0

giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tiếng anh

... 7PHÒNG GD&ĐT ®Ò Thi ph¸t hiÖn häc sinh n¨ng khiÕu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7I. Choose the best answer by circling the letter A,B,C ... 8BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎITIẾNG ANH 7 C. MORE: So sánh hơn của (a lot of / many /much) - Dùng kèm với danh từ đếm được hoặc không đếm được Ex: Do you have more hours than Hoa? - Dùng kèm ... PARTICIPLEADVNOTE2. Anger Angry AngrilyGiận3. Anxiety Anxious AnxiouslyLo lắng4. Act/ action/ activityAct Active ActivelyHoạt động5. Amusement Amuse Amusing/edVui chơi 6. Attraction Attract...
 • 57
 • 10,520
 • 155
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

Tiểu học

... children D. spell3. Can she play the piano?A. Yes, I can B. Yes, he can C. Yes, she can D. Yes, we can.TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-20149. Kate and I are reading books ... little daughter? - She is fine TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014A. thank B. thank you C. thanks you D. you thank 16. How often does your aunt go to the farm? - A.One B. Once ... WATEER2. TELERPHONE 12. MABLE3. BIANGO 13. IDEAR4. DOWIN 14. BUSTY5. FINEISH 15. ENODUGH 6. FIVELD 16. PLANKE7. NEPAR 17. LESMON8. EXCIATING 18. SABD9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG...
 • 18
 • 2,072
 • 6
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tiếng anh

... orange juice banana 62 .milk meat tea coffee 63 .carrot tomato lettuce chicken 64 .want thirsty cold favorite 65 .tea oil soda milk 66 .beef fish chicken soap 67 .tent kite swim stove 68 .always often ... d. bigger53. How ………… are there on the table ? - There are some. a. many banana b. many bananas c. much banana d. much bananas54. What would you like …………… lunch ? - I’ d like some noodles. ... are 35. Is there a board and many desk and benches in your classroom?Does 36. There are beans and peas in the market.The market 37. The menu doesn't have fish and rice.There 38. The...
 • 46
 • 2,794
 • 21
Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Tiếng anh

... C-does D-can 62 -Look!That man……… to open the door of your car.A-try B-tried C-is trying D-has tried 63 -When I was young,I ………to be a singer.A-want B-was wanting C-wanted D-had wanted 64 -They…… ... những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụEx: The man /to whom you have just spoken /is the chairman Trớc một danh từ ngụ ý chỉ một ... chỉ dẫn an toàn của ANZFA dựa trên những tiêu chuẩn đã được thực hiện tốt nhất trên toàn thế 48Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang17.How many languages...
 • 72
 • 6,267
 • 81
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... học sinh nắm vững cách rút gọn phân thức và giải các bài tập liên quan• Phát huy tư duy cho học sinh qua việc phân tích đa thức thành nhân tử và sử dụng các phép biến đổi nhanh.• Học sinh ... 1 4 162 02422224 26 ++++++++++xxxxxxxx = ( )11 1 1)1(24 162 0242220224+=+++++++++++xxxxxxxxxxYêu cầu học sinh lên làm cách khác.Giáo viên cho học sinh nghiên cứu đề Học sinh ... theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC sao cho AN = CM. Gọi K là giao điểm của AN, CM CMR KD là tia phân giác của góc AKCKẻ DH AK⊥ DI KC⊥Ta có: DH . AN = ADNS2(1) DI . CM = CDMS2(2)Mặt...
 • 23
 • 6,958
 • 35
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Ngữ văn

... tranh làng Hồ đà đạt tới sự trang trí tinh tế.(2) Những bộ tranhtố nữ áo màu, quần hoa chanh nền đen lĩnh một thứ màu đen rất Việt Nam.(3)Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than ... tợng thanh * Tóm tắt văn bản tự sựTiết 25 :Từ tợng hình, từ tợng thanhA/ Mục tiêu:-Giúp HS khắc sâu khái niệm từ tợng hình, từ tợng thanh, biết nhận diện đúng từtợng hình, từ tợng thanh, vận ... cháo thì anh Dậu cũng vừ tỉnh lại. Cháo đà hơinguội .Anh Dậu run rẩy vừa định húp bát cháo thì cai lệ ập đến với roi song, taythớc, dây thừng. Chúng thúc ép nhà anh Dậu nộp su. Chị Dậu van nài...
 • 20
 • 10,330
 • 30
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9

Vật lý

... của thanh,biết khối lợng riêng của nớc là D0 = 1000kg/m3.Giải: Thanh chịu tác dụng của trọng lực P đặt tại trung điểm M của thanh AB và lực đẩyAcsimet đặt tại trung điểm N của MB. Thanh ... 30/8,0.2cmgDxlx=+.Bài 6: Một thanh đồng chất, tiết diện đều, một đầunhúng vào nớc, đầu kia tựa vào thành chậu tại O saocho OA = 21 OB. Khi thanh nằm cân bằng, mực nớc ởchính giữa thanh. Tìm khối ... giá tiền phải trả theoquy định để tính ra số tiền phải trả.Đs: 68 60 0 đồng.Bài 5.Hai bóng đèn có ghi Đ1: 6V – 3W; Đ2: 6V -6W.So sánh điện trở của chúng khi chúng sáng bình thường.Để chúng...
 • 38
 • 3,321
 • 39
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Ngữ văn

