bai tap vat ly 9

1 5.3K 34
bai tap vat ly 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bài tập nâng cao 9 Donkihote206@gmail.com Câu 1: Cho mạch điên nh hình vẽ : Biết U AB = 24V; Đ 1 ghi : 10V- 12.5W Đ 2 ghi : 12V-12W; R = 1.2 a, Tính cờng độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và điện năng tiêu thụ của mỗi bóng? b, Nếu thay điện trở R bằng một điện trở khác để đèn một sáng bình thờng. Tính giá trị của điện trở đã thay? Câu 2 : (Đề thi học sinh giỏi huyện) Một ấm điện bằng nhôm khối lợng 1 kg ghi: 220V-700W, chứa 2 kg nớc ở 30 0 C. Hãy tìm điện trở và hiệu suất của ấm. Biết rằng sau thời gian 20 phút nớc trong ấm sôi; nhiệt dung riêng của nhôm là C 1 = 880 J/kgK; Nhiệt dung riêng của nớc là C = 4200 J/kg K. Câu3: Một dây dẫn bằng đồng có khối lợng là 0,5 kg và dây dẫn có tiết diện là 1mm 2 . a, Tính chiều dài dây dẫn , biết khối lợng riêng của đồng là 8900kg/m 3 . b, Tính điện trở của cuộn dây này biết điện trở suất của đồng là 1,7 .10 -6 m Câu 4 Cho mạch điện nh hình vẽ Biết R 1 = 15 R 2 = R 3 = R3 = 30 , hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U MN = 7,5V. a, Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch MN. b, Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở.R 1 c, Tính cờng độ dòng điện chay qua R 2 . Câu 5 Một siêu điện có dây điện trở là 44 dùng để đun sôi 2l nớc ở nhiệt độ 20 0 C. đợc mắc vào hiệu điện thế 220V . Biết nhiệt dung riêng của nớc là 4200J/kg.K. Khối lợng riêng của nớc là 1000kg/m 3 (bỏ qua nhiệt làm nóng siêu và toả ra môi trờng bên ngoài ). a, Tính nhiệt lợng nớc thu vào để dung sôi nớc. b, Tính thời gian đun nớc Đ 1 A R B Đ 2 M + R 1 R 2 R 3 R 4 N - . Bài tập nâng cao lý 9 Donkihote206@gmail.com Câu 1: Cho mạch điên nh hình vẽ : Biết U AB = 24V;. diện là 1mm 2 . a, Tính chiều dài dây dẫn , biết khối lợng riêng của đồng là 890 0kg/m 3 . b, Tính điện trở của cuộn dây này biết điện trở suất của đồng là

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan