0

giai sach bai tap vat ly 9 bai 6

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

Vật lý

... lợng tỏa ra trên dây dẫn trong 30 ngày Q = I2Rt = 0,75. 2,72.30.4. 360 0 =66 0 96 0JTính ra kWh : Q = 66 0 96 00,18 36 360 0000kWh= 3 - Hoạt động3: Giải bài tập 3- GV cho HS đọc kỹ đầu bài- ... I.RĐ = 0,5.12 = 6( V)c) Điện năng tiêu thụ của toàn mạch là : t = 5. 360 0 = 18000(s)U = UR + UĐ = 4 + 6 = 10 (V)A = UIt = 10.0,5.18000 = 90 000(J) = 90 kJd, P = 22 6 312ddUWR= ... trong sách bài tập vật lý. - Chuẩn bị 6 bảng phụ và bút phoóc viết bảng. Giáo viên: Phạm Nh Bảo 6 01,5,73,0,74,5 6, 0U(V)0,310 ,61 0 ,9 1, 29 I (A)- 1 HS lên bảng làm bài tập- HS...
 • 101
 • 124,771
 • 55
bai tap vat ly 9

bai tap vat ly 9

Vật lý

...
 • 1
 • 5,333
 • 34
bài giảng vật lý 9 bài 19 sử dụng an toàn về tiết kiệm điện

bài giảng vật 9 bài 19 sử dụng an toàn về tiết kiệm điện

Vật lý

... sẽ loại bỏ được nguy hiểmVỏ kim loạiC6: Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ dùng điện là một biện pháp an toàn điện.Hãy chỉ ra trên hình 19. 1 dây nối dụng cụ điện với đất và dòng ... hoạt động bình thường?Hình 19. 1Trả lời:Dây nối dụng cụ dùng điện với đất là dây xanh.Dòng điện chạy qua dây đỏ và đen.ổ cắm Trong trường hợp ở hình 19. 2 , dây dẫn điện bị hở và tiếp ... giá 3 500 đồng có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa 1000 giờ. Một bóng đèn compắc giá 60 000 đồng công suất 15W, có độ sáng như đèn dây tóc nói trên, có thời gian thắp sáng tối đa...
 • 33
 • 6,910
 • 2
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý Dòng điện xoay chiều

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật Dòng điện xoay chiều

Khoa học tự nhiên

... 11MỤC LỤCLời nói đầuPhần mở đầuI. do chọn đề tài 6 II. Mục đích nghiên cứu 6 III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 IV. Phương pháp nghiên cứu 6 V. Điều kiện thực hiện đề tài 7Phần luận chungI. ... vòngB = 2.10-2TS = 400cm2 = 400.10-4m2Eo = 4π(V) ≈12,56Va. biểu thức e ?b. 140t =s , e = ? c. 6, 282oEe = =V , t = ?Các mối liên hệ cần xác lập:- Chọn gốc thời ... giải:a. Tần số góc: 2 2 .50 100fω π π π= = = rad/s Cảm kháng: 3100 .64 .10 20LZ Lω π−= = ≈ Ω Dung kháng: 6 1 180100 .40.10CZCω π−= = ≈ Ω Tổng trở: ( )( )222 280 20...
 • 159
 • 10,759
 • 7
Lựa chọn hệ thống bài tập , hướng dẫn giải và giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập , hướng dẫn giảigiải bài tập vật chương dòng điện xoay chiều lớp 12

Khoa học tự nhiên

... 31,42cos 40 6 e tππ = − ÷ (V)Bài 4:Tóm tắt:N = 250 vòngB = 2.10-2TS = 400cm2 = 400.10-4m2Eo = 4π(V) ≈12,56Va. biểu thức e ?b. 140t =s , e = ? c. 6, 282oEe ... = Với 22olSα= ( Diện tích hình quạt) ⇒ 20,1.1.1.0,5. 0,0 79 2 2oolE NBS NBαω ω π= = = =(V) Vậy 0,079sinu e tπ= = (V).2. Dạng 2: VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ ... tπ−= (V) Hay 2cos21,5.10 40E tππ−  ÷ = −(V)Bài 2:Tóm tắt:N = 100 vòngS = 60 cm2 = 60 .10-4m2no = 20 vòng/sB = 2.10-2Ta. Biểu thức e = ?b. Vẽ đồ thị biểu diễn e theo...
 • 163
 • 7,209
 • 8
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Khoa học tự nhiên

