0

giai bai tap vat ly 9 sach bai tap bai 9 5

Bai tap Vat Ly 10 Phuong phapBai tap-1 docx

Bai tap Vat Ly 10 Phuong phapBai tap-1 docx

Tài liệu khác

... hB) = 80 .9, 8.10 = 7840 J b) Từ B đến C : mg(hB – hC) = - 80 .9, 8 .5 = - 392 0 J c) Từ A đến D : mg(hA – hD) = 80 .9, 8. 15 = 11760 J d) Từ A đến E : mg(hA – hE) = 80 .9, 8.2 = 156 8 JBài ... 222..==MTTDTDMTTDTDMTMTTDMTRRMMRMGRMGgg 55 758 ,2214 298 0212 750 3182==TDMTgg⇒ gMT =2 ,57 58 × gTD = 25, 27 m/s2 BÀI 2 : Cho biết khối lượng Trái dất ... gian:là lúc vật bắt đầu rơiTa có h =21gt2 ⇒ t =8 .9 5* 22=gh=1.02sVận tốc của vật khi chạm đất: v = gt = 9. 8.1.02 = 9. 996 m/sBài 2: Một người thợ xây ném viên gạch theo phương thẳng...
  • 52
  • 1,099
  • 6

Xem thêm