0

giáo án lịch sử lớp 5 tuần 28

Giáo án Lịch sử lớp 5 tuần 1 - tuần 18

Giáo án Lịch sử lớp 5 tuần 1 - tuần 18

Lịch sử

... tháng năm 2006Bài 11: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ(1 858 -19 45) I. MỤC TIÊUGiúp HS:- Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ... ta cùng ônlại các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn này. Hoạt động 1:Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Giúp HS thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểutừ 1 858 đến 19 45. Cách tiến hành:- 3 HS ... mạng tháng Tám.- Tiêu biểu cho Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội vàongày 19-8-19 45. Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm của Cách mạng tháng Tám.- Ý nghóa lịch sử của...
 • 63
 • 2,599
 • 15
Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... mạng tháng Tám thành công. Hoạt động 2: Các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 - 19 45 * Nhóm 1 – 2: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) ... đoạn, mốc thời gian sau: 1/9/1 858 ; 1 859 -1864; 5/ 7/18 85. * Nhóm 3 – 4: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của những sự kiện đó trong ... giai đoạn, mốc thời gian sau: 19 05- 1908 ;5/ 6/1911; 3/2/1930. * Nhóm 5 – 6: Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu và nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử) của những sự kiện đó trong...
 • 18
 • 4,461
 • 9
Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... bài.-Bài sau: Bài 5 -HS làm việc theo cặp, cùng thảo luận- 3 nhóm HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận, HS khác bổ sung.- Cả lớp làm bài-Sửa bài Môn Lịch sử - Lớp 5 Tên bài giảng: PHAN ... bày trước lớp. - Giáo viên bổ sung - chốt ý. *Hđộng 3: Lòng biết ơn, tự hào của nhán dán ta- Giáo viên nêu các câu hỏi sau cho HS trả lời: . Nêu cảm nghĩ của em ?- HS trả lời- Lớp nhận xét.- ... làm chủ toạ-Hs cả lớp lần lượt báo cáo theo nội dung các câu hỏi trên dưới sự chủ trì của chủ toạ.-2 HS lần lượt trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. Môn Lịch sử - Tiết 7 Tên...
 • 11
 • 6,675
 • 9
Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 28

Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 28

Tư liệu khác

... lên dán trên bảng lớp. - Lớp nhận xét.- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.- 1HS lên làm trên gảng, HS còn lại dùng bút chì gạch trong SGK.- Lớp nhận xét bài của bạn trên bảng. 5. Củng ... hànha. Nhận xét các hoạt động tuần qua. - Nghe 28 Gi¸o ¸n líp 5 Lª Têng - Trêng TiÓu häc Lý Tù Träng- Cho học sinh nhận xét hoạt động tuần qua.- Giáo viên đánh giá chung ưu điềm, khuyết ... bài.Bài giải :Quãng đường mà ôtô đi trong 3 giờ là: 15, 2 x 3 = 45, 6(km)Đáp số: 45, 6(km)- HS nêu lại.s = v x t- HS đọc. 5 Gi¸o ¸n líp 5 Lª Têng - Trêng TiÓu häc Lý Tù Träng- HS :SGK, vở...
 • 29
 • 1,420
 • 2
giao an Lich su lop 5 (ca nam)

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

Lịch sử

... sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 đến năm 1 954 ; lập đ-ợc bảng thống kê một số sự kiện theo thời gian.- Rèn kĩ năng tóm tắt các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong gia đoạn lịch sử. - Giáo dục ... HS biết:- Nội dung chính của thời kì lịch sử nớc ta từ năm 1 858 đến nay.- ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 19 45 và đại thắng mùa xuân năm 19 75. - Giáo dục HS tự hào về truyền thống dân ... hộ (1 858 -19 45) I.Mục tiêu: Qua bài này: - Giúp học sinh nhớ lại những mốc thời gian, sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó.- Giáo dục...
 • 38
 • 4,834
 • 52
Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)

Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)

