0

giao an dia ly lop 11 bai 6 tiet 3

Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 6 pps

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 6 pps

Mầm non - Tiểu học

... YẾU1. Khởi động (1) 2. Kim tra bi c (4)ã GV gi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 13 VBT Địa lớ.ã GV nhn xột, ghi im. 3. Bi mi (30 ) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Tây Nguyên – nơi có nhiều dân tộc ... (bn ), tranh, nh tỡm ra kin thc.ã Yờu quý cỏc dõn tộc ở Tây Nguyên và có ý thức tôn trọng truyền thống văn hóa của các dân tộc.II. ĐỒ DÙNG DY HCã Tranh, nh v nh sn, buụn lng, trang phục, ... ĐÔNGĐỊA LÍBài 6 : MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊNI. MỤC TIÊU Học xong bài này, HS bit:ã Mt s dõn tc Tõy Nguyờn.ã Trỡnh by được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục,...
 • 2
 • 3,657
 • 9
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 11 pps

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 11 pps

Mầm non - Tiểu học

... YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kim tra bi c (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 2, 3 / 23 VBT a lớ.ã GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc Hoạt ... sụng.ã Dựa vào bản đồ, tranh , ảnh để tìm ra kin thc.ã Cú ý thc tụn trng, bo v cỏc thành quả lao động của con người.II. ĐỒ DÙNG DẠY HCã Bn a lớ t nhiờn Vit Nam.ã Tranh, ảnh về đồng bằng Bắc ... Môn: Địa Trường tiểu học Vĩnh Trường Thứ ……ngày………tháng………năm 200….ĐỊA LÍ Bài 11 : ĐỒNG BẰNG BẮC BỘI. MỤC TIấU Hc xong bi ny, HS bit :ã Ch v trí của đồng bằng Bắc Bộ trên...
 • 2
 • 3,605
 • 13
Giáo án địa lý lớp 11 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lớp 11 cơ bản trọn bộ

Địa lý

... GV: Hồ Đức Thiệu Trang 13 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa11 - Cơ bảntrình bày sự ra đời và phát triển của EU?Gợi ý: - Chú ý các mốc thời gian: 1957, 19 73, 1981, 19 86, 1995, 2004, 2007.- ... 1957: Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc xăm bua.+ Năm 19 73: Anh, Ai-len, an Mạch.+ Năm 1981: Hi-lạp.+ Năm 19 86: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.+ Năm 1995: Phần Lan, Thụy Điển, Áo.+ Năm 2004: Hung-ga-ri, ... Đức Thiệu Trang 31 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa11 - Cơ bảnchuẩn kiến thức.Hoạt động 3: Cả lớpBước 1: GV yêu cầu HS:- Nêu nội dung chiến lược kinh tế mới của Liên Bang Nga?-...
 • 87
 • 9,241
 • 220
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 1 pot

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 1 pot

Mầm non - Tiểu học

... t nh nỳi Phan- xi-png.ã Da vo lc (bn ), tranh , ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thc.ã T ho v cnh p thiờn nhiờn ca t nc Vit Nam.II. DNG DY HCã Bn a lớ t nhiờn Vit Nam.ã Tranh, nh v dóy ... Mục tiêu: HS mô tả được đỉnh núi Phan- xi-păng. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 59.- Nghe GV giao nhiệm vụ.Bước 2 :- Gọi các nhóm ... Vit Nam.ã Tranh, nh v dóy nỳi Hoàng Liên Sơn và đỉnh núi Phan- xi-păng.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Hoàng Liên Sơn – dãy...
 • 2
 • 7,760
 • 30
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 10 docx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 10 docx

Mầm non - Tiểu học

... Nam).ã Bn a lớ t nhiên Việt Nam.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động họcHoạt động 1 : Làm việc cả lớp Mục tiêu : Chỉ được dãy núi Hoàng ... (như ở câu 2 trongSGK) lên bảng và giúp HS điền đúng các kiếnthức vào bảng thống kê.Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp Mục tiêu: Hệ thống được những đặc điểm chính về1 ...
 • 2
 • 2,527
 • 4
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 2 pps