... đầu bố, mẹ của bé Hồng ở Thanh Hoá vẫn chưa về. Một hôm người cô gọi bé Hồng đến bên cười hỏi là bé Hồng có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ không Biết những rắp tâm tanh bẩn của người cô, bé Hồng ... mạng của anh Dậu bị đe doạ nghiêm trọng. Anh chưa kịp húp ít cháo cho đỡ xót ruột như mong muốn của người vợ thương chồng thì bọn đầu trâu mặt ngựa đã ào vào như một cơn lốc dữ khiến anh lăn ... nhất: phải bán con, bán đàn chó mới đẻ mới đủ suất tiền sưu cho anh Dậu để cứu chồng đang ốm yếu bị đánh đập ngoài đình. Nhưng nguy cơ anh Dậu lại bị bắt nữa vì chưa có tiền nộp sưu cho người em...
 • 63
 • 20,878
 • 217
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 9

Vật lý

... bằng 6 bóng đèn 6V-6W để tìmcách mắc các đèn theo dề bài ta tìm cách mắc 6+ 6=12bóng đèn 6V-6W(đà xét ở bài trớc) nghiệmm={12;4} dÃy; n={ 1;3} bóng. từ kết quả cách mắc 12 đền 6V-6W, ... t2=AD1/(v1*-v2)= 0,275h= 16, 5phThời điểm gặp nhau: 6h20ph+ 7,5ph + 16, 5ph + 6h 54ph * vị trí gặp nhau cách A: X= v1*t2= 16. 0,125=4,4km cách trờng 6- 4,4=1,6km. 6. gọi v1 ,v2 là vận tốc cũae 1 và xe ... (2).Từ (1) và(2) suy ra vt=6vn vt-vn=5/6vt . Thay vào (1) đợc l=35vt /6. khoảng thời gian giữa 2 chuyến tàu liên tiếp là:t=l/vt=35 /6( phút).Nghĩa là cứ 35 /6 phút lại có mộttàu xuất...
 • 18
 • 5,432
 • 11
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Anh ngữ phổ thông

... in England. Canada is (6) to the North of the United States of America. It is the larger (7) the United States. In Canada,many people (8) English because they also came from England many years ... PARTICIPLE ADVNOTE2. Anger Angry AngrilyGiận3. Anxiety Anxious AnxiouslyLo lắng4. Act/ action/ activityAct Active ActivelyHoạt động5. Amusement Amuse Amusing/edVui chơi 6. Attraction Attract ... Is Susan working B. Does Susan workC. Does work Susan D. Has Susan worked15.I’m ………. with the result.A. please B. pleasing C. pleasant D. pleased 16. ……… I carry that bag for you? - Thanks.A....
 • 26
 • 4,025
 • 188
Bồi dưỡng Học Sinh giỏi tiếng anh lớp 11

Bồi dưỡng Học Sinh giỏi tiếng anh lớp 11

Tiếng Anh

... credit cardcompany, make an error and it is almost impossible to correct it. The result is an avalanche of bills,threads, and loss of credit standing.The computer has thrown thousands of people ... and athletics are combined and modern skating is both graceful and physically demanding.3. …………………………….For beginners, balance and control are all important and speed can only increase with proficiency. ... and athletics are combined and modern skating is both graceful and physically demanding.3. …………………………….For beginners, balance and control are all important and speed can only increase with proficiency....
 • 14
 • 6,736
 • 9
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 12

Tiếng Anh

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (6) £ ……. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ABC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 2 3 4 5 6 7 ... for “remnant”?A. characteristic B. relic C. specter D. remainder 66 . The author of this passage is most likely ……………… .A. an astronomer B. an economist C. a mathematician D. a botanist 67 . The ... closest in meaning toA. attack B. agitation C. conditions D. surroundings 68 . What is an example of an inorganic agent that may attack plants?A. Bacteria B. Insects C. Gas D. Pets 69 . It can be inferred...
 • 133
 • 5,504
 • 18
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh

... each blank 56. B 57. A 58. C 59. D 60 . C 61 . A 62 . B 63 . C 64 . A 65 . BIII. Complete the passage with a suitable word in each gap 66 . time 67 . Tower 68 . with 69 . shopping 70. souvenirs 71. way ... social rules are the same for two women, two men, a woman and a man, or an adult and a child.1. When you are talking to an American or Canadian, you should………………… A. avoid looking directly at ... was in 1 963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1 966 because it had become toodangerous for them - their fans were so excited that they surrounded them and tried...
 • 25
 • 5,559
 • 16

Xem thêm