0

giao an boi duong hoc sinh gioi anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh lớp 6

Tiếng anh

... am drinking cold lemonade. I am here with Thanh and her family. Thanh's parents are at home. They are cooking dinner. Thanh is swimming and her sister is flying a kite on the beach.T ... work1.Country: Canada, France, Britain, England, Autralia, America.2. Nationality: Japanese, American, British, Autralian,English, SingaporeanDo individual work1. capital 2. speak 3. language4. ... student? No, ……… 7. Is she Lan? Yes, ………8. Are those chairs? No, ………9. Are her brothers Nam and Duong? Yes, Trờng THCS Cần Kiệm Năm học 2011 - 2012 Kiều Xuân Họa Giáo án Phù đạo Anh 6 classroom,large,brother,...
 • 47
 • 940
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... thinking of moving to San Francisco-I'm loving your new hairdo!USE 6: Future ArrangementsUse the Present Simple to talk about events that we can't change (for example, an official meeting ... bag!(Use 1,2)Jane has never been so angry(Use 3)He has been our most serious partner for so long that I can assure you he's a very decent man(Use 3)Lê Thị Thanh Huyền QuestionsAuxiliary ... is important.Note that the following explanations and exercises refer to British English only. In American English, you can normally use Simple Past instead of Present Perfect. We cannot accept...
 • 24
 • 1,031
 • 1
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tiếng anh

... HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 PHÒNG GD&ĐT đề Thi phát hiện học sinh năng khiếu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7 I. Choose the best answer ... 2012 - 2013 5 BI DNG HC SINH GII TING ANH 7 Phòng giáo dục và đào tạoĐề khảo sát đợt IĐề khảo sát chất lợng Học Sinh Giỏi 7 Năm học 2008 - 2009Môn: Anh văn(Thời gian làm bài: 120 phút)Question ... after bread and drank milk for breakfast. 7. “Balanced diet” means you eat a variety of foods without eating.Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2012 - 2013 36 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 15……………...
 • 57
 • 10,528
 • 155
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Tiếng anh

... :đứng trứoc danh từ OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.This is the man . His son is my friend > This is the man the son ... I spoke loudly. I wanted the man to understand what I said. -> I spoke loudly so that the man could understand what I said. -> I spoke loudly for the man to understand what I said.Exercises ... This is the man whose son is my friend.( đúng )III. NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM )1.Khi nào dùng dấu phẩy ?Khi danh từ đứng trước who ,which,whom là :+ Danh từ riêng...
 • 35
 • 3,043
 • 17
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

Tiếng anh

... architect is brilliant with whom Mario works.6. The chair is an antique. Sally inherited it from her grandmother. - The chair which Sally inherited from her grandmother is an antique. 7. I missed ... running. (Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã chạy trước) * Present perfect progressive and present perfect.- She has been painting the ceiling. (Nãy giờ cô ấy đang sơn trần nhà ) - My hands are ... out over two centuries ago by a man (2)_________ Charler Babbage. Babbage was born (3)________ 179 1 and grew up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for several calculating machines...
 • 76
 • 2,178
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tin học

Tư liệu khác

... TIÊU1.Kiến thức: Học sinh nắm được chương trình con sữ dụng thuật t an đệ quy2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết các bài toán sữ dụng chương trình con đệ quy3.Thái độ: Hoc sinh thấy được sự quan trọng của ... n,m:Byte; Function KiemTra(x:Integer; n:Byte; A:Mang):Boolean; Var i:Byte; Found:Boolean; Begin Kiemtra:=False; i:=1; While (i<=n) AND (not Found) DoGiáo Viên: Trần Đình Hải34 Trường ... trong mảng).Program Bai3; Uses Crt; Type Mang=ARRAY[1 50] Of Integer; Var A:Mang; n,m,i,j,k:Byte; S,Max:Integer;Begin Write('So phan tu cua mang: n= '); Readln(n); For i:=1 To...
 • 97
 • 12,415
 • 451
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Toán học

... cũ: Viết công thức của 7 HĐTC/ Bài mới:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tính nhanh kết quả các biểu thức sau224343.114 57 ++=A 224343. 57. 2 57 ++== 2)43 57( += 2100= 10000)115()115(3.52244+−−=B ... Giỳp hc sinh nm vng cỏch rút gọn phân thức và giải các bài tập liên quanã Phỏt huy t duy cho hc sinh qua vic phân tích đa thức thành nhân tử và sử dụng cỏc phộp bin i nhanh.ã Hc sinh thy ... thức sau: 1.5432++xx2.1 57 2+−−xx3. 74 52−+−xx4.61262++xx5.213152−+−xx6.1 27 2+−xx 7. 1452−−xx8.1342−−xx9.1432+−−xx10.323 7 52−+xx11.125232++−xx12.11122++xx13.2832−−xx14....
 • 23
 • 6,959
 • 35
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi AV8

Tiếng anh

... the morning,Tuan and his father went jogging around Xuan Huong Lake. Hoa and her mother walked along Bui ThiXuan Street and then visited the flower garden. Hoa liked it very much and the flowers ... want? a. They want to go to Bar Harbor, Maine, from July 19 to 26. b. They want a hotel with a restaurant. c. They want a health club. d. all are correct. 28 22. a. old than b. older than ... the morning, Tuan and his father go jogging around Xuan Huong Lake. Hoa and her mother walked along Bui Thi Xuan Street and then visited the flower garden. Hoa liked it very much and theflowers...
 • 42
 • 1,516
 • 12
giao an boi duong hoc sinh gioi

giao an boi duong hoc sinh gioi

Toán học

... BC BM=CN c/m AB +AC > AM +AN HD: K thuéc tia đối của tia MA , MK =AN Xét ANC và KMB , gãc ANC > gãc KMB suy ra AC > KB ∆ABK : AB+BK > AK=AM + MK = AM +AN Ngày soạn : Buổi 8: Rút ... Bài 1. giải pt nghiệm nguyên: 3x + 17y = 159? 159 và 3x chia hết số nào? suy ra 17y phải chia hết cho số nào?HD: Đặt y= 3t (t thuộc Z)Suy ra x= 53- 17 t2.Ph ơng pháp đ a về ph ơng trình ... phụBài 5: Rút gọn a.222.222.84++++b. 45 272 1832012283++HD: Biến đổi về hằng đẳng thứcđa ra ngoài dấu căn Bài 6: c/m cbacba111111222++=++Bài 7: Tính P=200019992000199919991222+++HD:...
 • 17
 • 1,843
 • 16
GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI LOP 5

Tư liệu khác

... Tr. 17) -Bài1: * HD:xác định hiệu- tỷ số, vẽ sơ đồ rồi giải. + Tìm hiệu sè ti cđa hai anh em hiƯn nay ( 13 3 = 10 (tuổi) ). + Tìm tuổi anh, tuổi em3 năm nữa. + Tìm số năm để tuổi anh gấp ... tuổi). + Tuổi Lan hiện nay là ( 6 + 7 = 13 ( tuổi ) ). -Bài6: * HD:+ Khi viết thêm chữ số 7 sau một số thì số đó gấp lên 10 lần và 7 đơn vị. +Suy ra 75 4 chính là 9 lần số đó và 7 đơn vị. ... lúc trời sắp ma. Thân bài:tả cảnh bầu trời, gió, ngời đi trên đờng, cảnh vật xung quanh ( lu ý đến âm thanh, hình ảnh của cảnh vật lúc trời sắp ma.) Kết bài: nêu tình cảm xúc của mình khi...
 • 36
 • 1,455
 • 13

Xem thêm