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 2 pps

Mầm non - Tiểu học

... im tiờu biu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội ca mt s dõn tc Hong Liờn Sn.ã Da vào tranh ảnh bằng số liệu để tìm ra kiến thc.ã Xỏc lp mi quan h a lớ gia thiờn nhiên và sinh hoạt ... Nam.ã Tranh, nh v nh sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 2, 3 / ... (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 2, 3 / 7 VBT a lớ.ã GV nhn xột, ghi im. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Hoàng Liên Sơn – nơi cư trú của dân tộc ít ngườiHoạt...
 • 2
 • 3,522
 • 5
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 3 pot

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 3 pot

Mầm non - Tiểu học

... xuấtphân lân. Cách tiến hành : Bước 1 :- GV yêu cầu HS đọc thầm mục 3 trong SGK, trảlời câu hỏi trong SGV trang 63 .- Làm việc cá nhân. Bước 2 :- Gọi HS trình bày kết quả làm việc trước ... Liên Sơn làm nhiều thủ công như : dệt, may, thêu, an lát, rèn, đúc,…tạo nên nhiều sản phẩm đẹp có giá trị. 3. Khai thác khoáng sảnHoạt động 3 : Làm việc cá nhân.  Mục tiêu: Dựa vào hình vẽ...
 • 2
 • 2,647
 • 5
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 4 ppt

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 4 ppt

Mầm non - Tiểu học

... tiến hành : Bước 1 : - Yêu cầu HS đọc mục 1 trong SGK và quan sát tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ, trả lời các câu hỏi trong SGV trang 65 .- Làm việc cá nhân. Bước 2 :- Gọi HS trình bày kết ... Nam.ã Tranh, ảnh về vùng trung du Bắc Bộ.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bi c (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 1, 2 / 9 VBT a lớ.ã GV nhn xột, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’) ... vựng trung d Bc B .ã Xỏc lp c mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở trung dụ Bắc B.ã Nờu c quy trỡnh ch bin chố.ã Da vo tranh , ảnh, bảng số liệu để tìm ra...
 • 2
 • 3,412
 • 4
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 5 doc

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 5 doc

Mầm non - Tiểu học

... YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kim tra bi c (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 1, 2 / 11 VBT a lớ.ã GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Tây Nguyên – xứ sở của cao nguyên ... hỡnh, khớ hu).ã Dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh , ảnh để tìm ra kiến thức.II. ĐỒ DÙNG DẠY HCã Bn a lớ t nhiờn Vit Nam.ã Tranh, ảnh và tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên.III. ... hành : Bước 1 : - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhómmột số tranh ảnh và tư liệu về một cao nguyên.- Nhận tranh ảnh và tư liệu. ...
 • 2
 • 8,923
 • 55
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 7 pps

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 7 pps

Mầm non - Tiểu học

... Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnhvùng trồng câycà phê ở Buôn Ma Thuột, nhận xét vùng trồng câycà phê ở Buôn Ma Thuột.- HS quan sát tranh ảnhvùng trồng cây cà phê ởBuôn ... HS lm bi tp 1, 2 / 15 VBT a lớ.ã GV nhn xột, ghi im. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba danHoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Mục tiêu : Trình ... công nghiệp lâu năm v chn nuụi gia sỳc.ã Da vo lc (bn đồ), bảng số liệu tranh, ảnh để tìm ra kiến thc.ã Xỏc lp mi quan h a lớ gia cỏc thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên vớiø hoạtđộng...
 • 2
 • 2,924
 • 13
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 8 docx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 8 docx

Mầm non - Tiểu học

... Tranh, nh v nhà máy thủy điện và rừng ở Tây Nguyên.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bi c (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 1, 2 / 16 VBT a lớ.ã GV nhn xét, ghi điểm. 3. ... câu trả lời. - GV gọi HS chỉ 3 con sông (Xê Xan, Ba, Đồng Nai) và nhà máy thủy điện Y-a-li trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường.- 1 HS chỉ chỉ 3 con sông trên bản đồ Địa lí tự ... (4)ã GV gi 2 HS lm bi tp 1, 2 / 16 VBT a lớ.ã GV nhn xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học 3. Khai thác sức nướcHoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Mục tiêu : Trình bày...
 • 2
 • 2,263
 • 3
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 9 potx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 9 potx