... 2,4.40 2 96 2o oU I Z⇒ = = = V Ta có: 30 70tan 140 4L CAB ABZ ZRπϕ ϕ− −= = = − ⇒ = − rad 37 414 180 90 u AB iπ π πϕ ϕ ϕ⇒ = + = − − = − rad Vậy 41 96 2 cos 100 90 u tππ ... LỤC Lời nói đầu Phần mở đầu I. do chọn đề tài 6 II. Mục đích nghiên cứu 6 III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 IV. Phương pháp nghiên cứu 6 V. Điều kiện thực hiện đề tài 7 Phần luận chung ... biểu thức của u theo thời gian t. 1.3. Hướng dẫn giải và giải: Bài 1: Tóm tắt: S = 60 cm2 = 60 .10-4m2 no= 20 vòng/s B = 2.10-2T a. Biểu thức Φ? b. Biểu thức e? Các...
 • 159
 • 9,782
 • 1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 – PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT 12 – PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Khoa học tự nhiên

... + 6 ) = 220 V. 6. Ta có: 0 = NBS = 0,54 Wb; n = 60 fp= 3000 vòng/phút. 7. Ta có: f = n = 50 Hz;  = 2f = 100 rad/s; E0 = NBS = 2202 V. 8. Ta có: 0 = NBS = 6 Wb;  = 60 n2 ... Ta có: u1 = 220 = 2202cos(100πt1 + 6 )  cos(100πt1 + 6 ) = 22 = cos(4) . Vì u đang tăng nên ta nhận nghiệm (-)  100πt1 + 6  = - 4  t1 = - 1240s  t2 ... Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận Vậy  = 6cos4t (Wb); e = - ’= 24sin4t = 24cos(4t - 2) (V). 9. Ta có: e = - N’= 150.10022.10sin(100t - 4) = 300cos(100t...
 • 7
 • 6,876
 • 151
PP giải bài tập vật lý cơ bản và nâng cao phần nhiệt học

PP giải bài tập vật cơ bản và nâng cao phần nhiệt học

Ngữ văn

... 18000.m + 340000.(m - 0,2) 171152 = 358000.m - 68 000 358000.m = 2 391 52 m = 0 ,66 8(kg) = 66 8(g)Vậy khối lợng của thỏi nớc đá thả vào bình là 66 8g Các em học sinh giỏi giải đợc các bài tập ... 20 09 Thay (1) vào (2) ta đợc 0,45.(80 - t2) = 9 80 - t2 = 20 t2 = 60 (0c)m = 9: t2 = 9: 60 = 0,15(kg) = 150gVậy lợng nớc đă rót là: 150g Đề khảo sát học sinh giỏi môn vật9 tháng ... 535.(25-m2)147.m2 = 13375 - 535.m2 68 2.m2 = 13375m2 = 19, 6kgm1 = 25 - 19, 6 = 5,4kgVậy khối lợng cục nớc đá là: 5,4kg khối lợng nớc là: 19, 6kgCách giải: Bớc 1: - Xác định các đối...
 • 17
 • 5,048
 • 57
Phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 12

Phương pháp giải các dạng bài tập vật 12

Vật lý

... Đáp số và hướng dẫn giải:1. Khi t = 0,25 s thì x = 6cos(4π.0,25 + 6 π) = 6cos 6 7π= - 33(cm); v = - 6. 4πsin(4πt + 6 π) = - 6. 4πsin 6 7π= 37,8 (cm/s); a = - ω2x = - (4π)2. 33= ... giải:1. Ta có: AAAAA '1'−=−= 0,05  AA'= 0 ,99 5. 2''=AAWW= 0 ,99 52 = 0 ,99 = 99 %, do đó phầnnăng lượng của con lắc mất đi sau mỗi dao động toàn ... tan32π.Vậy: x2 = 5cos (6 t + 32π)(cm).5. Ta có: A = 22ωmW= 0, 06 m = 6 cm; A2 = A21+ A22+ 2A1A2cos(ϕ2 - ϕ1)  A22- 4A2 – 20 = 0  A2 = 6 ,9 cm. 6. Ta có: x1 = 3sin(5πt...
 • 40
 • 4,185
 • 16
Hướng dẫn HS giải Bài tập Vật lý

Hướng dẫn HS giải Bài tập Vật

Vật lý

... Vật lí - THCS 9A 39 0 0 8 20,5 20 51,3 11 28,28E 41 0 0 6 14 ,6 21 51,2 14 34,2* Kết quả khảo sát sau khi thực hiện đề tài.Lớp Sĩ sốGiỏi Khá TB YếuSL % SL % SL % SL %9A 39 6 15,4 15 38,514 ... Nội dung đề tài 6 CH- I Cơ sở lí luận 6 I Mục đích hớng dẫn học sinh pp giải bài tập vật lí 6 II Phân loại bài tập vật lí 7CH- II Các giải pháp thực hiện 9 I Khảo sát thực tế 9 II Tổ chức ... =1.380 (0,5. 460 2.4200).20 19, 2( )1.380 0,5. 460 2.4200oC+ ++ +- Vậy nhiệt độ cuối cùng của nớc là 19, 2 oC.3.Bài toán 3.Một ấm điện có hai điện trở: R1 = 4 và R2 = 6 . Nếu bếp...
 • 26
 • 2,419
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25