0

giao an lich su lop 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... biểu19 05- 1908 5- 6-19113-2-1930Phong trào Đông Du.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.Phan Bội ChâuNguyễn Tất ThànhThời gianNguyễn Ái QuốcAnh Ba ... 2-9-19 45, tại Sài Gòn.B. Ngày 2-9-19 45, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).C. Ngày 19-8-19 45, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).? Hoạt động 1: Các mốc lịch sửsự kiện tiêu biểu1 858 193019 45 Em ... gian?-1 858 : Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam.-1930: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.-19 45: Cách mạng tháng Tám thành công. Hoạt động 2: Các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 - 19 45 *...
 • 18
 • 4,461
 • 9
Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... sau: Bài 5 -HS làm việc theo cặp, cùng thảo luận- 3 nhóm HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận, HS khác bổ sung.- Cả lớp làm bài-Sửa bài Môn Lịch sử - Lớp 5 Tên bài giảng: PHAN BỘI CHÂU ... canh tân đất nước của NTT là gì? GV chốt ý 1:-Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước?-Học sinh: Bình tây…-Học sinh nghe1-2 HSHS thảo luận nhóm 4-HS đại diện trả lời, bổ sung ... XX.-HS làm việc trong nhóm-3 HS trình bày, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến-Phạm Bành, Đinh Công Tráng (Ba Đình-Thanh Hoá)-Phan Đình Phùng (hương Khê –Hà Tĩnh)-Nguyễn Thiện Thuật (Bãi Sậy-Hưng...
 • 11
 • 6,675
 • 9
Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Mầm non - Tiểu học

... xuất,khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUTHỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH1 phút 5 phút2 phút12phút15phút 5 phút Khởi động:  ... DẠY HỌC CHỦ YẾUTHỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH1 phút 5 phút Khởi động: Hát Bài cũ: Nước Văn Lang- Nước Văn Lang ra đời ở đâu & vào thời gian nào?- Đứng đầu nhà ... nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn ra cuộc khởi nghóa - Bảng thống kê Thời gian Cuộc khởi nghóaNăm 40 Năm 248Năm 54 2 – 602Năm 722Năm 766 – 779Năm 9 05 Năm 938 ...
 • 35
 • 16,416
 • 37
Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Lịch sử

... xõy dng ch mi (1949-1 959 ):+ Khụi phc kinh t (1949-1 952 ).+ K hoch 5 nm ln 1(1 953 -1 957 )+ i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng h cỏchmng th gii.3. t nc trong thi kỡ bin ng(1 959 -1978):+ ng li Ba ngn ... cú suy ngh gỡ v mi quan h gia nc ta vi cỏc nc chõu Phi hin nay? 5. Hng dn, dn dũ:+ Tr li cỏc cõu hi cui bi.+ c v tr li cỏc cõu hi bi 7.+ Su tm tranh nh, t liu v M latinh t sau nm 19 45 n ... nào?I.Liên Xô:1.Công cuộc khôi phục kinh tế(19 45- 1 950 ):-Hoàn cảnh: bị tổn thất nặng nề do chiến tranh.=>Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946- 1 950 )-Thành tựu: + Hoàn thành trước 9 tháng.?...
 • 24
 • 4,695
 • 5
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Lịch sử

... đó nhanh chống bị địch chiếm lại. Cuộc khởi nghĩa nhanh chống bị thất bại và đàn áp.Gv: Vì sao cuộc khởi nghĩa nhanh chống bị thất bại?Hs:- Khách quan: Thục dân Pháp còn mạnh.- Chủ quan:+ ... lính Nghệ An bị đa đi làm bia đỡ đạn ở Lào, họ căm phẫn vùng dậy đâu tranhb. Diễn biến: sgk4. Bài học kinh nghiệm:- Về k/n nghĩa vũ trang.- Xây dựng lực lơng vũ trang.- Chiến tranh du kíchIV: ... thơng nghiệp.- đầu năm 1 953 , giảm tô, cải cách ruộng đất.- 12/1 953 , Quốc hội thông qua luật cải cách rđ.3. Văn hoá:- Phong trào thi đua yêu nớc lan rộng.- 1 /5/ 1 952 , Đại hội thi đuatoàn...
 • 85
 • 2,208
 • 7
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Lịch sử