Mầm non - Tiểu học

... Nam. Cách tiến hành : Bước 1 :- Yêu cầu HS quan sát hình 1, tranh, ảnh, mục 1trong SGK và kiến thức bài trước, trả lời các câuhỏi trong SGV trang 76. - Làm việc cá nhân. Bước 2 :- Gọi một vài ... ), tranh, nh tỡm ra kin thc.ã Xỏc lp mi quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên vớiø hoạt động sảnxuất của con người.II. ĐỒ DNG DY HCã Bn a lớ t nhiờn Vit Nam.ã Tranh, ... (1) 2. Kim tra bi c (4)ã GV gi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 18 VBT a lớ.ã GV nhn xột, ghi im. 3. Bi mi (30 ’) Hoạt động dạy Hoạt động học1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông và khaithác nướcHoạt...
 • 2
 • 2,809
 • 20
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 29 doc

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 29 doc

Mầm non - Tiểu học

... Nam.ã Tranh nh về biển, đảo Việt Nam.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YU1. Khi ng (1) 2. Kim tra bi c (4)ã GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 54 VBT a lớ.ã GV nhn xột, ghi im. 3. Bài mới (30 ’) Hoạt ... Bắc Bộ, vịnh Hạ Long, vịnh Thái Lan,các đảo và quần đảo Cái Bầu, Cát Bà, PhúQuốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa. Cách tiến hành : Bước 1 :- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, trả lời cáccâu hỏi ... trên bản đồ tự nhiên ViệtNam treo tường, các vịnh Bắc Bộ,vịnh Thái Lan.- 1, 2 HS chỉ trên bản đồ.- GV mô tả, cho HS xem tranh, ảnh về biểncủa nước ta, phân tích thêm về vaitrò của Biển Đông...
 • 3
 • 6,245
 • 27
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 12 potx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 12 potx

Mầm non - Tiểu học

... ………ngày………tháng ………năm 200……Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm dựa vào SGK và tranh,ảnh thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 83. - Làm việc theo nhóm. Bước 2 :- Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện ... Bắc Bộ có nhiều ngôi nhà quây quần bên nhau.2.Trang phục, lễ hộiHoạt động 3 : Thảo luận theo nhóm Mục tiêu: Trình bày được những đặc điểm về trangphục và lễ hội của người Kinh ở đồng bằngBắc ... Bộ. Cách tiến hành : Bước 1 :- GV yêu cầu HS các nhóm dựa vào tranh,ảnh, kênh chữ trong SGK, trả lời câu hỏitrong SGV trang 70.- Làm việc theo nhóm. Bước 2 :- Gọi các nhóm trình bày. -...
 • 2
 • 2,506
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 15 ppsx

Giáo án Địa lớp 4 - Bài 15 ppsx

Mầm non - Tiểu học

... …….ngày…….tháng…… năm 200… Bước 1 :- Yêu cầu HS dưạ vào vốn hiểu biết, vào tranh ảnh và mục 2 trong SGK, trả lời câu hỏi trong SGV trang 90.- Làm việc theo nhóm. Bước 2 :- Gọi các nhóm trình bày. - ... lời. - GV mô tả thêm về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nội.- Nghe GV giới thiệu.- GV chỉ trên bản đồ Hà Nội cho HS xem vị trí khu phố cổ, khu phố mới. 3. Hà Nội – trung tâm chính ... hóa, khoa học. Cách tiến hành : - Yêu cầu HS dưạ vào SGK tranh, ảnh vốn hiểu biết của HS để thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 91.- Làm việc theo nhóm. - Gọi các nhóm trình bày. - Đại...
 • 2
 • 3,031
 • 9

Xem thêm