Lịch sử

... 1 858 - 19 45 )I.MỤC TIÊU : *Kiến thức : Qua bài này , giúp HS nhớ lại những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghóa của những sự kiện lịch sử ... đoạn lịch sử “ Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1 858 -19 45 ) .*Hoạt động 1 : Nêu các sự kiện lịch sử *Mục tiêu : HS nêu được những nét cơ bản của gia đoạn lịch sử đã ... các sự kiện lịch sử theo phiếu học tập *Mục tiêu : HS nhớ lại những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghóa của những sự kiện lịch sử đó . *Cách...
 • 35
 • 12,241
 • 166
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

Tiểu học

... HỘ ( 1 858 -19 45 )NS: / / ; ND: / /I-MỤC TIÊU :- Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 :+ Năm 1 858 : thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. Giáo ... vật gắn với sự kiện lịch sử gì trong giai đoạn 1 858 -19 45? - GV chốt lại ý đúng.* Hoạt động 2: Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (19 45- 1 954 )- Tổ chức hoạt ... kết quả thảo luận .*Hoạt động 3 ( làm việc cả lớp )-Ý nghóa lịch sử sự kiện ngày 2-9 ?-Sự kiện ngày 2-9-19 45 có tác động như thế nào tới lịch sử nước ta ?-Nêu cảm nghó của mình về hình ảnh...
 • 64
 • 1,225
 • 8
Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Lịch sử

... sạch âäúi näüi v âäúi ngoải ca cạc nh cáưm quưn Mé âäúi våïi nhán dán Mé v nhán dán cạc nỉåïc trãn thãú giåïi, trong âọ cọ nhán dán ViãûtNam.Giạo viãn: Häư Thë Mai LinhTrổồỡng THCS Hổồùng ... Häư Thë Mai LinhTrỉåìng THCS Hỉåïng Tán Giạo ạn Lëch Sỉí 9 I. ÄØn âënh låïp: II. Kiãøm tra bi c: (5) - Hon cnh v sỉû ra âåìi ca cạc nỉåïc dán ch nhán dán Âäng Áu? III. Näüi dung bi måïi:1. ... lëch sỉítỉì tiãún bäiü sang phn âäüng, bo th, tỉì chán chênh sang phn bäüi quưn låüi ca g/c cäng nhán v nhán dán lao âäüng ca cạc cạ nhán giỉỵ trng trạch lëch sỉí.- Biãút khai thạc tỉ liãûu...
 • 115
 • 1,740
 • 3
Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 28

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 28

Mầm non - Tiểu học

... ThÞ Ngäc DiÖp12 Tuần 28 Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007Tập đọc - Kể chuyệnCuộc chạy đua trong rừngI. Mục tiêu* Tập đọc+ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng :- Chú ý các từ ngữ : sửa soạn, bờm dài, ... nối nhau đọc từng câu trong bài- HS đọc 4 đoạn trớc lớp. - HS đọc theo nhóm đôi.- Cả lớp đọc đồng thanh- Chú sửa soạn cuộc đua không biết chán. Chú mải mê soi bóng mình dới dòng suối - Ngựa ... học.- Dặn HS về nhà ôn bài.Hoạt động tập thểSinh hoạt lớp I. Mục tiêu- HS thấy đợc những u khuyết điểm của mình trong tuần 28 - Có ý thức sửa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều...
 • 12
 • 8,389
 • 14
Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Giáo án Lịch sử - Lớp 4

Mầm non - Tiểu học

... giữ nước của dân tộc ta . Môn: Lịch sử Tuần : 3 Ngày :NƯỚC VĂN LANGI Mục đích - yêu cầu:1.Kiến thức: HS biết - Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nhà nước này ra đời ... thức từ bài 1 đến bài 5 về hai giai đoạn lịch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập2.Kó năng:- HS kể tên lại những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong ... ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS ĐDDH1 phút 5 phút2 phút12phút15phút 5 phút Khởi động:  Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai (10 75 – 1077)- Nguyên nhân nào khiến quân Tống...
 • 35
 • 16,416
 • 37

Xem thêm