... chiãún tranh thãú giåïi thỉï II hãû thäúng XHCN ra âåìi.-Ngy 8-1-1949 Häüi âäưng tỉång tråü kinh tãú (SEV) ra âåìi gäưm cạc nỉåïc: Liãn Xä, An- ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri. - Ngy 14 -5- 1 955 täø ... triãøn: -An- ba-ni â âiãûn khê họa cnỉåïc, giạo dủc pht triãøn cao nháút cháu Áu báúy giåì.-Ba lan sn lỉåüng cäng-näng nghiãûp âãưu tàng gáúp âäi.-Bun-ga-ri sn xút cäng nghiãûp 19 75 tàng 55 láưn ... NamẠ.-Cạc thnh viãn ca ASEAN theo trçnh tỉû thåìi gian:+ 8- 8 -1967 cọ 5 nỉåïc: Malaixia, Inâänãxia, Philippin, Thại Lan, Xingapo.+ 1984 Brunáy: thnh viãn thỉï sạu.+ 7-19 95 Viãût Nam: thnh viãn...
 • 115
 • 1,740
 • 3
Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Giáo án lịch sử lớp 9 (HKI)

Lịch sử

... mạng.+In-đô-nê-xi-a: 17/8/19 45 +Việt nam: 2/9/19 45 +Lào: 12/10/19 45 phong trào lan nhanh sang các nớc Nam ávà Bắc phi, nhiều nớc giành đợc độc lập: ấnđộ(1946-1 950 ); Ai cập(1 952 ); An- giê-ri(1 954 -1962) - Năm ... Vacsava ra đời nhằm mục đích gì ?ri/(4/19 45) , Tiệp khắc (5/ 19 45) , Nam t-(11/19 45) , An ba ni(12/19 45) và Bun Ga ri(9/1946), CHDC Đức(10/1949) - Từ 19 45- 1949: Các nớc Đông âu đà hoàn thành cuộc ... Ma lai xi a ( 19 65- 1983: GDP tăng 6,3%/năm ); Thái lan ( 1987-1990: GDPtăng 11,4%/năm)III. Từ asean 6 phát triển thành asan 10 - 1984, Brunay xin ra nhập ASEAN - 7/19 95, Việt nam - 9/1997,...
 • 27
 • 2,888
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Giáo án lịch sử lớp 10 trọn bộ

Lịch sử

... sinh suy nghĩ: Tại sao nô lệ lại đấutranh? Hậu quả của các cuộc đấu tranh đó?( Câuhỏi này nếu còn thời gian thì cho học sinh thảo luậntrên lớp, nếu không còn thời gian GV cho học sinhvề nhà suy ... cấp mới địa chủ và nông dân lĩnh canh, từđây hình thành quan hệ sản xuất phong kiến, đólà quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân lĩnhcanh thay thế cho quan hệ bóc lột quí tộc vànông dân ... ra cho HS quan sát tranh: tợng lực sĩ némđĩa, tranh tợng nữ thần A-thê- na, - GV đặt câu hỏi: HÃy nhận xét về nghệ thuật củaHy Lạp- Rô-ma?-GV gọi học sinh trả lời và các nhóm bổ sung cho nhau,...
 • 279
 • 18,056
 • 93
Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Giáo án Lịch sử lớp 10 (Từ bài 21 đến bài 40).

Lịch sử

... sách của Vua Quang Trung.- HS nghe, ghi chép.GV minh họa về chính sách đối ngoại của Quang Trung. Sau khi đánh tan 29 vạn quân Thanh, Quang Trung cử Ngô Văn Sở và Phan Huy Ích sang Trung Quốc ... quân Thanh kéo sang nước ta.- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân tiến ra Bắc.- Mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn giành chiến thắng vang dội ... đầu với nhà Mạc ở Thăng Long - Bắc triều.- 154 5 - 159 2 chiến tranh Nam Bắc triều bùng nổ ⇒ nhà Mạc bị lật đổ, đất nước thống nhất.* Chiến tranh Trịnh - Nguyễnthể đưa ra thông tin phản hồi...
 • 114
 • 12,369
 • 71

Xem thêm