết ... kiến thức trong SGK môn toán đƣợc trình bày theo quan điểm toán học hiện đại. Tuy nhiên trƣớc năm 2000 HS vẫn học các kiến thức toán trong nhiều bộ SGK do nhiều tác giả biên soạn. Trong những ... quan trọng trong môn toán lớp 10 ở trƣờng THPT. Nó bao gồm các nội dung: Vectơ, các phép toán về Vectơ và phƣơng pháp tọa độ trong mặt phẳng. Các kiến thức này có một vị trí quan trọng trong chƣơng...
 • 110
 • 1,882
 • 7
Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinh qua dạy học chương phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

Tăng cường hoạt động nhận thức của học sinh qua dạy học chương phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

Khoa học tự nhiên

... CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPH5 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC TOÁN 5 1. Vai trò của Toán học trong đời sống và trong các ngành ... TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 15 1. Phương pháp tọa độ và vai trò của phương pháp tọa độ trong mặt phẳng tọa độ 15 2. Nội dung của phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 16 3. Phương pháp tọa độ trong ... THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC TOÁN 1. VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG CÁC NGÀNH...
 • 92
 • 988
 • 4
Ôn tập Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập Hình học 10 chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... (E).2) Cho ( )1;1M, lập PT đường thẳng qua M và cắt (E) tại hai điểm A, B : MA MB=.C©u 23. Trong hệ toạ độ Oxy cho hai điểm ( ) ( ) ( )1 24;0 , 4;0 0;3 vµ F F A−.1) Viết PT chính tắc ... chữ nhật được gọi là ngoại tiếp elip (E) nếu mỗi cạnh của hình chữ nhật đều tiếp xúc với (E). Trong tất cả các hình chữ nhật ngoại tiếp (E), hãy xác định:1) Hình chữ nhật có diện tích nhỏ...
 • 4
 • 3,682
 • 101
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... Chuyên đề ViiI. Phơng pháp toạ độ trong mặt phẳng Ban KHTNChuyên đề ViiI. Phơng pháp toạ độ trong mặt phẳng (6 tiết )A. Mục tiêu.- Học sinh thành thạo cách ... E(2; 8). Tìm góc giữa hai tiếp tuyến đó.Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ OxyNguyễn Quỳnh Nga THPT Trần Hng Đạo3Chuyên đề ViiI. Phơng pháp toạ độ trong mặt phẳng Ban KHTNd) Tìm m để đờng thẳng ... M và song song với d.Nguyễn Quỳnh Nga THPT Trần Hng Đạo1Chuyên đề ViiI. Phơng pháp toạ độ trong mặt phẳng Ban KHTNe) M là điểm thuộc (E) sao cho tam giác MF1F2 vuông tại M. Tính diện...
 • 6
 • 2,067
 • 49
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... của . Do đó một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến. - Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó.4. Phương trình tổng quát của đường thẳng Trong ... Phương trình tham số của đường thẳnga) Định nghĩa Trong mặt phẳng cho đường thẳng đi qua điểm và nhận làm vectơ chỉ phương. Với mỗi điểm bất kì trong mặt phẳng, ta có .Khi đó cùng phương vớiHệ ... Nhận xét: - Nếu là một vectơ chỉ phương của đường thẳng thì cũng là một vectơ chỉ phương của . Do đó một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương. - Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu...
 • 7
 • 1,272
 • 17
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... (d). đường thẳng BD căt (d) tại M. Tìm quĩ tích các điểm D và M.III. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂMBài 1. Trong mặt phẳng cho ( ) ( )1;2 , 2;3I M −,đường thẳng ( ):3 9 0d x y− + = Và đường tròn ( ... : 2 0AB x y AD x y+ − = − + = và có tâm ( )1;1I lập phương trình các cạnh BC và CDBài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho: ( )( )': 2 2 0, : 2 8 0d x y d x y− + = − − =. Tìm phép đối ... M ta dựng tiếp tuyến cắt hai tiếp tuyến AB,AC tại D, E. Tìm tập hợp tâm đường tròn ngoai tiếp DOE∆ khi M chuyển động trên (O). Bài 6. Cho hai đường tròn ( ) ( )1 1; , ;O R O R cắt nhau...
 • 4
 • 931
 • 4
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán học

... một phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đó33 )Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C(-3;1) và phương trình đường phân giác trong AD,đường cao AH lần lượt là x+3y+12 = 0 và x+7y ... cácđường thẳng chứa các cạnh của tam giác ABC34) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có B(2 ; -1), đường cao và đường phân giác trong lần lượt qua A và C có phương trình 3x – 4y + ... trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác ABC35) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(9;7) đường phân giác trong vàđường trung tuyến kẻ từ hai đỉnh khác nhau lần lượt...
 • 5
 • 1,265
 • 14
TU CHON TOAN 10 CB ( PHUONG PHAP TOA DO TRONG MAT PHANG)

TU CHON TOAN 10 CB ( PHUONG PHAP TOA DO TRONG MAT PHANG)

Toán học

... = =2/Bài tập BT4:Cho đường thẳng có phương trình tham số:= += − +1 25 3x ty t a /Trong các điểm sau đây,điểm nào nằm trên đường thẳng và điểm nào không: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )−1;1 ... với các trục tọa độ BT5: Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của các đường thẳng trong mỗi trường hợp sau: a/Đi qua điểm M(1;-4) và song song với đường thẳng + − =2 3 5 0x y ... c/Đường thẳng đi qua hai điểm ( ) ( )−1;5 2;9A B BT6: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mỗi trường hợp sau.nếu chúng cắt nhau thì tìm tọa độ giao điểm: + + = − − =− + = − +...
 • 4
 • 855
 • 12
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trung học cơ sở - phổ thông

... CUỐI NĂMPPCT: Tuần: Ngày soạn: 1. Mục đích:_ Ôn tập về các hệ thức lượng trong tam giác_ Ôn tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng,cho học sinh luyện tập các loại toán: + Lập phương trình ... tâm và bán kính cho trước: Trong mp Oxy,cho đ.HSn (C) vớitâm I(a;b)bán kính R có phương trình: (x-a)2 + (y-b)2 = R2 ( )1Vd:Lập phương trình đ.HSn trong các trường hợp sau:a) ... của giáo viên HĐ của học sinh Lưu bảng HĐ 1: định nghóa đường elip . Cho học sinh làm HĐ 1, 2 trong sgk trang 85 _ Giáo viên hướng dẫn hs vẽ 1 đường elip HĐ 2: Phương trình chính tắc của...
 • 22
 • 533
 • 0

Xem thêm